Výletník

8. ZŠ Kladno Logo

Úvod do světa práce

Výlet do Drážďan – 20. 12. 2023

Dne 20. 12. 2023 se 59 žáků z 9. a 8. ročníku za doprovodu 3 pedagogických pracovníků vypravilo na jednodenní výlet do Drážďan. Spolu s českým průvodcem jsme si prohlédli historické centrum města. Zvláštní pozornost jsme věnovali kostelu Frauenkirche, který je jednou z nejvýznamnějších barokních staveb Německa. Poté jsme navštívili oblíbené středověké adventní trhy na nádvoří Rezidenčního zámku a nakonec i nejstarší vánoční trh v Německu tzv. Striezelmarkt, který letos slaví 589. výročí. Adventní nakupování jsme zakončili v Centrum Galerie, což je velké nákupní centrum, kde jsme měli možnost potěšit sebe či své blízké nákupem vánočních dárečků. V odpoledních hodinách jsme ještě navštívili velmi pěkné Muzeum hygieny, jehož těžištěm je populárně-vědecká stálá výstava „Člověk jako dobrodružství“. Shlédli jsme celou řadu klasických exponátů, ale i četná mediální a interaktivní stanoviště. Výlet proběhl ke spokojenosti všech účastníků a všichni jsme se plni zážitků v pořádku vrátili domů.

Tereza Šeborová

Zážitkový den - 29. 9. 2023

V pátek 29. 9. 2023 jsme pro naše žáky uspořádali tzv. Zážitkový den. Žáci se podle zájmu rozdělili do 3 skupin, ve kterých se mohli realizovat při sportu, hraní deskových her a při rukodělných činnostech, nebo tento den strávili turistikou. Celá akce se velmi vydařila a u účastníků se setkala s úspěchem.

Zažij dobu kamennou VI.B - 27. 9. 2023

Ve středu 27. 9. 2023 navštívila třída VI.B Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, kde absolvovala program Zažij dobu kamennou. V rámci bohatého interaktivního programu o pravěku se žáci seznámili s životem prvních lidí a na řadě replik si ukázali vývoj kamenných i kostěných nástrojů, které tito lidé používali. V rámci přípravy na lov se následně rozdělili do 4 skupin, kde si mohli vyzkoušet rozdělávání ohně, vytváření nástěnných maleb pomocí barevných pigmentů, sestavování šípu a výrobu amuletu z kůže za pomoci kamenného nože a kostěného šídla. Akce byla zakončena pomyslným lovem – střelbou z luku na terč znázorňující divoké prase.

 Den s IZS - 20. 9. 2023

Dne 20. září letošního roku proběhl na naší škole Den s integrovaným záchranným systémem. Na tento den
přijaly pozvání Zdravotnická záchranná služba z Prahy, Městská policie Kladno, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brandýsek a kolektiv mladých hasičů z Braškova. Každá ze složek měla své stanoviště, kde se jim v půlhodinových intervalech střídaly skupinky dětí.

Hasiči žáky seznámili s velmi širokou náplní své práce, představili své zásahové vozidlo, jeho vybavení a
možností použití při zásahu. Děti si mohly vyzkoušet zásahový oblek včetně dýchacího přístroje, komunikaci
prostřednictvím vysílaček nebo jen sezení za volantem velkého zásahového vozu.

Na stanovišti záchranky se děti dozvěděly informace nejen o laické první pomoci, ale i jak je důležité chránit
sám sebe a svůj život a chovat se opatrně a obezřetně. K názorné ukázce posloužila cvičná panna. Na ní děti viděly
resuscitace, zaškrcení krvácející rány, přiložení přístroje AED a jiné. Na závěr si mohly prohlédnout záchranný vůz a jeho vybavení zevnitř.

Strážníci dětem představili svoji práci a pomůcky, které při ní používají. Jednou z nich byla vysílačka, dlouhé
ochranné rukavice na odchyt některých zvířat, zastavovací značka stop, obušek a další. V polovině všech ukázek, byla městskou policií předvedena krátká ukázka práce policejního psa a jeho pána.

