Úvod do světa práce

8. ZŠ Kladno Logo

Úvod do světa práce 2023/2024

ČNB Praha – IX.B – 29. 5. 2024

Návštěvu ČNB bylo nezbytné zamluvit dlouho dopředu. Zarezervovat si místo je obtížné, neboť o exkurze je obrovský zájem. Rezervaci jsme proto provedli již v září 2023.

Vybrali jsme si exkurzi s názvem „Za měnou“.

Česká národní banka nás ohromila už zvenku svou nádhernou budovou v centru historické části města. Vše pro nás bylo připraveno, ale nejprve jsme museli projít bezpečnostní kontrolou u ochranky banky, což byl pro žáky velký zážitek. V šatně jsme si odložili věci a následně si nás pracovníci banky rozdělili do dvou skupin. Každá skupina měla svého průvodce. Hned zkraje programu jsme se přesvědčili, že ČNB je svojí podstatou jedinečná a nenahraditelná. Expozice Za měnou nás seznámila nejen s naší měnou, ale i poodhalila, co vše se skrývá za ní a za zdánlivě neproniknutelnými pojmy, které jsou s ní spojeny.

Příjemnou a nenásilnou formou jsme se postupně dozvěděli, co vše Česká národní banka dělá, aby v naší zemi dosáhla cenové a finanční stability a zajistila plynulost peněžního oběhu. Pochopili jsme kdo, proč a jak rozhoduje o nastavení a nástrojích měnové politiky, finanční stability nebo dohledu nad finančním trhem. Zjistili jsme, že naše centrální banka působí nejen doma, ale je aktivní také ve světě.

Výstava je interaktivní a rozdělena do jednotlivých tematických celků. Na konci si žáci ještě znovu mohli projít ty části exkurze, které je zaujaly, a vše si znovu sami vyzkoušet.

Informace byly žákům předávány příjemnou, srozumitelnou formou, vždy doplněny nějakou praktickou ukázkou či aktivním zapojením žáků. Na konci programu proběhlo shrnutí a zhodnocení.

Celá exkurze byla pro žáky velmi zajímavá, dozvěděli se mnoho nových informací. Doufám, že snad třeba někteří mají nový tip, kam nasměrovat své další vzdělávání. Doporučíme tuto exkurzi i ostatním třídám.

ČEZ stadion Kladno – VI.A, VI.B, VI.C a IX.A – 23. 2. 2024

V pátek 23. února 2024 žáci VI.A, VI.B, VI.C a IX.A v rámci Úvodu do světa práce navštívili ČEZ stadion Kladno,
kde je čekala komentovaná prohlídka stadionu a jeho zázemí.

Žáci při ní nahlédli nejen do místnosti s chladicím zařízením a seznámili se s provozem rolby (na které se mohli žáci vyfotografovat), ale podívali se i do „presscentra“, kde žáky zaujala pracoviště kameramanů, komentátorů,píšících novinářů i režie informační kostky nad ledem. Na závěr měli žáci možnost si prohlédnout i VIP zónu, kam by se při běžné návštěvě hokejového zápasu Rytířů nejspíše nedostali.

Žáci rovněž využili možnosti si na zimním stadionu i zabruslit.

Celá akce se velmi vydařila a u žáků se setkala s ryze kladnými ohlasy.

Pivovar Kladno Kročehlavy – VIII.B – 8. 2. 2024

V průběhu první vyučovací hodiny jsme se pěšky vydali do budovy bývalého kladenského pivovaru. Vstup do současného pivovaru se však nachází ve starých pivovarských sklepeních, původně určených k uchování ledu a zrání
piva, ve Štěpánské ulici.

Náš průvodce pan Strnad, který je spolumajitelem pivovaru a současně i sám pivo vaří, nás uvítal a spolu s ním jsme vstoupili do původních prostor bývalého pivovaru. Jedná se o dlouhou manipulační chodbu se dvěma zazděnými sklepy, které byly zničeny při stavbě přilehlého sídliště. Chodba ústí do skladovacích a výrobních prostor současného pivovaru.

