Úvod do světa práce - archiv

8. ZŠ Kladno Logo

14. 10. 2022

Škola sokolnictví IX.A - 14. 10. 2022

V rámci úvodu do světa práce navštívila třída IX. A Školu sokolnictví na Velké Dobré.
Zakladatelem této soukromé školy je Jan Marek, který původně (37 let) vedl tým biologické ochrany letiště v Praze. Nyní se intenzivně věnuje odchovu dravých ptáků a výuce mladších sokolníků i zájemců z řad veřejnosti.
V průběhu exkurze měli žáci příležitost nejen vidět orla, výra, poštolky a různé druhy sokolů a káňat, ale dobrovolníci si mohli dokonce vyzkoušet přivoláni dravce na ruku. Pan Marek seznámil studenty s mnoha zajímavými skutečnostmi ze života, výcviku i chovu dravých ptáků. Celá exkurze byla o to působivější, že jeden z žáků třídy je absolventem této sokolnické školy, pravidelně sem dochází a již zcela sám vycvičil šest sokolů.
Žáci si exkurzi skutečně užili, navíc se dozvěděli celou řadu opravdu zajímavých informací.

1. října 2019

VII. A , VIII. A, VIII. B, VIII. C - ÚSP – MÚ Stochov

Cílem exkurze byla praktická ukázka fungování městského úřadu společně s návštěvou místních zajímavostí ve městě Stochov. Po příjezdu vlakem do Stochova byli žáci rozděleni do tří skupin  - první se vypravila za sportem, dále pak pokračovala vycházkou ke Svatováclavskému dubu a místnímu muzeu, zbývající dvě skupiny zamířily přímo na městský úřad, kde se vystřídaly při prohlídce obřadní a zasedací síně, přičemž měly možnost vyslechnout zasvěcený výklad přímo od starosty, místostarostky a matrikářky. Všechny skupiny postupně absolvovaly všechny body programu, následoval odpočinek na místním sportovišti a na nádraží jsme si před odjezdem všichni společně prohlédli další místní zajímavost, Masarykův salonek.

Celá akce se velmi vydařila a ve škole si pak žáci prověřili své nově nabyté znalosti formou malého kvízu.:-)

VI. A, VI. B, VI. C - Hasiči Kladno

V rámci úvodu do světa práce navštívili žáci 6. ročníku HZS Kladno.

Žáci měli během prohlídky hasičské stanice možnost blíže se seznámit s prací hasičů. Zblízka si prohlédli hasičská auta, doslova si „osahali“ a potěžkali nejrůznější vybavení a pobavili se při znehybnění paní učitelky v nafukovacím přepravním vaku. Zjistili, že hasiči se nezabývají pouze hašením ohňů, ale pomáhají například i při vyprošťování osob při autonehodách, při odklízení vyvrácených stromů nebo nouzovém odemykání bytů.

Prostoru věnovaného vlastním dotazům využili žáci například ke zjištění toho, proč nemohou práci hasiče vykonávat ženy a jaká různá úskalí s sebou práce hasiče nese.

Na závěr prohlídky měli žáci možnost nahlédnout i do zázemí hasičské stanice – jídelna, ložnice, posilovna…

Zbývající čas jsme vyplnili sportovními a pohybovými aktivitami.

Celá exkurze byla velmi zajímavá, způsobem podání zábavná, ale zároveň i poučná.

VII. B, VII. C – Exkurze do kovárny

V rámci Úvodu do světa práce se VII.B a VII.C 1.10.2019 zúčastnily exkurze do Uměleckého kovářství Ujka ve Vinařicích.