Na stanovišti požárního sportu probíhala ukázka disciplíny požární dvojice prováděná pětičlenným
družstvem, v němž má každý určen svůj specifický úkol. Žáci mohli následně vytvořit pětice a sami si vyzkoušet vše: od rozhazování hadice, jejího zapojování na hydrantový nástavec či proudnici, přes odpojení hadice až po její
samotné sbalení do kotouče a donesení do cíle.

Cyklovýlet IX.A - 14. 6. 2023

Ve středu 14. 6. vyrazila třída IX.A v doprovodu pana učitele Míky a třídní učitelky na cyklovýlet. Cílem byly Lány a cukrárna na náměstí. Dobrovolníci z řad chlapců si cestu zpestřili výšlapem na tuchlovickou haldu. Zpáteční cestu zase všem zpříjemnila zastávka na dětském hřišti v Tuchlovicích. Dobrou náladu nikomu nezkazila ani píchlá duše, kterou bylo v průběhu výletu zapotřebí vyměnit. Počasí vyšlo skvěle a všichni si akci užili.

Zájezd do Anglie

V tomto školním roce se 38 žáků druhého stupně v doprovodu dvou vyučujících zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie. Program zájezdu zahrnoval nejenom prohlídku hlavního města Velké Británie, Londýna, ale i návštěvu dalších zajímavých míst, jako je Stratford-upon-Avon (rodiště dramatika Williama Shakespeara), středověký hrad Warwick, univerzitní město Oxford, lázeňské město Bath, technicky zajímavou katedrálu v městečku Salisbury a konečně i slavné Stonehenge. 
Žáci i doprovod byli ubytováni v anglických rodinách, odkud si také odnesli plno dojmů a zajímavých poznatků o zemi, kterou navštívili, a v informacemi nabitém programu nechyběl ani čas na nákup suvenýrů a místních specialit.
Přes veškerou časovou i fyzickou náročnost akce byl zájezd jejími účastníky hodnocen velmi kladně.

Výlet do Drážďan - 28. 4.

Dne 28.4. se 59 žáků šesté a sedmé třídy spolu se 3 pedagogy vypravilo na jednodenní jarní zájezd do největší saské metropole do Drážďan. Počasí bylo typicky aprílové, tedy zažili jsme slunečné dopoledne i jarní přeháňky, které nás provázely celé odpoledne. Na programu byla návštěva pěkně zrekonstruované drážďanské ZOO, poté půlhodinová projížďka výletním vláčkem Drážďanské parkové železnice a nakonec i komentovaná procházka historickým centrem spolu s českým průvodcem. Občerstvit jsme se mohli během hodinové pauzy v nákupním centru Altmarkt-Galerie, kde je celá řada různých restaurací, bister a fastfoodů. Mnozí si udělali radost i nákupem drobných suvenýrů či dárečků pro rodinné příslušníky. Celý výlet se obešel bez jakéhokoliv problému a věřím, že si všichni přivezli jen samé krásné vzpomínky a zážitky.

Hudební představení The Beatles - 9. 2. 2023

Dne 9. února žáci 2. stupně absolvovali hudební představení s názvem The Beatles, při němž měli jedinečnou příležitost se příjemnou a zábavnou formou seznámit se vznikem této kapely a prvními lety jejího působení. Poutavý výklad byl průběžně prokládán ukázkami písní, což všechny zúčastněné velmi bavilo. Vzhledem k rozsahu bylo nutné program zaměřený na činnost této kapely rozdělit do dvou částí. Na tu druhou se budeme těšit v příštím školním roce.

Lezecká stěna IX.A - 22. 12. 2022

Poslední školní den před vánočními prázdninami se poněkud netradičně rozhodla strávit třída IX.A. Protože na "dárečkování" už jsou přece móóóc velcí, vyrazili za sportovním vyžitím na lezeckou stěnu. Měli zde možnost vyzkoušet si lezení na laně i tzv. bouldering (lezení na nízké stěně bez jištění). Všichni si akci užili a v budoucnu si ji rádi zopakují.

