Zřizovatel - Město Kladno

8. ZŠ Kladno Logo

Komunikace mezi školou a zřizovatelem probíhá pravidelně a bez problémů. Město ve škole pravidelně provádí kontrolní dny, spolupracuje při sestavování rozpočtu a diskutuje výroční zprávy. Zástupci Města Kladna se také pravidelně účastní školních akcí připravených pro rodiče nebo širší veřejnost. Při řešení problémů napomáhá škole radou, zaštiťuje její akce pro veřejnost, popřípadě na ně přispívá finančně. Příležitostně také poskytuje škole právní pomoc.kladno

Účelové dotace Města Kladna škole

Rok 2014

 
Projekt Finanční gramotnost 5 000 Kč
Rekonstrukce zahrady 21 000 Kč
Nákup pomůcek pro činnost kroužků a nepovinných předmětů 18 000 Kč
   
Rok 2012  
Zahradní slavnost 3 000 Kč
Rekonstrukce zahrady 30 000 Kč
Činnost zájmových útvarů 12 000 Kč
Rekonstrukce schodiště u tělocvičny  
Oprava kolem areálu, vybudování vrátek  
Doplnění mříží na oknech 1. patra  
Oprava živičného povrchu v areálu  
   
Rok 2011  
Zahradní slavnost 4 000 Kč
Prezentace oborových prací žáků 9. ročníku 2 000 Kč
   
Rok 2010  
Výměna svítidel v celé budově  
Odměny pro úspěšné autory oborových prací

2 000 Kč

Slavnostní rozloučení s vystupujícími žáky

5 000 Kč

Zahradní slavnost

3 000 Kč

Zakoupení plastových nádob na tříděný odpad

5 471 Kč

50. výročí otevření školy

5 000 Kč

Rekonstrukce sprch u tělocvičny  
Položení PVC v nové herně školní družiny  
Zakoupení permanentní vstupenky do ZOO Praha

3 500 Kč