Žáci 9. ročníku


Kalendář akcí
  • Informační schůzka

    Informační schůzka k přijímacímu řízení pro zákonné zástupce vystupujících žáků a zájemců o studium na víceletých gymnáziích se bude konat 15. 11. 2018 od 17.00 hodin v učebně 210, po jejím skončení budou třídní učitelé a další vyučující poskytovat informace o prospěchu a chování jednotlivých žáků.

Dny otevřených dveří

Termíny přijímacích zkoušek


Infoabsolvent.cz - Informace pro vystupující žáky