Žákovský parlament

8. ZŠ Kladno Logo

Halloween 2018

Na přelomu měsíců říjen a listopad se na naší škole konala další zajímavá událost. Jak jistě víte, 31. října se slaví Halloween. My jsme nemohli být pozadu, a tak žákovský školní parlament uspořádal soutěž o nejzajímavějšího Monster žáka. Šlo o to, že si každá zúčastněná třída zvolila jednoho ze spolužáků a namaskovala ho tak, aby vypadal co nejstrašidelněji. Výsledek snažení našich kamarádů jsme v podobě fotografií vystavili na chodbě naší školy. Na hlasování se pak podílely téměř všechny třídy.

Hlasovací lístky jsme sečetli na jedné z našich schůzek. Vyhodnotili jsme nejlepší Monster žáky, díky kterým celá třída získala diplom a malou odměnu za spolupráci při výrobě masky.

Celá akce měla velice pozitivní ohlasy nejen z řad žáků. A aby ne, fotky byly úžasné. Posuďte sami…

Za žákovský parlament se na další společné akce s Vámi budou těšit…

Bára Márová a Viky Vaňková

Školní rok 2018 / 2019

V novém školním roce 2018/2019 svoji činnost opět zahájil žákovský parlament. Kolektiv školního žákovského parlamentu se každoročně utváří na základě výsledků voleb v jednotlivých třídách, které proběhly v druhé polovině září. Koordinátorem je stejně jako v loňském roce Mgr. Klára Nejedlá, parlamenťáci jsou zástupci čtvrtých až devátých ročníků, kteří se podílejí na organizaci řady akcí pro své spolužáky, spolupracují s vedením na chodu školy a řeší problémy vzniklé během školního roku. Veškerá náplň a aktivita jednotlivých setkání se odvíjí od kreativity členů parlamentu a jejich spolužáků.

Valentýn 2018

Ve středu 14. 2. 2018 se svátek zamilovaných slavil i v naší škole. Žáci čtvrtých až devátých ročníků za pomoci svých učitelů pracovali na nejzajímavějších básničkách nebo povídkách s valentýnskou tématikou. Za třídu pak byl vybrán jeden z výtvorů, který reprezentoval celý třídní kolektiv. Tyto povídky a básničky si měli žáci možnost 14 dní prohlížet a číst na nástěnkách školních chodeb a přímo o svátek zamilovaných pak hlasovat o nejnápaditější valentýnku.

Sešly se nám opravdu zajímavé povídky a básničky. Vítěz však může být jen jeden, proto za žákovský parlament gratuluji vítězné 7. A. Rovněž děkuji všem zúčastněným třídám.

K. Nejedlá

Mikulášská nadílka 2018

V úterý 5. 12. 2017 se už tradičně v době adventu vrátil na naši školu Mikuláš se svým doprovodem a nadílkou pro naše nejmenší školáky. Děti naší školy Mikulášovi a andělům zpívaly a recitovaly. Čertovi samozřejmě slibovaly, že se polepší. Aby si ale nadílku opravdu zasloužily, musely v naší pekelné škole, kterou pro ně připravili zástupci žákovského parlamentu, prokázat svoje znalosti a dovednosti. Ti nejmenší od čertů dokonce dostali slabikář.

A protože jsme škola plná hodných dětí i paní učitelek a pánů učitelů, čert odešel s nepořízenou a se slovy: „Uvidíme se za rok!“

Zpráva ze žákovského parlamentu

V letošním školním roce byla první soutěž žákovského parlamentu pro celou školu spojena s Halloweenem.

Jednalo se o soutěž, ve které měly možnost jednotlivé třídy vytvořit nejzajímavější strašidlo z různých materiálů. Do akce se zapojily nejmenší děti naší školy i žáci druhého stupně. Nápady a použité materiály byly opravdu rozmanité. O výsledku snažení jednotlivých tříd rozhodli vlastně všichni žáci, kteří hlasovali pro vystavená strašidla, jež zdobí naši školu. Já bych ale za sebe musela podotknout, že vítězem byl vlastně každý, protože ta strašidýlka byla
opravdu úžasná. No, řekněte sami… (viz foto).

Za žákovský parlament všem zúčastněným třídám děkuje a na další společnou akci se těší…

K. Nejedlá

O vzniku žákovského parlamentu

A je to tady!!! „Osmička“ má svůj žákovský parlament. Konečně parlament ušel své první kroky. Poslední den v 1. pololetí jsme strávili trošku jinak. Ve čtvrtek, 29.1., jsme se poprvé mohli pustit do prvních kroků k vytvoření žákovského parlamentu. Společně se svými třídními učiteli jsme se celé dopoledne seznamovali s funkcemi žákovského parlamentu, vytvářeli si své ideální členy parlamentu, hledali vhodné vlastnosti parlamenťáka
a v neposlední řadě si vybrali své kandidáty do voleb. Projekt byl velice zajímavý, vzešlo nám z něj mnoho ideálních členů parlamentu.

Po jarních prázdninách následovala volební kampaň, dobrovolníci a zájemci o funkci zástupce třídy v parlamentu předstoupili před třídu
a pronesli svoji volební řeč, na základě které jsme my, třída, svého vhodného „koně“ volili v úterních volbách. Volby byly jako opravdické, kandidátská listina s uchazeči ze třídy, volební místnost, urna a plenta. Při volbách jsme se dokonce prokazovali svými občanskými průkazy, tak, jak to doopravdy u voleb chodí. Z každé třídy vzešli vhodní kandidáti, kteří si odedneška říkají parlamenťáci.

Dne 19. 2. dopoledne proběhla slavnostní inaugurace. Sešli jsme se všichni, co své zástupce volili. Inaugurací nás provázeli dva moderátoři. Z úst dvou parlamenťáků jsme slyšeli slib a byli svědky prvních podpisů k žákovskému parlamentu. Od této chvíle nám parlamenťáci pomáhají a scházejí se každý týden, vždy ve středu po vyučování.

Olga Fabiánová, 2.3.2015