Aktuální informace

8. ZŠ Kladno Logo

Někteří rodiče se dotazovali na možnost použití alternativních antigenních testů. Dle sdělení MŠMT (ministerského rady Mgr. Miluše Málkové) mohou rodiče k testování vybavit své dítě alternativním neinvazivním testem pro zjišťování antigenu SARS COV 2. Tento test musí být certifikovaný a schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR - seznam testů a prodejců, jimž byla udělena výjimka, najdete na oficiálních stránkách MZd ČR - bude nutno škole doložit původ testu. Donesený test však musí být v neporušeném originálním obalu a v každém případě proveden až ve škole! Testy provedené mimo školu a donesené již jako vyhodnocené nemohou být školou akceptovány! Pokud si dítě přinese alternativní test, musí být poučeno rodiči, jak tento test použít. Pracovníci školy byli poučeni pouze o použití oficiálně (zdarma) dodaných testů.

Zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do prvního ročníku

Zobrazit →

Prezentace - Procházka školou

Prohlédněte si naši školu.

Zobrazit →

Aktuální opatření ke koronaviru

Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 23. února 2021

Zobrazit →

Aktuální opatření ke koronaviru

Usnesení vlády - prodloužení nouzového stavu a krizová opatření - 22. 01. 2021

Zobrazit →

Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

Konzultační hodiny

  • Výchovný poradce pro 1. stupeň + SVP Mgr. A. Hlavová úterý 14.00 - 15.30
  • Kariérový poradce + výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. H. Nerpasová úterý 14.00 - 15.30

Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!