Aktuální informace

8. ZŠ Kladno Logo

Cena obědů ve školní jídelně

Vážení rodiče,

pokud je Vaše dítě strávníkem ve školní stravovně při sousední škole, která zajišťuje stravování i našim žákům a zaměstnancům, je tato zpráva určena především Vám.

Vzhledem k výraznému nárůstu nákladů na nákup surovin, jejich dopravu a také cenu energií, přistoupila školní stravovna s účinností od 1. 1. 2022 ke zvýšení ceny jednoho oběda v každé věkové kategorii o 5,- Kč. 

To znamená, že za strávníka ve věku od 7 do 10 let budete hradit 30,- Kč/1 oběd, v případě strávníka ve věku 11 až 14 let činí cena 32,- Kč/1 oběd a konečně u strávníka ve věku 15 a více let cena dělá 35,- Kč/1 oběd. Tyto nové ceny najdete rovněž po přihlášení na webovou stránku www.strava.cz. Myslete, prosím, na toto navýšení při dalších platbách za školní obědy.

15. a 16. 11. 2021 - ŘEDITELSKÉ VOLNO

Taneční kroužky - nábor stále probíhá

Plánované akce

Lyžařský výcvik

  • 3. – 8. 1. 2021 (5., příp. 4. ročník)

Víkendové setkání  s rodiči

  • 29. 1. 2022

Den otevřených dveří

  • 3. 3. 2022

Škola v přírodě

  • 21. – 28. 5. 2022 (II. A + 3. - 5. ročník)
  • 23. – 28. 5. 2022 (II.B a II.C)
  • 30. 5. – 5. 6. 2022 (9. ročník)
  • 31. 5. – 7. 6. 2022 (6. – 8. ročník)