Výměnný pobyt žáků - Francie

8. ZŠ Kladno Logo

O výměnném pobytu

Každoroční akce Statutárního města Kladna ve spolupráci s patronátním městem Vitry sur Seine

Partnerství Kladna s francouzským městem Vitry sur Seine trvá již od roku 1966. Díky výměnným pobytům vidělo Vitry, Paříž, i další lokality již hodně přes tisícovku kladenských dětí. Obdobně i Francouzi navštěvují Kladno.

Ve školním roce 2019 / 2020 se výměnný pobyt uskuteční ve dnech

3. – 17. července 2020

Akce je určena žákům 8. – 9. ročníku (upřednostňujeme vystupující žáky)

Rodiče žáků hradí leteckou dopravu z Prahy do Paříže a zpět do výše 5000,- Kč.

Podmínky pro výběr účastníků

  • trvalé bydliště žáka na území města Kladna
  • dobré studijní výsledky
  • úspěšná reprezentace školy v soutěžích
  • jazykové schopnosti
  • zdravotní způsobilost
  • schopnost reprezentovat školu  
  • bezproblémové chování

V letošním školním roce naše škola navrhuje 1 žáka a 2 náhradníky.

Návrhy předložili žáci 9. ročníku třídním učitelům do 20. 2. 2020, o konečném výběru rozhodlo vedení školy a třídní učitelé. 

Na letní výměnný pobyt dětí ve Vitry sur Seine – Francie v termínu 3. – 17. 7. 2020 byla vybrána žákyně IX. A, náhradníkem je žák IX. A a žákyně IX. B.