Výletník

8. ZŠ Kladno Logo

Úvod do světa práce

Železniční muzeum historických vlaků" v Lužné u Rakovníka (14. 6.)

Pasování prvňáčků na čtenáře

Každý rok se paní učitelky 1. ročníků společně s dětmi přihlašují do projektu Pasování dětí na čtenáře, který vyhlašuje Knihovna na Sítné. Projekt spočívá ve dvou návštěvách knihovny. Při první návštěvě, konané v dubnu, se děti zábavnou formou dozvídají, jak funguje knihovna, jaký je rozdíl mezi prodejnou knih a knihovnou, seznamují se se sovou Rozárkou a ukazují, jak se už naučily číst.
 
Při druhé návštěvě jsou slavnostně za přítomnosti rodičů nebo prarodičů pasováni na čtenáře.
 
Jako dárek vždy získají kartičku, kterou si společně s rodiči vymění za roční bezplatnou průkazku do knihovny. Nechybí malé dárky – letos to bylo pexeso s ilustracemi Marcely Alfonso, vstupenka do Kladenského zámku na výstavu Krtek dětem a kniha Dubánek a tajný vzkaz od Kláry Smolíkové s fotkami Petra Václavka.
 
Všechny děti pasovala náměstkyně primátora města Kladna paní Petra Melčová.

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Dětský pěvecký sbor naší školy Osminky se zúčastnil 3. dubna 2022 Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, která se pro středočeský kraj konala v Praze. Na soutěž jsme se pilně připravovali, program s námi nacvičila paní učitelka Nora Michálková. Na bicí nás doprovázel úžasný Pavel Jirkovský z kapely Černý brejle a Marek Malina na baskytaru. Na klavír nás doprovázela Petra Pachovská.
Soutěže se zúčastnily kromě nás také sbory z Chomutova a Líbeznice. Děti si tak mohly poslechnout a porovnat jiné školní sbory a jejich repertoár.
Součástí přehlídky bylo i společné zpívání několika kánonů.
Dovezli jsme si plno hudebních zážitků a k tomu skvělé stříbrné pásmo.
 
Osminky

Desetiboj mladého strážníka

Dne 25. dubna se vybraní páťáci zúčastnili Desetiboje mladého strážníka. Soutěžili např. ve skoku do dálky z místa, běhu v policejní helmě, cvičení s tyčí, trakařích, tarantuli, shazování lahví tenisákem, .....

Vítězná dvojice bude naši školu reprezentovat v červnu na Sletišti.

Peroutková Radomíra

Beseda se členem HZS - IV.B

Ve třídě IV.B proběhla dne 28.3.2022 velmi zajímavá a poučná beseda se členem HZS, panem Škardou, kterému tímto děkujeme za ochotu, čas a spolupráci.

Bezpečně do školy

V průběhu prvního pololetí se některé ze tříd prvního stupně zúčastnily preventivního programu s názvem Bezpečně do školy pořádaného Městskou policií Kladno. V rámci tohoto programu žáci absolvovali 45minutovou procházku po okolí školy, při které se dozvěděli, jak se mají chovat při cestě do školy a ze školy domů. Policisté jim názorně předvedli jak a kde bezpečně přecházet přes ulici, kudy se chodit vůbec nesmí, nacvičili si i nouzové volání na záchrannou linku 158… Žáci si díky tomu osvojili celou řadu užitečných dovedností.

Pasování na čtenáře – 2. ročník

I v letošním roce proběhlo v Městské knihovně v Kladně pasování loňských prvňáčků. Žáky po příchodu do knihovny přivítala sova Rozárka. Spolu s ní si přečetli pohádku o holčičce a prohlédli si jednotlivé sekce knihovny. Za přítomnosti ředitelky MKK, paní Radky Novotné, byli nakonec všichni pasováni na čtenáře.

Výlet na Říp - 4. ročník - 25.10. 2021

Dne 25.10. vyrazil čtvrtý ročník na výlet. Žáci šli na horu Říp po stopách praotce Čecha. Prohlédli si rotundu sv. Jiří, zahřáli se teplým čajem a pozorovali podzimní přírodu při poznávání stromů a hledání lesních živočich.

