Zaměstnanci školy

8. ZŠ Kladno Logo

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

Mgr. Nejedlá Klára

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele

Pedagogický sbor

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Titul

Jméno

Vyučuje

 

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

 

Bezouška Jan

Z, R, Tv

Mgr.

Bezoušková Iva, třídní učitelka VI. C

Č, ORv

Mgr.

Bochinská Irena, třídní učitelka III. B, školní metodik prevence

1. stupeň

Mgr.

Čebišová Kateřina, třídní učitelka VIII. B

M, Tv, Sp

 

Čížková Jindřiška, třídní učitelka VII. B

Tv, Vv, ORv, Sp

PhDr.

Dufková Lenka

A, Sp

Mgr.

Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Č, ORv

Mgr.

Filipová Dagmar, třídní učitelka II. A

1. stupeň

Mgr.

Fingerhutová Šárka, třídní učitelka II. B

1. stupeň

 

Fričová Kamila

asistentka pedagoga

Mgr.

Hlavová Alena, třídní učitelka I. A, výchovný poradce pro 1. stupeň a speciální vzdělávací potřeby

1. stupeň

 

Huříková Ivana

ŠD

Mgr., Ing.

Janoušková Elena, třídní učitelka VI. A

A, N, ORv

 

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

 

Kalíková Šárka

asistentka pedagoga, ŠD

 

Kolingerová Naděžda

1. stupeň

 

Kopecká Helena

ŠD

Mgr.

Košnářová Lenka, třídní učitelka III. A, hlavní školní zdravotník

1. stupeň

Bc.

Kotek Jakub

A, Inf, Tv

Mgr.

Krunclová Marcela

Č, A, ČjC

DiS.

Leváková Martina

M, Sp

Mgr.

Lhotáková Dagmar, třídní učitelka III. C, koordinátor EVVO

1. stupeň

DiS.

Linhart Jindřich, třídní učitel IX. C

Př, F, Inf, Sp

 

Linhartová Šárka

asistentka pedagoga

RNDr.

Marek Kamil, třídní učitel VI. B

Ch, Př

Mgr.

Michálková Nora

Hv

Mgr.

Míka Ondřej, třídní učitel VIII. C, koordinátor ICT, administrátor školní PC sítě a MS Teams

Inf, Sp, Tv

Mgr.

Nejedlá Klára, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, administrátor Školy OnLine, koordinátor školního parlamentu

M

Mgr.

Nerpasová Hana, zástupce ředitele školy pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R

Mgr.

Nováková Barbora, třídní učitelka IX. A

Č, D, Sp

Mgr.

Novotný Lukáš, třídní učitel VII. C

F, Z

 

Oravcová Edita, třídní učitelka V. B

1. stupeň

Mgr.

Pavlíková Lenka, třídní učitelka V. A, koordinátor školního vzdělávacího programu

1. stupeň

Mgr.

Peroutková Radomíra, třídní učitelka I. B

1. stupeň

 

Peštová Lucie

ŠD, Vv

Ing.

Petrlová Michaela, třídní učitelka VIII. A

M, Př

Bc.

Prach Pavel

M, Inf

 

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

 

Sirůčková Pavla

ŠD

 

Skrčená Jovana, třídní učitelka V. C

1. stupeň

Mgr.

Skrčená Lucie, třídní učitelka VII. A

A, ORv

Mgr.

Strnadová Marta

M, F

 

Svobodová Soňa

ŠD

Mgr.

Šeborová Tereza

A, N

Mgr.

Šnoblová Helena, třídní učitelka IV. B, školní knihovna

1. stupeň

Mgr.

Šourková Jana, třídní učitelka IV. A

1. stupeň

Mgr.

Štolová Jana

D

Mgr.

Švarcová Ivana

A, ORv, Sp

 

Vlasáková Milada, třídní učitelka IX. B

Vv, Hv

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

 

Hlavaňová Jiřina, úklid (pavilon u hřiště, pavilon ŠJ)

 
 

Immer Radek, školník-údržbář, správce školního areálu

 
 

Immerová Jaroslava, úklid (hlavní budova, tělocvična)

 
 

Kidalová Renata, úklid (hlavní budova)

 
 

Lefnerová Milada, úklid (hlavní budova)

 
 

Peková Eliška, administrativa (MŠ, akce FKSP)

 
 

Prikrylová Monika, úklid (hlavní budova)

 
 

Vaverková Petra, hospodářka, personalistika, administrativa

 
 

Vavrochová Lenka, vedoucí provozního úseku, vrátnice, úklid