Oborové práce

8. ZŠ Kladno Logo

Školní rok 2022 / 2023

Od pondělí 5. června do čtvrtka 8. června proběhly na naší škole prezentace oborových prací. 

Žáci devátého ročníku mohli volit ze zajímavých témat, jež se dotýkala rozmanitých oblastí. Většina z nich přistoupila ke zpracování své oborové práce svědomitě a pravidelně docházela za svými konzultanty. Našli se i žáci, kteří přípravu podcenili a svoji práci s učiteli nekonzultovali. Těch však bylo pouze malé množství. Převládali žáci, kteří se dokázali do zvoleného tématu ponořit a zpracovat jej na takřka odborné úrovni.