Výlet do Drážďan - 20. 12. 2022

Dne 20. 12. 2022 se 59 žáků z 9. a 8. ročníku za doprovodu 3 pedagogických pracovníků vypravilo na jednodenní výlet do Drážďan. Spolu s českým průvodcem jsme si prohlédli historické centrum města. Obzvláštní pozornost jsme věnovali kostelu Frauenkirche, který je jednou z nejvýznamnějších barokních staveb Německa. Dále jsme viděli Rezidenční zámek, sídlo saských kurfiřtů a králů, porcelánovou mozaiku na zdi Dvorních koníren z 19. století znázorňující knížecí rod Wettinů a Kreuzkirche, hlavní městský protestantský kostel v Drážďanech, který jsme i navštívili. Poté jsme se od historie přesunuli k technickým památkám. Společně jsme navštívili Muzeum dopravy, které letos slaví 70 let od svého otevření. Zde jsme měli možnost shlédnout expozici silniční, železniční a letecké dopravy. Následně jsme zamířili na Striezelmarkt na adventní trhy, které jsou jedny z nejstarších vánočních trhů v Německu, kde jsme zakusili známou drážďanskou štolu, vánoční punč či některou z typicky německých grilovaných klobás. Na závěr výletu jsme zamířili do nákupní zóny známé ulice Prager Strasse, kde jsme měli možnost potěšit sebe či své blízké nákupem vánočních dárečků. Výlet proběhl ke spokojenosti všech účastníků a všichni jsme se v pořádku vrátili domů.

Tereza Šeborová

Mikulášská - 5. 12. 2022

Dne 5. prosince se výběr žáků z devátých tříd vypravil na mikulášskou nadílku do prvního a druhého ročníku. Nejdříve děti postrašili čerti, po nich přišel na řadu Mikuláš. Ten zjistil, že nikdo z dětí nezlobil tak moc, aby si ho čerti mohli odnést s sebou do pekla. Aby to čerty nemrzelo, děti jim přednesly básničku. Básničky se líbily nejen čertům, ale i andílkům, a tak za ně děti obdarovali krásnými dárečky.

Ale co to? Mikuláš se svou družinou si nakonec přeci jen někoho odnesli… Paní učitelky! Ještě že děti byly rozhodnuté si je „vysoutěžit“ zpět. Ochotně nastoupily do čertovské školy, kde za dopomoci členů žákovského parlamentu plnily nejrůznější úkoly. Naštěstí vše dobře dopadlo, takže se žáčci mohli se svými paní učitelkami a prvňáčci i s novými pery a Slabikáři vrátit do tříd, kde na ně čekalo mikulášské vyučování.

Tereza Barborová IX.A

Knihovna VIII.C - 16. 11. 2022

Ve středu 16. 11. 2022 se žáci VIII. C zúčastnili v MK v Kladně na Sítné pořadu o K. H. Máchovi. Kromě toho, že se dozvěděli nové informace, stali se z nich na malou chvíli i spisovatelé. Celá akce se podařila.

Badminton VII.A a VIII.B - 14. 10. 2022

Dne 14. 10. 2022 vyrazily třídy VII.A a VIII.B se svými třídními učitelkami za sportem do badmintonové haly Badminton Klub Kladno v areálu Slavoje. Děti se nejprve rozehřály různými soutěžemi, ať už krátkými sprinty nebo badmintonovým hokejem (místo hokejek jim posloužily prázdné tuby od míčků a místo puku víčko od tuby), což je dost bavilo. Následně hrály ve skupinách ve svých třídách turnaj ve čtyřhře. Celá akce se velmi vydařila.

PišQworky

Oblastního turnaje, který se konal 16. listopadu 2022 v Kladně, se zúčastnily čtyři týmy žáků - Osmíků naší školy. Hned třem našim týmům se podařilo postoupit do krajského kola a odnést si pohár za 1. místo.

V krajském kole, které se uskutečnilo 25. listopadu 2022 v Praze, se utkali žáci základních škol a gymnázií z celého Středočeského kraje.

I při tak velké konkurenci se naši Osmíci umístili na 11. místě. Všichni zúčastnění si turnaje užili, těší na další ročník utkání a už nyní vymýšlí nové strategie.

