Zájmové útvary

8. ZŠ Kladno Logo

Ceny kroužků keramiky a hry na flétnu na říjen – prosinec 2021

Platby rodiče žáků převádějí na účet školy s příslušným VS a uvedením účelu platby v poznámce do 31. 10. 2021

Kroužky se nekonají: v době prázdnin (27. – 29. 10.) a v týdnu od 20. 12. 2021

Činnost kroužků bude zahájena 4. 10. 2021, platby jsou uvedené do 17. 12. 2021.

Keramika: sudý týden – od 4. 10., lichý týden – od 11. 10. 2021

1. keramika – cena: 50,- Kč/hod. – říjen – prosinec 2021

a) sudý týdenod 4. 10. 2021
středa     250,- Kč (5 lekcí)
čtvrtek   300,- Kč (6 lekcí)

b) lichý týdenod 11. 10. 2021
středa     200,- Kč (4 lekce)
čtvrtek   200,- Kč (4 lekce)            

2. flétna – cena: 40,- Kč/hod. – od 4. 10. 2021

Skupiny v:     

  • Út - 11 lekcí – 440,- Kč
  • Čt - 10 lekcí – 400,- Kč

 3. anglický jazyk – cena: 30,- Kč/hod. – od 4. 10. 2021

 Skupiny v:                 

  • Út - 11 lekcí – 330,- Kč /skupina L. Pavlíkové 10 lekcí – 300,-/Kč + učebnice
  • Čt - 10 lekcí – 300,- Kč + učebnice