Pracovní příležitosti

8. ZŠ Kladno Logo

MIMOŘÁDNÁ PERSONÁLNÍ NABÍDKA – BŘEZEN AŽ KVĚTEN 2020

Jsme středně velkou městskou školou s velmi dobrou atmosférou. Spousta našich žáků k nám dojíždí z okolních obcí nebo jiných městských částí, protože se jim tu líbí. A podporu máme i u rodičů.

V souvislosti s rozvojem školy a potřebou částečné personální obměny hledáme především motivované uchazeče, kteří naši nelehkou práci chtějí dělat. Uchazeče, kteří mají kantořinu v krvi. I takové, kteří o tom ještě nevědí, protože zatím neměli možnost to zjistit. Hledáme lidi, kteří se nebojí převzít svůj díl zodpovědnosti, kteří mají nápady a chtějí je prosazovat v souladu s posláním školy a s naším krédem.

Příležitost tentokrát nabízíme učitelům tělesné výchovy. Kvalifikace je sice fajn, ale mohou se hlásit i aktivní či rekreační sportovci, trenéři se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží. A mile rádi ve svých řadách přivítáme třeba učitelský pár nebo nerozlučné kamarády, kteří dohlédnou dál než na výkonnostní tabulky. Pro nás je důležitější, aby žáci měli radost z pohybu, aby si vyzkoušeli i netradiční sporty, aby měli radost z překonávání sebe sama. Také proto dáváme ve škole sportu a pohybovým aktivitám velký prostor (lyžařské kurzy, sportovní dny a kurzy, školy v přírodě, účast na turnajích, mítincích, soutěžích…)

Obdobně bychom do svého středu rádi získali také technicky zaměřenou osobnost se znalostí fyziky. Neměl by to být vrcholný teoretik, spíše praktik, který dokáže žákům přiblížit svět fyziky jako souhrn toho, co nás denně obklopuje. Upřednostňujeme činnostní fyziku - zejména v ní je úžasný potenciál, který při správném zacházení přinese žákům poznání i radost.

V neposlední řadě nabízíme zajímavou a kreativní práci uchazečům či uchazečkám o práci učitele/učitelky pro 1. stupeň základní školy. Víme stejně jako vy, že u těch nejmenších či nejmladších žáčků se vytváří vztah k poznávání, ke vzdělávání, který může výrazně ovlivnit jejich další život. Ideálním kandidátem je osobnost schopná dostatečné přísnosti, ale s laskavým přístupem a velkou trpělivostí. Nám bude stačit, když bude uchazečem či uchazečkou normální člověk schopný empatie a používající obyčejný „selský“ rozum.

Pokud patříte mezi ty „správně potrefené“, pokud rozumíte výše uvedeným slovům a dokážete si za nimi  představit konkrétní aktivity, jste bezesporu těmi, které hledáme. Níže se můžete dočíst o dalších oborech, pro něž hledáme nové kolegyně a kolegy, nicméně jsme připraveni odpovědět na konkrétnější dotazy na e-mailech reditel8zs@seznam.cz nebo reditel@8zskladno.cz . Můžete si také domluvit osobní schůzku na číslech +420 733 395 899, 312 668 133 (oboje ředitel školy), respektive +420 724 391 896, případně 312 681 167 (oboje sekretariát).

Učitel/učitelka na 2. stupni ZŠ
(specializace na fyziku, matematiku zeměpis, ruský jazyk, práce s PC a tělesnou výchovu - ideálně ve vzájemné kombinaci těchto předmětů)

Pracovní předpoklady

Pro všechny uvedené pozice požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon profese učitele patřičného stupně ZŠ ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících v aktuálním znění, trestní i morální bezúhonnost, sebekázeň a vysoké právní povědomí, organizační schopnosti a rozumnou časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce, ale také schopnost loajality vůči škole. Výhodou uchazeče je alespoň dvouletá praxe v oboru (v posledních dvou letech, popřípadě poslední dva roky před nyní končící rodičovskou dovolenou) doložitelná referencemi.

Nabízíme:

 • zajímavou, kreativní, samostatnou, ale také náročnou práci, kterou nemůže vykonávat každý,
 • odměňování dle osobního podílu na společné práci (osobní příplatek, mimořádné odměny),
 • možnost pracovního poměru na dobu neurčitou (pro zkušené uchazeče s vynikajícími referencemi ihned po zapracování, pro ostatní v průběhu prvního školního roku),
 • stabilní kolektiv připravený poradit a pomoci adaptovat se na nové prostředí,
 • dobře vybavené kabinety, třídy i pracovní zázemí,
 • dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (s podporou vedení školy),
 • možnost aktivně se podílet na rozvoji školy, ovlivňovat její atmosféru, svobodně se vyjadřovat ke koncepci a strategii.

S dalšími případnými dotazy či personálními nabídkami se obracejte na e-mailovou adresu: reditel8zs@seznam.cz

Průběžně se snažíme získat kontakty na kvalifikované učitele (zvláště v oblasti výuky cizích jazyků) a vychovatele, kteří by měli zájem o krátkodobé zastupování (řádově 2 - 10 týdnů), případně o zkrácený úvazek (např. pro výuku nepovinných předmětů nebo pro vedení zájmových útvarů). V případě zájmu zašlete svůj životopis s kontakty na vás nejlépe mailem na některou z adres uvedených na domovské stránce.

Pro průběžné doplňování našeho pedagogického kolektivu rádi přijmeme kolegyně a kolegy, které/kteří:

 • Nehledají zaměstnání, nýbrž kreativní a náročnou práci, která je pro ně výzvou,

 • se nebojí zkoušet kombinovat tradiční výuku s moderními trendy a technologiemi,

 • jsou připraveni na sobě neustále pracovat a učit se,

 • vnímají morální ocenění své práce jako minimálně stejně důležité, coby ocenění finanční,

 • zvládnou přijmout odpovědnost za vysoce autonomní pracovní aktivity a zároveň vnímat, jednat a konat sounáležitě s celým kolektivem zaměstnanců.