Zaměstnanci školy

8. ZŠ Kladno Logo

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

Mgr. Nejedlá Klára

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele

Pedagogický sbor

 

Jméno

Vyučuje

 

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

 

Amchová Veronika

asistentka pedagoga, ŠD

 

Bezouška Jan

Z

Mgr.

Bezoušková Iva, třídní učitelka VII. C

Č, D, ORv

Mgr.

Bochinská Irena, třídní učitelka I. B, školní metodik prevence

1. stupeň

 

Boloteniuk Halyna

asistentka pedagoga pro UA žáky

Mgr.

Čebišová Kateřina, třídní učitelka IX. B

M, Tv, Př, ORv, Sp

PhDr.

Dufková Lenka

A, Sp

Mgr.

Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Č

Mgr.

Filipová Dagmar, třídní učitelka III. A

1. stupeň, A, R

Mgr.

Fingerhutová Šárka, třídní učitelka III. B

1. stupeň, Hv

 

Fričová Kamila

asistentka pedagoga

Mgr.

Hlavová Alena, třídní učitelka II. A, výchovný poradce pro 1. stupeň a SVP

1. stupeň

 

Huříková Ivana

ŠD

Mgr.

Jandová Dagmar, třídní učitelka I. C, koordinátor EVVO

1. stupeň

Mgr. Ing.

Janoušková Elena, třídní učitelka VII. A

A, N, ORv

 

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

 

Kalíková Šárka

ŠD

 

Kolingerová Naděžda

Vv, Pč

Ing.

Košnářová Lenka, třídní učitelka IV. A

1. stupeň, Hv

Bc.

Kotek Jakub, třídní učitel VI. A

D, Z, Inf, Tv

Mgr.

Krunclová Marcela, třídní učitelka VIII. B

Č, ORv, Sp

 

Leváková Martina, DiS.

M, Inf, Sp

 

Linhart Jindřich, DiS. Třídní učitel IX. A

F, Př, Ch, Sp

 

Linhartová Šárka

aistentka pedagoga

RNDr.

Marek Kamil, třídní učitel VII. B

Př, Ch

Mgr.

Michálková Nora

Hv

Mgr.

Míka Ondřej, třídní učitel IX. C, koordinátor ICT

Inf, Tv, ORv, Sp

 

Mráčková Evelyn

ŠD

Mgr.

Nejedlá Klára, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, administrátor Školy OnLine, koordinátor školního parlamentu

M

Mgr.

Nerpasová Hana, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R

 

Němcová Tereza

asistentka pedagoga

Mgr.

Nováková Barbora, třídní učitelka VI. B

Č, D, ORv

Mgr.

Novotný Lukáš, třídní učitel VIII. C

F, Z, Přv

 

Oravcová Edita, třídní učitelka IV. C

1. stupeň, Tv

Mgr.

Ottlová Jana

Vv, Pč

Mgr.

Pavlíková Lenka, třídní učitelka I. A, koordinátor ŠVP

1. stupeň, A

Mgr.

Peroutková Radomíra, třídní učitelka II. B

1. stupeň

Bc.

Prach Pavel, třídní učitel VI. C

M, Inf, Hv

 

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

Mgr.

Samková Yevsyukova Yekaterina

Č, R, ORv

 

Skrčená Jovana, třídní učitelka IV. B, školní knihovna, správce FB

1. stupeň, Sp

Mgr.

Skrčená Lucie, třídní učitelka VIII. A

A, ORv, Hv, Vv, Sp

Mgr.

Strnadová Marta

M, F

 

Svobodová Soňa

ŠD

Mgr.

Šeborová Tereza

A, N

Mgr.

Šnoblová Helena, třídní učitelka V. B, školní knihovna

1. stupeň

Mgr.

Šourková Jana, třídní učitelka V. A

1. stupeň

Ing.

Švarcová Ivana

A, Sp

 

Vlasáková Milada

Vv, Hv

Nepedagogové: Školník - Radek Immer; vedoucí provozního úseku: Lenka Vavrochová