Sběrové týdny

8. ZŠ Kladno Logo

V rámci aktivit EVVO pořádáme v podzimních měsících sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka z daňčí obory ve Vinařicích. Dále také několik sběrových týdnů, kdy formou soutěže o nejlepšího sběrače a nejpilnější třídu sbíráme starý papír.

Sběrové týdny:

  • 13. – 18. 5. 2024