Pracovní příležitosti

8. ZŠ Kladno Logo

PERSONÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI NEJEN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Jsme středně velkou městskou školou s velmi dobrou atmosférou. Spousta našich žáků k nám dojíždí z okolních obcí nebo jiných městských částí, protože se jim tu líbí. A podporu máme i u rodičů.

V souvislosti s rozvojem školy a potřebou částečné personální obměny hledáme v ideálním případě kvalifikované, ale především motivované uchazeče, kteří naši nelehkou práci chtějí dělat. Uchazeče, kteří mají kantořinu v krvi. I takové, kteří o tom třeba ještě nevědí, protože zatím neměli možnost to zjistit. Hledáme lidi, kteří se nebojí převzít svůj díl zodpovědnosti, kteří mají nápady a chtějí je prosazovat v souladu s posláním školy a s naší vizí.

Rádi bychom do svého středu získali další technicky zaměřenou osobnost se znalostí fyziky. Nemáme zájem o vrcholného teoretika, ale spíše o praktika, který dokáže žákům přiblížit svět fyziky jako souhrn toho, co nás denně obklopuje. Upřednostňujeme činnostní fyziku, v níž je úžasný potenciál, který při správném zprostředkování přinese žákům poznání i radost.

Výhledově také nabízíme zajímavou a kreativní práci uchazečům či uchazečkám o práci učitele/učitelky pro 1. stupeň základní školy. Víme stejně jako vy, že u těch nejmenších či nejmladších žáčků se vytváří vztah k poznávání, ke vzdělávání, který může výrazně ovlivnit jejich další život. Ideálním kandidátem je osobnost schopná dostatečné přísnosti, ale s laskavým přístupem a velkou trpělivostí, normální člověk schopný empatie a používající obyčejný „selský“ rozum.

Krátkodobé úvazky při vedení školních kroužků či zajištění sportovních kurzů nabízíme také (certifikovaným) sportovním instruktorům. Mohou se hlásit i aktivní či rekreační sportovci, trenéři se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží, kteří dohlédnou dál než na výkonnostní tabulky. Pro nás je důležitější, aby žáci měli radost z pohybu, aby si vyzkoušeli i netradiční sporty, aby měli radost z překonávání sebe sama. Také proto dáváme ve škole sportu a pohybovým aktivitám velký prostor (lyžařské kurzy, sportovní dny a kurzy, školy v přírodě, účast na turnajích, mítincích, soutěžích…)

Pokud patříte mezi ty „správně potrefené“, pokud rozumíte výše uvedeným slovům a dokážete si za nimi představit konkrétní aktivity, jste bezesporu těmi, které hledáme. Jsme připraveni odpovědět na vaše konkrétnější dotazy na e-mailech reditel8zs@seznam.cz nebo reditel@8zskladno.cz . Můžete si také domluvit osobní schůzku na číslech +420 733 395 899, 312 668 133 (oboje ředitel školy), respektive +420 724 391 896, případně 312 681 167 (oboje sekretariát).

Aktuálně jsou všechna pedagogická pracovní místa již obsazena!