Sešli jsme se v 8:00 hodin na konečné stanici MHD č.606 v Rozdělově a odtud pokračovali pěšky po žluté turistické značce na Tuháň, kolem dolu Mayrau a přes obec Vinařice až ke kovárně. Zde se nás ujal pan Karel Ujka mladší, který nás nejprve seznámil se svými výrobky i s výrobky svého otce, rovněž uměleckého kováře. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. První měla čas na odpočinek, svačinu a prohlídku vystavených prací. Druhé třídě byly předvedeny některé pracovní postupy při zpracování železa a výrobě různých ozdobných předmětů. Viděli jsme též ukázky různých materiálů a pracovních nástrojů, zájemci si rovněž mohli s pomocí řemeslníka zkusit vykovat hřebík a list. Přibližně po tři čtvrtě hodině se obě skupiny vyměnily.

Po ukončení exkurze jsme se přesunuli na stanici MHD Vinařice, kde byla možnost zakoupit si občerstvení v místním obchodě. Domů jsme cestovali linkou MHD 609, u školy byl rozchod krátce před dvanáctou hodinou.

Exkurze proběhla úspěšně, přálo nám i počasí. Velký dík patří našemu bývalému žáku Karlu Ujkovi i jeho otci, kteří nám zdarma věnovali svůj čas.

9. ročník –  Letiště Václava Havla v Praze

Žáci devátého ročníku v rámci úvodu do světa práce absolvovali exkurzi na Letišti Václava Havla v Praze.

Po nezbytných procedurách – odevzdání nebezpečných předmětů, průchod bezpečnostním rámem a rentgenem zavazadel, byli žáci seznámeni s obsahem exkurze. Po krátké video instruktáži žáci nasedli do autobusu, kterým projížděli po letištní ploše. Průvodce je seznamoval s jednotlivými profesemi, které jsou nezbytné k provozu letadel od přistání po další vzlet. Na krátkých zastávkách mohli žáci pozorovat jednotlivé procesní úkony, které vykonávaly sehrané týmy pracovníků. Žáci si uvědomili, jak je nezbytná spolupráce a odpovědnost a sehranost zaměstnanců. Všechny zaujalo, že si mohli zblízka prohlédnout jednotlivá letadla, policejní základnu vrtulníků a hasičské vybavení na špičkové úrovni.

Exkurze byla pro žáky zajímavá a byla jim přínosem

29. dubna 2019

9. ročník – Škoda auto Mladá Boleslav

V pondělí 29. 4. 2019 se žáci devátého ročníku zúčastnili v rámci Úvodu do světa práce exkurze do závodu a muzea Škoda Mladá Boleslav.

Po příjezdu do Mladé Boleslavi jsme měli nejprve možnost prohlédnout si exponáty muzea a dozvědět se tak mnoho zajímavostí ze světa historie automobilů. Po exkurzi muzea následovala prohlídka samotného závodu za doprovodu průvodců. Nejprve jsme přejeli autobusem k lisovně. Zde jsme se podívali, jak se z velkých plátů oceli vyrábí  všechny možné části karosérie. Poté následoval další přesun autobusem až do montovací haly. Zde dostávají auta svojí konečnou podobu, z jednotlivých dílů vznikají úplně nové a kompletní vozy připravené k testovacím jízdám a k prodeji. Celá exkurze v závodě trvala 90 minut. Nejvíce nás překvapilo množství aut vyprodukované automobilkou (2 500 aut denně). Poslední částí naší exkurze byl výstavní salón současných značek automobilů Škoda, které jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i si vyzkoušet posezení v nich.

Celá exkurze se nám velice líbila.

VI. A, VI. C - Železniční muzeum Lužná u Rakovníka

V pondělí 29. 4. 2019 vyrazily třídy VI. A a VI. C v rámci Úvodu do světa práce na exkurzi do Železničního muzea v Lužné u Rakovníka.

Ihned po příchodu do areálu muzea se nás ujala paní průvodkyně a pan průvodce. Nejprve nám ukázali nově vybudovanou modelovou železnici a modely různých typů vlaků Tato část exkurze se moc líbila. Pak už jsme rozděleni na 2 skupiny vyrazili do dep prohlédnout si lokomotivy a vyslechnout výklad nejen o jejich historii, ale i současnosti. Nejvíce se nás zaujal salónní vůz, ve kterém jezdili naši prezidenti. Ten nyní čeká oprava.

