Zaměstnanci školy

8. ZŠ Kladno Logo

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

Mgr. Nejedlá Klára

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele

Pedagogický sbor

 

Jméno

Vyučuje

 

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

Mgr.

Attanasio Darina, třídní učitelka IV. B

1. stupeň

 

Bezouška Jan

Z, R, Sp

Mgr.

Bezoušková Iva, třídní učitelka IX. C

Č, ORv

Mgr.

Bochinská Irena, třídní učitelka II. B, školní metodik prevence

1. stupeň

 

Čížková Jindřiška, třídní učitelka VI. B

Tv, ORv, Hv

PhDr.

Dufková Lenka

A, Sp

Mgr.

Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Č, ORv

Mgr.

Filipová Dagmar, třídní učitelka I. A

1. stupeň, A, R

Mgr.

Fingerhutová Šárka, třídní učitelka I. B

1. stupeň

 

Fričová Kamila

Č, R, Sp

 

Hamousová Lenka, třídní učitelka II. A

1. stupeň

Mgr.

Hlavová Alena, třídní učitelka V. B, výchovný poradce pro 1. stupeň a speciální vzdělávací potřeby

1. stupeň

 

Huříková Ivana

ŠD

Mgr. Ing.

Janoušková Elena, třídní učitelka IX. A

A, N, ORv, Sp

 

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

 

Kalíková Šárka

asistentka pedagoga

 

Kolingerová Naděžda

Vv, Pč (1. stupeň)

 

Kopecká Helena

ŠD

Ing.

Košnářová Lenka, hlavní školní zdravotník

ŠD

Bc.

Kotek Jakub

A, Pp, ORv, Tv

DiS

Leváková Martina

M

Mgr.

Lhotáková Dagmar, učitelka II. C, koordinátor EVVO

1. stupeň

DiS

Linhart Jindřich, třídní učitel VIII.C

F, Př, Vv, Sp

RNDr.

Marek Kamil, třídní učitel IX. B

Př, Ch

Mgr.

Michálková Nora

Hv

Mgr.

Míka Ondřej, třídní učitel VII. C, koordinátor ICT, administrátor školní PC sítě a MS Teams

Pp, Tv

Mgr.

Nejedlá Klára, zástupce ředitele pro 2. stupeň, administrátor Školy OnLine, koordinátor školního parlamentu

M

Mgr.

Nerpasová Hana, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R, Sp

Mgr.

Nováková Barbora, třídní učitelka VIII. A, redaktorka školních webových stránek

Č, D

Mgr.

Novotný Lukáš

F, Z, M + Č (1. stupeň)

Mgr.

Pavlíková Lenka, třídní učitelka IV. A, koordinátor školního vzdělávacího programu

1. stupeň, A

Mgr.

Peroutková Radomíra, třídní učitelka III. B

1. stupeň

Ing.

Petrlová Michaela, třídní učitelka VII. A

M, Př

Mgr.

Pospíšilová Miroslava

Tv, Sp, Pč

 

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

 

Skrčená Jovana, třídní učitelka IV. C

1. stupeň

Bc.

Skrčená Lucie, třídní učitelka VI. A

A, ORv

Mgr.

Strnadová Marta, třídní učitelka VII. B

M, F

 

Svobodová Soňa

asistentka pedagoga, ŠD

Mgr.

Šeborová Tereza

A, N

 

Šimůnková Martina

asistentka pedagoga, ŠD

Mgr.

Šnoblová Helena, třídní učitelka V. A, školní knihovna

1. stupeň

 

Šourková Jana, třídní učitelka III. A

1. stupeň

Mgr.

Štolová Jana

D, Vv

Ing.

Švarcová Ivana

A, ORv

 

Vlasáková Milada, třídní učitelka VIII. B

Vv, Hv, Uř

 

Zehlerová Lucie

M, R, Tv, Hv

Ostatní zaměstnanci

Jméno

Pracovní pozice

Vaverková Petra

sekretářka, hospodářka

Vavrochová Lenka

vedoucí provozního úseku

Immer Radek

školník-údržbář, správce areálu

Immer Josef

pronájmy tělocvičny a hřiště

Hlavaňová Jiřina

uklízečka (pavilony)

Immerová Jaroslava

uklízečka

Kidalová Renata

uklízečka

Lefnerová Milada

uklízečka

Prikrylová Monika

uklízečka