Poutavý výklad našeho průvodce nás seznámil s historií prostor pivovaru, majetkovými vztahy od jeho historie až do současnosti, s historií vaření piva na Kladně. Pak žákům představil současnou výrobu piva v malém soukromém pivovaru. Dále jsme viděli tanky s uvařeným pivem, způsob chlazení, sudy na uchování a přepravu ke konečnému zákazníkovi. Dozvěděli jsme se i to, jaké školní vědomosti z oblasti fyziky, chemie, matematiky, ale i dějepisu a výtvarné výchovy lze v této práci uplatnit. Po vyčerpávajícím výkladu zbyl prostor i na otázky, které žáci mohli panu Strnadovi. Dozvěděli se tak i to, kolik pracovníků se na výrobě podílí, že zde mohou od 15 let zpravidla přes léto brigádně pracovat, jaké studium je třeba pro kvalifikovanou práci v pivovaru absolvovat.

Do školy jsme se vrátili před velkou přestávkou. Exkurze žáky zaujala.

Pekárna Kompek, Galerie kladenského zámku – VII.A – 1. 2. 2024

V první části naplánovaného programu byli žáci seznámeni s provozem pekárny Kompek. Prohlídka se skládala ze dvou částí – výroba jemného pečiva a toho klasického, jako jsou chleba a rohlíky. Žáci si prošli výrobní haly rozděleni na dvě skupiny, vyslechli odborný výklad, ochutnali čerstvé pečivo přímo na místě a dostali i voňavý čerstvě upečený dárek s sebou.

Po exkurzi v pekárně jsme pokračovali do galerie kladenského zámku, kde nás čekala prohlídka dvou výstav – umělecké fotografie na téma „Samotáři“ a výtvarná díla pop-artu. Po prohlídce děl s výkladem si žáci sami vyzkoušeli vytvořit uměleckou fotografii na svůj telefon a doplnili pracovní list zaměřený právě na pop-art, který obsahoval nejen vyhledávání informací na výstavě, ale i pokus o vlastní tvorbu.

FBMI – IX.B – 23. 1. 2024

V rámci úvodu do světa práce navštívila třída IX. B FBMI – Katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. Fakulta sídlí v prostorách bývalých kasáren, poblíž Sletiště Kladno, VŠ je součástí ČVUT Praha. Přivítala nás pí Ing. Skopalová, která nám nejprve v posluchárně představila školu a její programy a poté nás rozdělila na 2 skupiny. Následně jsme s žáky vystřídali 4 stanoviště – zdravotnickou záchrannou službu, stanoviště koordinace IZS, biomedicínskou techniku a anatomické a fyziologické centrum. Během exkurze se žáci teoreticky, ale i prakticky seznámili s náplní studia na této VŠ, byli informováni i o dalších kariérních možnostech absolventů školy. Na vlastní
kůži si vyzkoušeli jednotlivé profese pracovníků a to, jak důležitá je jejich vzájemná kooperace. Žákům se exkurze líbila, navíc se dozvěděli celou řadu opravdu zajímavých informací.

Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o. a Hvězdárna Jaroslava Trnky, Slaný – VIII.B, VIII.C – 22. 11. 2023

Do Slaného jsme cestovali objednaným autobusem, který nás dopravil až do areálu firmy MEAC, odkud se každá třída vydala pěšky se svým třídním učitelem do nedaleké Hvězdárny Jaroslava Trnky. Třída VIII.B měla jako první program ve hvězdárně a poté v MEACu a VIII.C naopak.

