Výletník

8. ZŠ Kladno Logo

Úvod do světa práce

Putovní učebna: "Vezeme praxi do škol" - 7. 10. 2021

Dne 6. října 2021 na našem školním hřišti zaparkoval netradiční „náklaďák“. Byla to putovní učebna, která žákům 9. ročníku přivezla možnost vyzkoušet si tisk na 3D tiskárně. Ochotní instruktoři nejdříve vysvětlili žákům, jak správně zadat vstupní údaje pro tisk předmětu na 3D tiskárně. Následně se všichni žáci velmi zdárně zhostili svého úkolu. Připravili na počítači model (nejčastěji klíčenky), za asistence lektorů přenesli svůj model na flashdisk, ze kterého potom tiskárna vytvořila finální výrobek. Akce se všem zúčastněným velmi líbila a odnesli si z ní řadu cenných poznatků a zkušeností.

Výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí dne 06.03.2020

V pátek 6. 3. 2020, poslední den běžné výuky před uzavřením škol z důvodu pandemie, navštívila naši školu v rámci MAP města Kladna rodilá mluvčí, pí Maryam McBride, aby zde vedla výuku anglického jazyka po dobu čtyř vyučovacích hodin v různých jazykových skupinách. Milá a sympatická vyučující se představila žákům 3., 6., 7. a 8. ročníku, konverzovala s dětmi na jim blízká témata obecnějšího rázu a žáci si s její pomocí také doplnili pracovní list zvolený podle věku skupiny. Tato událost měla velmi pozitivní ohlas u žáků i vyučujících a případné opakování akce podobného druhu bude na naší škole velmi vítáno.

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Fotky vítězů

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Závody

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Středa

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Pondělí

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Neděle

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Lyžaři

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Středa, čtvrtek

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Úterý

Procházka Prahou - VII.A - 19. 12. 2019

Ve čtvrtek 19. prosince po vyučování vyrazila malá skupinka žáků s paní učitelkou třídní na procházku do vánočně vyzdobené Prahy. Vlastní výlet po příjezdu do hlavního města začal na vlakovém nádraží Praha – Dejvice, skupinka prošla nádvoří Pražského hradu se zastávkou v Katedrále sv. Víta, dále výprava pokračovala přes Malou Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí. Návrat zpět do Dejvic proběhl metrem a dále vlakem do Kladna. Kromě pohledu na krásně ozdobené a k večeru i nasvícené historické budovy si děti velmi užily i návštěvu obchodu se sladkostmi. 🙂

Drážďany 18. 12. 2019

Ve středu 18. prosince se uskutečnil zájezd do předvánočních Drážďan. Žáci 7. – 9. ročníku si v historickém centru města prohlédli expozici Dopravního muzea na náměstí Neumarkt, navštívili tradiční vánoční trhy a výpravu zakončili nákupem na známé Prager Straße. V autobuse si žáci vyplnili pracovní list s jednoduchým kvízem, týkajícím se historie města a německé slovní zásoby k nabídce zboží na trzích.

Třebíz - III. A a IV. B

17. prosince vyrazily třídy III.A a IV.B, doplněné několika dalšími dětmi z ostatních tříd čtvrtého ročníku, na výlet do Třebíze, kde navštívily Vánoční statek. Žáci si zde užili tu správnou předvánoční atmosféru a seznámili se s nejrůznějšími tradicemi, které se k tomuto období v roce váží. V kouzelném vánočním duchu následně probíhalo i třídní vánoční posezení.

Halloweenské vyučování

Pádů se nebojíme

Čtvrté ročníky se v říjnu zúčastnily projektu s názvem Pádů se nebojíme. Děti se pod dohledem čtyř zkušených trenérů juda učily nejen bezpečně padat a následně se převalovat, ale například i jak správně udělat kotoul. Celá akce sklidila u žáků veliké nadšení.

School Day Pionýři Kladno

16. října 2019 měli žáci druhých až pátých ročníků krásnou příležitost vyzkoušet si fandit na prvoligovém zápasu ve florbalu a podpořit tak domácí tým.