Železniční muzeum historických vlaků" v Lužné u Rakovníka (14. 6.)

Pasování prvňáčků na čtenáře

Každý rok se paní učitelky 1. ročníků společně s dětmi přihlašují do projektu Pasování dětí na čtenáře, který vyhlašuje Knihovna na Sítné. Projekt spočívá ve dvou návštěvách knihovny. Při první návštěvě, konané v dubnu, se děti zábavnou formou dozvídají, jak funguje knihovna, jaký je rozdíl mezi prodejnou knih a knihovnou, seznamují se se sovou Rozárkou a ukazují, jak se už naučily číst.
 
Při druhé návštěvě jsou slavnostně za přítomnosti rodičů nebo prarodičů pasováni na čtenáře.
 
Jako dárek vždy získají kartičku, kterou si společně s rodiči vymění za roční bezplatnou průkazku do knihovny. Nechybí malé dárky – letos to bylo pexeso s ilustracemi Marcely Alfonso, vstupenka do Kladenského zámku na výstavu Krtek dětem a kniha Dubánek a tajný vzkaz od Kláry Smolíkové s fotkami Petra Václavka.
 
Všechny děti pasovala náměstkyně primátora města Kladna paní Petra Melčová.

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Dětský pěvecký sbor naší školy Osminky se zúčastnil 3. dubna 2022 Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, která se pro středočeský kraj konala v Praze. Na soutěž jsme se pilně připravovali, program s námi nacvičila paní učitelka Nora Michálková. Na bicí nás doprovázel úžasný Pavel Jirkovský z kapely Černý brejle a Marek Malina na baskytaru. Na klavír nás doprovázela Petra Pachovská.
Soutěže se zúčastnily kromě nás také sbory z Chomutova a Líbeznice. Děti si tak mohly poslechnout a porovnat jiné školní sbory a jejich repertoár.
Součástí přehlídky bylo i společné zpívání několika kánonů.
Dovezli jsme si plno hudebních zážitků a k tomu skvělé stříbrné pásmo.
 
Osminky

Desetiboj mladého strážníka

Dne 25. dubna se vybraní páťáci zúčastnili Desetiboje mladého strážníka. Soutěžili např. ve skoku do dálky z místa, běhu v policejní helmě, cvičení s tyčí, trakařích, tarantuli, shazování lahví tenisákem, .....

Vítězná dvojice bude naši školu reprezentovat v červnu na Sletišti.

Peroutková Radomíra

Beseda se členem HZS - IV.B

Ve třídě IV.B proběhla dne 28.3.2022 velmi zajímavá a poučná beseda se členem HZS, panem Škardou, kterému tímto děkujeme za ochotu, čas a spolupráci.

Bezpečně do školy

V průběhu prvního pololetí se některé ze tříd prvního stupně zúčastnily preventivního programu s názvem Bezpečně do školy pořádaného Městskou policií Kladno. V rámci tohoto programu žáci absolvovali 45minutovou procházku po okolí školy, při které se dozvěděli, jak se mají chovat při cestě do školy a ze školy domů. Policisté jim názorně předvedli jak a kde bezpečně přecházet přes ulici, kudy se chodit vůbec nesmí, nacvičili si i nouzové volání na záchrannou linku 158… Žáci si díky tomu osvojili celou řadu užitečných dovedností.

Pasování na čtenáře – 2. ročník

I v letošním roce proběhlo v Městské knihovně v Kladně pasování loňských prvňáčků. Žáky po příchodu do knihovny přivítala sova Rozárka. Spolu s ní si přečetli pohádku o holčičce a prohlédli si jednotlivé sekce knihovny. Za přítomnosti ředitelky MKK, paní Radky Novotné, byli nakonec všichni pasováni na čtenáře.

Výlet na Říp - 4. ročník - 25.10. 2021

Dne 25.10. vyrazil čtvrtý ročník na výlet. Žáci šli na horu Říp po stopách praotce Čecha. Prohlédli si rotundu sv. Jiří, zahřáli se teplým čajem a pozorovali podzimní přírodu při poznávání stromů a hledání lesních živočich.

