Výměnný pobyt žáků - Francie

8. ZŠ Kladno Logo

V letošním roce se výměnný pobyt ve Francii nekoná 

Seznam účastníků

Seznam účastníků a náhradníků výměnného pobytu ve Francii vybraných z žáků naší školy, kteří splňují požadovaná kritéria výběru. Všichni tři účastníci byli navrženi kolektivy svých tříd a následné pořadí bylo určeno losováním v jejich přítomnosti.

ÚČASTNÍK
Ladislav Harbáček

NÁHRADNÍK č.1
Adam Lipš

NÁHRADNÍK č.2
Adam Beneš

O výměnném pobytu

Organizátor:

 • Statutární město Kladno Magistrát města Kladna
 • partnerské město Vitry sur Seine

Termín:

 • 7. 7. – 21. 7. 2023 (pátek – pátek)

Doprava:

 • Letecky – náklady včetně poplatků hradí rodiče vybraných žáků (max. 5000,- Kč – případné vyšší náklady na dopravu hradí Statutární město Kladno)

Pobyt:

 • Náklady hradí organizátoři výměnného pobytu

Výběr žáků:

 • základní školy zřizované Statutárním městem Kladnem
 • gymnázia zřizovaná Středočeským krajem na území města Kladna

Každá škola navrhuje pouze 1 účastníka + 2 náhradníky podle následujících podmínek:

žák/žákyně:

 • má místo trvalého pobytu na území města Kladna po dobu delší než 6 měsíců
 • navštěvuje 8. – 9. ročník základní školy či odpovídající třídu na gymnáziu
 • má dobrou zdravotní způsobilost umožňující absolvovat pobyt, který pro něho/ni může být v některých ohledech fyzicky i psychicky náročnější

Pevná kritéria školy pro výběr účastníka:

1) přednostní výběr žáků 9. ročníku
2) dlouhodobě bezproblémové chování žáka/žákyně
3) dlouhodobé plnění studijních povinností
4) reprezentace školy v soutěžích

Výsledky výběru budou zveřejněny na webových stránkách a na nástěnce ve 2. patře školní budovy

U vybraných žáků (včetně náhradníků) škola předá zřizovateli následující údaje:

 • žák/žákyně: jméno, příjmení, datum narození, adresa včetně PSČ
 • zákonný zástupce vybraného žáka/žákyně: jméno, příjmení, telefonický kontakt