Zaměstnanci školy

8. ZŠ Kladno Logo

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

PaedDr. Frýdová Jitka

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele

Pedagogický sbor

 

Jméno

Vyučuje

 

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

Mgr.

Attanasio Darina, třídní učitelka V. A

1. stupeň

 

Bezouška Jan, třídní učitel IX. B

Z, ORv, R, Tv, Sp, Sv

Mgr.

Bezoušková Iva, třídní učitelka VII. C

Č, ORv

Mgr.

Bochinská Irena, třídní učitelka I. B

1. stupeň

 

Čížková Jindřiška

Tv

Mgr.

Dubská Martina, třídní učitelka VII. C, koordinátor EVVO

M, Ch, F, Přp

PhDr.

Dufková Lenka

A, Sp

Mgr.

Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Č, Pp

Mgr.

Filipová Dagmar, třídní učitelka II. A

1. stupeň, A, R

Mgr.

Fingerhutová Šárka, třídní učitelka III. B

1. stupeň

 

Fričová Kamila

asistentka pedagoga

PaedDr.

Frýdová Jitka, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, koordinátor ICT, administrátor Školy OnLine

M, Mp

 

Hamousová Lenka, třídní učitelka I. A

1. stupeň

Mgr.

Hlavová Alena, třídní učitelka IV. B, výchovný poradce pro 1. stupeň a SVP

1. stupeň

Mgr. Ing.

Janoušková Elena, třídní učitelka VIII. A

A, N, ORv

 

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

 

Kalíková Šárka

asistentka pedagoga

 

Kolingerová Naděžda, třídní učitelka V. C

1. stupeň

 

Kopecká Helena

ŠD

Ing.

Košnářová Lenka

ŠD

Mgr.

Lhotáková Dagmar, učitelka I. C

1. stupeň

RNDr.

Marek Kamil, třídní učitel VIII. B

Př, Ch

Mgr.

Michálková Nora

Hv

Bc.

Míka Ondřej, třídní učitel VI. C

Pp, Tv, ORv

Mgr.

Nejedlá Klára, třídní učitelka VII. B, školní metodik prevence, koordinátor školního parlamentu

M, Mp

Mgr.

Nerpasová Hana, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R, Sp

Mgr.

Nováková Barbora, třídní učitelka VII. A

Č, D, ORv

 

Novotný Lukáš

F, ORv, Z, Sp

 

Pangrácová Karolína

asistentka pedagoga

Mgr.

Pavlíková Lenka, třídní učitelka III. A, koordinátor ŠVP

1. stupeň

Mgr.

Peroutková Radomíra, třídní učitelka II. B

1. stupeň, PoD

Ing.

Petrlová Michaela, třídní učitelka VI. A

M, ORv, Př

Bc.

Pískačová Magdalena

Č, R, Tv

Mgr.

Pospíšilová Miroslava

Tv, Vv, Pč

 

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

 

Skrčená Jovana, třídní učitelka III. C

1. stupeň

Bc.

Skrčená Lucie, třídní učitelka IX. A

A, ORv

Mgr.

Strnadová Marta, třídní učitelka VI. B

M, F

Mgr.

Šeborová Tereza

A, N

 

Šimůnková Martina

asistentka pedagoga, ŠD

Mgr.

Šnoblová Helena, třídní učitelka IV. A, školní knihovna

1. stupeň

 

Šourková Jana, třídní učitelka V. B

1. stupeň, PoD

Mgr.

Štolová Jana

D, Vv

Ing.

Švarcová Ivana

A, Z

 

Vinklová Květuše

ŠD

 

Vlasáková Milada, třídní učitelka IX. C

Vv, Hv, Uř

 

Zehlerová Lucie

R

 

Ostatní zaměstnanci

 

Immer Josef

správce areálu, pronájmy tělocvičny

 

Immer Radek

školník - údržbář

 

Immerová Jaroslava

uklízečka

 

Kidalová Renata

uklízečka

 

Vaverková Petra

sekretářka, hospodářka

 

Vavrochová Lenka

vedoucí provozního úseku, uklízečka

 

Jiřina Hlavaňová

uklízečka

 

Monika Prikrylová

uklízečka