Putovní učebna: "Vezeme praxi do škol" - 7. 10. 2021

Dne 6. října 2021 na našem školním hřišti zaparkoval netradiční „náklaďák“. Byla to putovní učebna, která žákům 9. ročníku přivezla možnost vyzkoušet si tisk na 3D tiskárně. Ochotní instruktoři nejdříve vysvětlili žákům, jak správně zadat vstupní údaje pro tisk předmětu na 3D tiskárně. Následně se všichni žáci velmi zdárně zhostili svého úkolu. Připravili na počítači model (nejčastěji klíčenky), za asistence lektorů přenesli svůj model na flashdisk, ze kterého potom tiskárna vytvořila finální výrobek. Akce se všem zúčastněným velmi líbila a odnesli si z ní řadu cenných poznatků a zkušeností.

Výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí dne 06.03.2020

V pátek 6. 3. 2020, poslední den běžné výuky před uzavřením škol z důvodu pandemie, navštívila naši školu v rámci MAP města Kladna rodilá mluvčí, pí Maryam McBride, aby zde vedla výuku anglického jazyka po dobu čtyř vyučovacích hodin v různých jazykových skupinách. Milá a sympatická vyučující se představila žákům 3., 6., 7. a 8. ročníku, konverzovala s dětmi na jim blízká témata obecnějšího rázu a žáci si s její pomocí také doplnili pracovní list zvolený podle věku skupiny. Tato událost měla velmi pozitivní ohlas u žáků i vyučujících a případné opakování akce podobného druhu bude na naší škole velmi vítáno.

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Fotky vítězů

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Závody

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Středa

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Pondělí

Lyžařský výcvikový kurz (5. ročník) - Neděle

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Lyžaři

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Středa, čtvrtek

Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník) - Úterý

Procházka Prahou - VII.A - 19. 12. 2019

Ve čtvrtek 19. prosince po vyučování vyrazila malá skupinka žáků s paní učitelkou třídní na procházku do vánočně vyzdobené Prahy. Vlastní výlet po příjezdu do hlavního města začal na vlakovém nádraží Praha – Dejvice, skupinka prošla nádvoří Pražského hradu se zastávkou v Katedrále sv. Víta, dále výprava pokračovala přes Malou Stranu a Karlův most na Staroměstské náměstí. Návrat zpět do Dejvic proběhl metrem a dále vlakem do Kladna. Kromě pohledu na krásně ozdobené a k večeru i nasvícené historické budovy si děti velmi užily i návštěvu obchodu se sladkostmi. 🙂

Drážďany 18. 12. 2019

Ve středu 18. prosince se uskutečnil zájezd do předvánočních Drážďan. Žáci 7. – 9. ročníku si v historickém centru města prohlédli expozici Dopravního muzea na náměstí Neumarkt, navštívili tradiční vánoční trhy a výpravu zakončili nákupem na známé Prager Straße. V autobuse si žáci vyplnili pracovní list s jednoduchým kvízem, týkajícím se historie města a německé slovní zásoby k nabídce zboží na trzích.

Třebíz - III. A a IV. B

17. prosince vyrazily třídy III.A a IV.B, doplněné několika dalšími dětmi z ostatních tříd čtvrtého ročníku, na výlet do Třebíze, kde navštívily Vánoční statek. Žáci si zde užili tu správnou předvánoční atmosféru a seznámili se s nejrůznějšími tradicemi, které se k tomuto období v roce váží. V kouzelném vánočním duchu následně probíhalo i třídní vánoční posezení.

Halloweenské vyučování

Pádů se nebojíme

Čtvrté ročníky se v říjnu zúčastnily projektu s názvem Pádů se nebojíme. Děti se pod dohledem čtyř zkušených trenérů juda učily nejen bezpečně padat a následně se převalovat, ale například i jak správně udělat kotoul. Celá akce sklidila u žáků veliké nadšení.

School Day Pionýři Kladno

16. října 2019 měli žáci druhých až pátých ročníků krásnou příležitost vyzkoušet si fandit na prvoligovém zápasu ve florbalu a podpořit tak domácí tým.