Ve firmě MEAC se nám věnovala po celou dobu naší exkurze paní Kučerová. V první části jsme v zasedací místnosti výrobní haly B absolvovali prezentaci. Ta obsahovala stručné informace o historii firmy Mitsubishi, čím vším se až dosud firma zabývá. Firma má vedení v Japonsku a pobočky po celém světě. Je tedy samozřejmostí, že na vyšších zaměstnaneckých úrovních se komunikuje anglicky. V další části prezentace se pak paní Kučerová věnovala historii firmy MEAC v České republice. Seznámila nás s tím, které produkty se zde vyráběly a vyrábějí, které automobilky jsou zákazníky firmy, a stručně také žákům nastínila výrobní technologii produktů, zejména těch, které se montují právě v hale B. Pak jsme si oblékli výstražné vesty a navštívili jsme přímo výrobní linky, na nichž se montují rotory a statory do elektromotorů. Bylo zajímavé vidět, jak jednotliví zaměstnanci plní dílčí úkoly. Nejenže přidávají a montují další díly k výrobku na výrobním pásu, ale také stíhají každý svůj výrobní krok i kontrolovat senzory a popřípadě vadné výrobky vyřazují. Celá výroba je automatizovaná, někde zčásti, někde plně automatická, snímaná pouze kamerou a pracovníkem kontrolována pouze přes kameru zvenku, protože se do výrobků nesmí dostat žádná nečistota či mastnota.

Ve hvězdárně jsme měli objednaný program „Do blízkého a vzdáleného vesmíru“. Nejprve jsme zhlédli půlhodinový film, kde si žáci zopakovali své znalosti, ale dozvěděli se i mnoho nových informací. Po filmu následovala krátká diskuze s astronomem panem Hanzlem. Protože pro pozorování Slunce z kopule hvězdárny nám nepřálo počasí, zůstali jsme ještě v místnosti, kde se promítá, a pan Hanzl nám v astronomickém programu Stellarium postupně ukázal aktuální pozice planet a některých největších měsíců Sluneční soustavy a přidal ke každému z pozorovaných těles i další zajímavé informace. Zároveň nás upozornil, že program Stellarium je volně ke stažení, takže je dostupný každému. Poté jsme se šli podívat do kopule hvězdárny alespoň na technické vybavení, které místní hvězdárna k pozorování používá, a pan Hanzl nám také předvedl, jak funguje otočná a otvírající se střecha, což se žákům moc líbilo.

Pivovar Kladno Kročehlavy – VI.C – 9. 11. 2023

V průběhu první vyučovací hodiny jsme se s dětmi pěšky přesunuli z budovy 8. základní školy do místa bývalého kladenského pivovaru. Vstup do současného pivovaru se však nachází ve starých pivovarských sklepeních, původně určených k uchování ledu a zrání piva, museli jsme se tedy ještě přesunout o ulici níže.

Návštěvu pivovaru jsme měli domluvenou několik týdnů předem, náš průvodce pan Strnad, který je spolumajitelem pivovaru a současně i sám pivo vaří, nás uvítal a měli jsme možnost vstoupit do původních prostor bývalého pivovaru. Jedná se o dlouhou manipulační chodbu se dvěma zazděnými sklepy, které byly zničeny při stavbě přilehlého sídliště. Chodba ústí do skladovacích a výrobních prostor současného pivovaru. Poutavý výklad našeho průvodce nás seznámil s historií prostor pivovaru, majetkovými vztahy v jeho historii až do současnosti, s historií vaření piva na Kladně a především možností vidět současnou výrobu piva v malém soukromém pivovaru. Děti ochutnaly produkty, z nichž se pivo vyrábí – granulovaný chmel a slad. Hodnotily je jako málo sladké a hodně hořké. Dále viděly tanky s uvařeným pivem, způsob chlazení, sudy na uchování a přepravu ke konečnému zákazníkovi, ale dozvěděly se i to, jaké školní vědomosti z oblasti fyziky, chemie, matematiky, ale i dějepisu a výtvarné výchovy lze v této práci uplatnit. Mohly očichat i některé technologické prvky, které uvolňovaly pachy vznikající při vaření piva. Po vyčerpávajícím výkladu zbyl prostor i na otázky, které děti mohly našemu průvodci položit. Dozvěděly se tak i to, jak je ekologicky i ekonomicky náročné pivo produkovat, kolik pracovníků se na výrobě podílí, kde se s pivem z Pivovaru Kladno Kročehlavy setkat nebo proč se vůbec někdo rozhodl pro znovuobnovení vaření piva v prostorách bývalého kladenského pivovaru. Zároveň nás pan Strnad pozval, že v letním období je možnost posedět v zahradní pivovarské restauraci. Některé děti říkaly, že s rodiči určitě zavítají.

