ZOO ve škole

8. ZŠ Kladno Logo

Školní rok 2016/2017

Činnost chovatelského kroužku pokračovala i v roce 2016. Na jaře jsme dostali darem nové akvárium, do kterého jsme přemístili kuňky východní. Budou tu mít více místa na plavání. Tou dobou nám též uhynul chameleon, patrně stářím, a tak jsme v květnu na teraristické burze v Praze na Výstavišti koupili nového a pojmenovali ho Bonifác.

 Všechny želvy trávily opět léto na zahradě, pobyt na sluníčku jim šel k duhu. Léto bylo docela bohaté i na přírůstky – vylíhly se nám tři malé agamy a šestnáct užovek. Většinu háďat od nás odkoupila firma A.Q.A. a poslala je do Francie a Itálie. Agamy se nám bohužel nepodařilo odchovat.

 Od září školního roku 2016/2017 rozšířilo řady kroužku několik žáků a žákyň šestého ročníku. Na podzim jsme bohužel přišli o jednoho pískomila, který bal už delší dobu nemocný. Jejich chovatelky Katka a Hanka zakoupily dva mladé, ti se ale se zbylým neustále prali, a tak si starého děvčata vzala domů a ve škole zůstali jen mladí. Jeden z nich nám ale bohužel během krátké doby náhle uhynul.

 Do akvária ve vestibulu přibylo na jaře 2017 hejno teter císařských, pěkně se v něm množí i krunýřovci. V současné době (březen 2017) máme v líhni několik vajíček agam a pagekonů, jsme zvědaví, jestli se nám podaří jejich odchov.

 Během uplynulých měsíců jsme několikrát navštívili chovatelské burzy Terrabazar a Živá exotika. Naši ZOO ve škole jsme též předvedli rodičům, předškolákům a další veřejnosti během Vánočních trhů a víkendového setkání s předškoláky.

Členové chovatelského kroužku, březen 2017

Předchozí roky

V interiéru školy máme několik akvárií a terárií. Většinu těchto zařízení vyrobil školník pan Immer, který se též stará o jejich technický stav. O chované živočichy pečují děti z chovatelského kroužku.

Od roku 2006 máme v učebně přírodopisu velké terárium se dvěma užovkami červenými – starší Rudlou a mladším Reném. Rudla se dříve jmenovala Rudolf, ovšem 15.6.2009 nakladla 18 vajíček, a tak jsme byli nuceni ji přejmenovat. Z vajíček se v týdnu od 4. do 11.9.2009 vylíhlo 11 mladých. V letech 2011, 2012 a 2013 se radostná událost opakovala. Samice nakladla každý rok 20 – 30 vajec, z nichž se na letním táboře vylíhla mláďata.

Zde si můžete prohlédnout mláďata ze snůšky v roce 2012

Největší asi třistalitrové akvárium se nachází v přízemí vedle nápojových automatů, menší ve vestibulu a další tři v učebně přírodopisu. Chováme v nich různé druhy ryb a také vodní žáby drápatky. Zadní schodiště oživuje od léta 2003 téměř tisícilitrové akvaterárium s želvami nádhernými. Stejné želvy jsou i v menší nádrži ve vrátnici, v přízemí se též nachází další terárium, kde jsme chovali dvě želvy žlutohnědé. Suchozemské i vodní želvy tráví teplé měsíce ve venkovním výběhu, odkud nám ty suchozemské neznámý pachatel v září 2013 ukradl.

2.5.2014 se hadice Rudla opět rozhodla obdařit nás vajíčky. Bylo jich asi 28 a tentokrát si je všechna odnesla naše bývalá žákyně, dnes studentka oboru Ekologie a životní prostředí na SOŠ a SOU v Hořovicích.

Ve školním roce 2014/15 se devět žáků šestého ročníku přidalo ke zbývajícím dvěma deváťačkám a začalo též pečovat o chované živočichy. Šesťáci si jednotlivá terária rozdělili mezi sebe, scházejí se každou středu odpoledne na chovatelském kroužku, ale své svěřence krmí a ošetřují i v průběhu týdne. V polovině října přemístili vodní i suchozemské želvy z venkovního výběhu do vnitřních terárií. 5.11. našli při čištění terária pagekonů řasnatých čtyři jejich vajíčka, přemístili je do líhně a teď jen všichni čekají, co se bude dít dál. 8.11. se několik členů kroužku zúčastnilo Dne otevřených dveří, ukázali malým dětem zvířátka a něco jim o nich i pověděli. Členové chovatelského kroužku ze VI.A

V březnu 2013 jsme dostali darem osm terárií se stojany, která jsme zařídili a postupně v nich s chovatelským kroužkem ubytováváme různé živočichy, jako například kuňky ohnivé, oblovky a časem snad i agamy vousaté. Daniela Semencová Od září 2013 do ledna 2014 se toho v naší ZOO hodně událo... Darem jsme dostali nové suchozemské želvy (jako náhradu za ukradené), a protože nám na podzim zemřel darovaný chameleon, pořídili jsme nového. Také jsme dostali osmáky degu. 18.1. 2014 jsme s chovatelským kroužkem navštívili burzu Živá exotika v Praze na Výstavišti, kde jsme koupili tři pagekony řasnaté a čolky ohňobřiché (čolky ale máme doma). Do posledního terária jsme pořídili pískomily mongolské. Jak jsme také zmiňovali v minulém příspěvku, splnilo se nám přání, že budeme mít ve škole žáby a agamy vousaté... Kristýna Landová, Adéla Krulišová

Během jarních měsíců roku 2015 se nám vylíhlo několik mladých pagekonů a agam, odchovat se nám bohužel podařilo jen jednoho pagekona. Také pořádně přibylo oblovek. Užovky opět nakladly vajíčka, předali jsme je bývalé žákyni naší školy. Suchozemské i vodní želvy strávily horké letní měsíce ve venkovním výběhu. V červnu jsme se rozloučili s vystupujícími chovatelkami pískomilů a osmáků Adélou a Terkou, které své svěřence předaly mladším spolužačkám. Po letních prázdninách jsme bohužel zjistili, že dva dospělí pagekoni uhynuli, a tak jsme koupili dva nové a přidali k nim námi odchované mládě. Na podzim začalo téci akvárium s drápatkami, takže jsme žáby museli přemístit do plastového boxu. Tekoucí akvárium jsme upravili na terárium pro pískomily a místo nich nastěhovali mladé anolisy rudokrké, které jsme koupili v listopadu při návštěvě teraristické burzy v Praze. Naši minizoo jsme předvedli 28.11.2015 během Víkendového setkání s předškoláky a rodiči i návštěvníkům Vánočních trhů, na kterých jsme prodali i několik oblovek. Členové chovatelského kroužku