Putovní učebna: "Vezeme praxi do škol" - 7. 10. 2021

Dne 6. října 2021 na našem školním hřišti zaparkoval netradiční „náklaďák“. Byla to putovní učebna, která žákům 9. ročníku přivezla možnost vyzkoušet si tisk na 3D tiskárně. Ochotní instruktoři nejdříve vysvětlili žákům, jak správně zadat vstupní údaje pro tisk předmětu na 3D tiskárně. Následně se všichni žáci velmi zdárně zhostili svého úkolu. Připravili na počítači model (nejčastěji klíčenky), za asistence lektorů přenesli svůj model na flashdisk, ze kterého potom tiskárna vytvořila finální výrobek. Akce se všem zúčastněným velmi líbila a odnesli si z ní řadu cenných poznatků a zkušeností.

Výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí dne 06.03.2020

V pátek 6. 3. 2020, poslední den běžné výuky před uzavřením škol z důvodu pandemie, navštívila naši školu v rámci MAP města Kladna rodilá mluvčí, pí Maryam McBride, aby zde vedla výuku anglického jazyka po dobu čtyř vyučovacích hodin v různých jazykových skupinách. Milá a sympatická vyučující se představila žákům 3., 6., 7. a 8. ročníku, konverzovala s dětmi na jim blízká témata obecnějšího rázu a žáci si s její pomocí také doplnili pracovní list zvolený podle věku skupiny. Tato událost měla velmi pozitivní ohlas u žáků i vyučujících a případné opakování akce podobného druhu bude na naší škole velmi vítáno.

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Fotky vítězů

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Závody

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Středa

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Pondělí

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Neděle

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Lyžaři

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Středa, čtvrtek

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Úterý

Procházka Prahou - VII.A - 19. 12. 2019

Ve čtvrtek 19. prosince po vyučování vyrazila malá skupinka žáků s paní učitelkou třídní na procházku do vánočně vyzdobené Prahy. Vlastní výlet po příjezdu do hlavního města začal na vlakovém nádraží Praha – Dejvice, skupinka prošla nádvoří Pražského hradu se zastávkou v Katedrále sv. Víta, dále výprava pokračovala přes Malou Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí. Návrat zpět do Dejvic proběhl metrem a dále vlakem do Kladna. Kromě pohledu na krásně ozdobené a k večeru i nasvícené historické budovy si děti velmi užily i návštěvu obchodu se sladkostmi. 🙂

Drážďany 18. 12. 2019

Ve středu 18. prosince se uskutečnil zájezd do předvánočních Drážďan. Žáci 7. – 9. ročníku si v historickém centru města prohlédli expozici Dopravního muzea na náměstí Neumarkt, navštívili tradiční vánoční trhy a výpravu zakončili nákupem na známé Prager Straße. V autobuse si žáci vyplnili pracovní list s jednoduchým kvízem, týkajícím se historie města a německé slovní zásoby k nabídce zboží na trzích.

Třebíz - III. A a IV. B

17. prosince vyrazily třídy III.A a IV.B, doplněné několika dalšími dětmi z ostatních tříd čtvrtého ročníku, na výlet do Třebíze, kde navštívily Vánoční statek. Žáci si zde užili tu správnou předvánoční atmosféru a seznámili se s nejrůznějšími tradicemi, které se k tomuto období v roce váží. V kouzelném vánočním duchu následně probíhalo i třídní vánoční posezení.

Halloweenské vyučování

Pádů se nebojíme

Čtvrté ročníky se v říjnu zúčastnily projektu s názvem Pádů se nebojíme. Děti se pod dohledem čtyř zkušených trenérů juda učily nejen bezpečně padat a následně se převalovat, ale například i jak správně udělat kotoul. Celá akce sklidila u žáků veliké nadšení.

School Day Pionýři Kladno

16. října 2019 měli žáci druhých až pátých ročníků krásnou příležitost vyzkoušet si fandit na prvoligovém zápasu ve florbalu a podpořit tak domácí tým.