Pracovní příležitosti

8. ZŠ Kladno Logo

PERSONÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI NEJEN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Jsme středně velkou městskou školou s velmi dobrou atmosférou. Spousta našich žáků k nám dojíždí z okolních obcí nebo jiných městských částí, protože se jim tu líbí. A podporu máme i u rodičů.

V souvislosti s rozvojem školy a potřebou částečné personální obměny hledáme v ideálním případě kvalifikované, ale především motivované uchazeče, kteří naši nelehkou práci chtějí dělat. Uchazeče, kteří mají kantořinu v krvi. I takové, kteří o tom třeba ještě nevědí, protože zatím neměli možnost to zjistit. Hledáme lidi, kteří se nebojí převzít svůj díl zodpovědnosti, kteří mají nápady a chtějí je prosazovat v souladu s posláním školy a s naší vizí.

Rádi bychom do svého středu získali další technicky zaměřenou osobnost se znalostí fyziky. Nemáme zájem o vrcholného teoretika, ale spíše o praktika, který dokáže žákům přiblížit svět fyziky jako souhrn toho, co nás denně obklopuje. Upřednostňujeme činnostní fyziku, v níž je úžasný potenciál, který při správném zprostředkování přinese žákům poznání i radost.

Výhledově také nabízíme zajímavou a kreativní práci uchazečům či uchazečkám o práci učitele/učitelky pro 1. stupeň základní školy. Víme stejně jako vy, že u těch nejmenších či nejmladších žáčků se vytváří vztah k poznávání, ke vzdělávání, který může výrazně ovlivnit jejich další život. Ideálním kandidátem je osobnost schopná dostatečné přísnosti, ale s laskavým přístupem a velkou trpělivostí, normální člověk schopný empatie a používající obyčejný „selský“ rozum.

Krátkodobé úvazky při vedení školních kroužků či zajištění sportovních kurzů nabízíme také (certifikovaným) sportovním instruktorům. Mohou se hlásit i aktivní či rekreační sportovci, trenéři se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží, kteří dohlédnou dál než na výkonnostní tabulky. Pro nás je důležitější, aby žáci měli radost z pohybu, aby si vyzkoušeli i netradiční sporty, aby měli radost z překonávání sebe sama. Také proto dáváme ve škole sportu a pohybovým aktivitám velký prostor (lyžařské kurzy, sportovní dny a kurzy, školy v přírodě, účast na turnajích, mítincích, soutěžích…)

Pokud patříte mezi ty „správně potrefené“, pokud rozumíte výše uvedeným slovům a dokážete si za nimi představit konkrétní aktivity, jste bezesporu těmi, které hledáme. Jsme připraveni odpovědět na vaše konkrétnější dotazy na e-mailech reditel8zs@seznam.cz nebo reditel@8zskladno.cz . Můžete si také domluvit osobní schůzku na číslech +420 733 395 899, 312 668 133 (oboje ředitel školy), respektive +420 724 391 896, případně 312 681 167 (oboje sekretariát).

Učitel/učitelka na 2. stupni ZŠ
(specializace na fyziku, matematiku zeměpis, ruský jazyk, práce s PC a tělesnou výchovu - ideálně ve vzájemné kombinaci těchto předmětů)

Pracovní předpoklady

Pro všechny uvedené pozice požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon profese učitele patřičného stupně ZŠ ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících v aktuálním znění, trestní i morální bezúhonnost, sebekázeň a vysoké právní povědomí, organizační schopnosti a rozumnou časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce, ale také schopnost loajality vůči škole. Výhodou uchazeče je alespoň dvouletá praxe v oboru (v posledních dvou letech, popřípadě poslední dva roky před nyní končící rodičovskou dovolenou) doložitelná referencemi.

Nabízíme:

 • zajímavou, kreativní, samostatnou, ale také náročnou práci, kterou nemůže vykonávat každý,
 • odměňování dle osobního podílu na společné práci (osobní příplatek, mimořádné odměny),
 • možnost pracovního poměru na dobu neurčitou (pro zkušené uchazeče s vynikajícími referencemi ihned po zapracování, pro ostatní v průběhu prvního školního roku),
 • stabilní kolektiv připravený poradit a pomoci adaptovat se na nové prostředí,
 • dobře vybavené kabinety, třídy i pracovní zázemí,
 • dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (s podporou vedení školy),
 • možnost aktivně se podílet na rozvoji školy, ovlivňovat její atmosféru, svobodně se vyjadřovat ke koncepci a strategii.

S dalšími případnými dotazy či personálními nabídkami se obracejte na e-mailovou adresu: reditel8zs@seznam.cz

Průběžně se snažíme získat kontakty na kvalifikované učitele (zvláště v oblasti výuky cizích jazyků) a vychovatele, kteří by měli zájem o krátkodobé zastupování (řádově 2 - 10 týdnů), případně o zkrácený úvazek (např. pro výuku nepovinných předmětů nebo pro vedení zájmových útvarů). V případě zájmu zašlete svůj životopis s kontakty na vás nejlépe mailem na některou z adres uvedených na domovské stránce.

Pro průběžné doplňování našeho pedagogického kolektivu rádi přijmeme kolegyně a kolegy, které/kteří:

 • Nehledají zaměstnání, nýbrž kreativní a náročnou práci, která je pro ně výzvou,

 • se nebojí zkoušet kombinovat tradiční výuku s moderními trendy a technologiemi,

 • jsou připraveni na sobě neustále pracovat a učit se,

 • vnímají morální ocenění své práce jako minimálně stejně důležité, coby ocenění finanční,

 • zvládnou přijmout odpovědnost za vysoce autonomní pracovní aktivity a zároveň vnímat, jednat a konat sounáležitě s celým kolektivem zaměstnanců.