Vraceli jsme se do budovy školy v průběhu velké přestávky. Děti exkurzi hodnotily kladně, bylo pro ně zajímavé vidět a slyšet, jak se pivo produkuje a dostává na stůl jeho konzumentů.

HistoryPark Ledčice – VI.A, VI.B – 30. 10. 2023

V pondělí 30. října 2023 se žáci VI.A a VI.B zúčastnili v rámci Úvodu do světa práce exkurze v HistoryParku v Ledčicích. Zde se žáci zábavnou a poutavou formou seznámili s prací archeologa a geologa. Důraz byl kladen na praktickou zkušenost. Žáci si vyzkoušeli odkrývání nálezů v terénu i jejich následné archeologické zpracování. Pokusili se vyrobit pravěké nástroje či nádoby nebo namlít mouku. Samostatně si zkusili práci s detektorem kovů a užili si simulace na interaktivním pískovišti. Celá akce se velmi vydařila a u žáků se setkala s kladnými ohlasy.

Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka – VII.B, VII.C – 17. 10. 2023

Ve výše uvedeném termínu se žáci VII.B a VII.C zúčastnili v rámci Úvodu do světa práce exkurze do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Sraz byl stanoven na 7:30 v parčíku před vlakovým nádražím v Kladně, kde byli žáci poučeni o bezpečnosti a chování během exkurze. Po zakoupení jízdenek jsme pokračovali vlakem do stanice Lužná u Rakovníka.

U vrátnice Muzea ČD nás již v půl deváté očekával průvodce, který nejprve děti seznámil s historií železničního muzea a potom nás provedl jeho areálem. Měli jsme možnost prohlédnout si řadu různě starých lokomotiv a vagónů a dověděli se jejich technické parametry i různé zajímavosti o nich. Průvodce též žákům pověděl o práci různých profesí na železnici v minulosti i současnosti. Značný zájem byl i o pěknou modelovou železnici. Prohlídka trvala přes dvě hodiny, na závěr si zájemci mohli v pokladně zakoupit drobné suvenýry. Zpět do Kladna jsme cestovali vlakem v 12:21. Většina žáků projevovala o výklad v muzeu zájem a během přepravy i prohlídky byla ukázněná, škoda jen velmi chladného počasí.

ČVUT Praha, Fakulta strojní – IX.A – 26. 9. 2023

Dne 26. 9. 2023 jsme se v rámci úvodu do světa práce vypravili na Fakultu strojní, která je součástí ČVUT Praha. Do Prahy jsme se dopravili vlakem společnosti Arriva. Vystoupili jsme ve stanici Praha-Dejvice a na fakultu došli pěšky. Zde se nás ujal Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., který nás nejprve vzal do jedné z učeben a seznámil žáky s náplní práce Ústavu techniky prostředí. Žáci se dozvěděli, že toto pracoviště se zabývá úsporami energie ve stavebnictví, řeší hluk v budovách, větrání objektů a také vytápění. Dále nás šokoval informací, že v Československu byl již v roce 1978 vybudován energeticky soběstačný objekt. Další součástí jeho rozpravy byly možnosti, co studovat na ČVUT a jaké mají požadavky na studenty. Litoval, že tyto velmi zajímavé obory jsou takřka výlučně studovány chlapci. Dále se zmínil, že většina absolventů má již před ukončením studia zaměstnání, protože je o ně velký zájem.

Po představení pracoviště jsme se přesunuli do laboratoří, kde žáky seznámil s tím, co je to rekuperace tepla, a předvedl nám jejich poslední výzkum v této oblasti včetně funkčního prototypu. Dále jsme viděli jejich současný výzkum ohledně tlumení hluku ve ventilačním potrubí. Zlatým hřebem byla návštěva akustické laboratoře, kde žákům demonstroval různé akustické situace včetně úplného ticha. V průběhu exkurze jsme se svezli jedním z posledních “páternosterů”, které na území ČR jsou.

Zpátky jsme se vraceli opět vlakem. Z exkurze byli žáci nadšení, zároveň byla užitečná a poučná.