Zájmové útvary

8. ZŠ Kladno Logo

Ceny kroužků keramiky a anglického jazyka cena říjen – prosinec 2023

Platby rodiče žáků převádějí na účet školy s příslušným VS a uvedením účelu platby v poznámce do 31. 10. 2023

Kroužky se nekonají: v době prázdnin (26. – 27. 10., 23. – 31. 12. 2023)

Činnost kroužků bude zahájena 2. 10. 2023, platby jsou uvedené do 22. 12. 2023.

Keramika: sudý týden – od 2. 10., lichý týden – od 9. 10. 2023

1. keramika – cena: 60,- Kč/hod. – říjen – prosinec 2023
od 2. 10. 2023: úterý 360,- Kč (6 lekcí)

2. anglický jazyk – cena: 30,- Kč/hod. – od 2. 10. 2023
Skupiny v:
Po - 12 lekcí – 360,- Kč + učebnice
Čt - 11 lekcí – 330,- Kč + učebnice