Celá exkurze se všem líbila, bohužel nám vůbec nepřálo počasí.

8. ročník – Manufaktura Vála

V rámci předmětu Svět práce navštívil 8. ročník soukromou výrobnu svíček - Manufaktura Vála ve Švermově. Přes nepřízeň počasí jsme exkurzi spojili s vycházkou příměstským lesem až do Švermova, zpět jsme již raději jeli autobusem.

Exkurze byla velmi poutavá. Majitel firmy nám sdělil, na co je firma zaměřena, jaké se používají materiály, vůně a barvy. Následně nám ukázal celý proces přímo v dílně, kde jsme si mohli vyzkoušet pár technik a forem.

Na závěr si každý z nás vlastnoručně dekoroval svou svíčku tekutým voskem. Jako památku jsme si ji pak mohli odnést domů.

VII. C – firma Škoda v Mladé Boleslavi

Tentokrát jsme s dětmi navštívili jednu z našich nejmodernějších a nejlepších továren v naší republice, a to mladoboleslavskou Škodu. 

Byli jsme nadšeni z nejmodernějších technologií, které firma využívá, a ze sofistikovaných výrobních linek.

Celá továrna je velmi přísně střežená, dovnitř se dostanou pouze registrované návštěvy, které mají přísný zákaz fotografování, aby nedocházelo k úniku informací.

Exkurze se všem žákům velmi líbila.

VII. A – Fotografická laboratoř CEWE Color, a. s.

V pondělí 29. dubna jsme se vlakem a následně metrem vydali do centrály firmy CEWE Color v Praze 4, v níž se nachází fotografická laboratoř. Zde nám ukázali, jaké existují možnosti zpracování fotografií. Viděli jsme jejich tisk, ořez i různé formy rámování. Rovněž nám byly představeny varianty převodu fotografií a videí ze starých nosičů na nejnovější techniku.

Po samotné exkurzi následovala soutěž o ceny. Každý žák pak dostal malý dárek na památku. Exkurze se vydařila. Jedinou vadou na kráse bylo deštivé počasí, které nás pro celý den provázelo.

VI.B, VII.B – Muzeum MHD v Praze

Dne 29. května navštívily třídy VI.B a VII.A Muzeum MHD v Praze – Střešovicích. Sraz byl v 7.45 hodin před nádražím ČD v Kladně. Spěšným vlakem, v němž jsme měli rezervována místa v polovině vagónu, jsme dojeli na nádraží v Praze – Dejvicích a odtud došli za sílícího deště do vozovny Střešovice, kde se nachází muzeum.

Průvodce se nás ujal před půl desátou. Seznámil nás s historií muzea a provedl jeho areálem. Měli jsme možnost prohlédnout si řadu různě starých tramvají, trolejbusů, autobusů i další techniky a dověděli se o nich řadu zajímavostí. Dozvěděli jsme se i o historii pražského metra a lanovky na Petřín a Letnou. Během exkurze vyplňovali
žáci ve skupinách připravené pracovní listy.

Do Kladna jsme se vrátili vlakem v 11:41. Škoda velké nepřízně počasí, cestou na nádraží i z nádraží jsme pěkně zmokli.

2. října 2018

Většina z nás považuje volbu budoucího profesního zaměření za stěžejní událost svého života. Aby si žáci postupně uvědomili, kam by rádi po základní škole směřovali své kroky, organizují třídní učitelé druhého stupně dvakrát ročně ve stanoveném termínu exkurzi, jejímž cílem je poznání zákulisí nejrůznějších pracovních pozic.

8. ročník

Hasičský záchranný sbor ve Slaném

V rámci Úvodu do světa práce všechny osmé ročníky navštívily Hasičský záchranný sbor ve Slaném.

