Aktuální informace

8. ZŠ Kladno Logo

Požadavky na sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

Konzultační hodiny

  • Výchovný poradce pro 1. stupeň + SVP Mgr. A. Hlavová úterý 14.00 - 15.30
  • Kariérový poradce + výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. H. Nerpasová úterý 14.00 - 15.30

Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!