Všichni žáci si zopakovali první pomoc, a to teoreticky i prakticky. Přednášející dával různé příklady ze své záchranářské praxe, které se mnohdy stávají například při dopravních nehodách. Dále se žáci seznámili s obsahem zásahového vozidla. Dozvěděli se, co se k čemu používá v určitých situacích. Atrakcí bylo také půjčení kamery s nočním viděním.

Přínosem pro žáky bylo seznámení se s touto náročnou profesí. Žákům bylo sděleno, co vše musí hasiči znát, jaké musí mít vzdělání a různé kurzy. Povolání je opravdu náročné, nebezpečné, zkrátka pro opravdové chlapy.

Žáci osmých tříd

VII. C

Během Úvodu do světa práce se naše třída 7.C vydala na prohlídku Dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Cestu nám zpestřila hezká procházka lesem.

Na místě se nás ujal průvodce, jímž byl bývalý horník, který nám velmi poutavě vyprávěl. Mnohdy nám dokonce i ukázal spoustu zajímavých věcí, jež se souvisely s historií tohoto hornického muzea.

IX. A, IX. B

Letiště Václava Havla

V rámci Úvodu do světa práce jsme zavítali 2. října na Letiště Václava Havla v Praze.

Nejdříve jsme navštívili Terminál 3, kde jsou k vidění soukromá letadla. Následně jsme se vypravili autobusem po ploše letiště kolem vrtulníků Policie ČR k nástupním mostům. Dostali jsme se až k ranveji, kde jsme pozorovali starty a přistávání letadel.

Poté jsme se vypravili za hasiči, kteří nám sdělili vše o zajištění bezpečnosti v prostoru letiště.

Nakonec jsme jeli zpět kolem amerických vrtulníků, z nichž nám mávali vojáci.

Po exkurzi jsme vyrazili do OC Šestka. Pak už nás čekala zpáteční cesta autobusem na Kladno. Exkurze se nám moc líbila.

VI. A, VI. B, VI. C

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

Třídy se shromáždily na školním hřišti v čase 8,15 – 8,30 hodin. K sídlu Hasičského záchranného sboru v Kladně jsme šli pěšky. Vzhledem k vysokému počtu žáků nastoupily jednotlivé třídy exkurzi postupně.

Hasiči seznámili žáky se zásadami bezpečnosti během prohlídky garáží. Objasnili jim cíl své práce, její náplň a organizaci provozu střediska. Dále následovala prohlídka hasičské techniky a její předvedení. Děti si mohly vyzkoušet některé věci i na vlastní kůži, např. prohlédnout si vnitřek hasičského vozu nebo potěžkat vybavení. Kromě výkladu se dozvěděly i několik zajímavostí ze zásahů přítomných členů HZS a podmínky pro přijetí ke sboru. Žáci měli možnost klást svému průvodci dotazy k tématu, čehož někteří z nich hojně využívali.

Exkurze proběhla velmi úspěšně, žáci projevovali zájem o výklad a chovali se ukázněně. Poděkování patří i přítomným hasičům za zajištění exkurze jako celku, jejich trpělivost a vstřícnost.

VII. A, VII. B

Obchodní dům Central 

Třídy VII.A a VII.B podnikly exkurzi do zázemí obchodního domu Central.

Nejprve byli žáci seznámeni s technickými záležitostmi. Dozvěděli jsme se, jak je zabezpečeno odvětrávání a udržení optimální teploty budovy v každém ročním období. Dále nám bylo řečeno, jakým způsobem se řeší možné problémy s výpadkem elektrického proudu a jak je nutné zareagovat při přerušení dodávky vody. Velmi zajímavé bylo vidět velín ostrahy a pěstování bylin na střeše centra.

V druhé části exkurze nás marketingová vedoucí obchodního domu informovala o možných propagačních strategiích. Prozrazeny nám byly některé projekty, které budou v brzké době realizovány