Sběrové týdny

8. ZŠ Kladno Logo

V rámci aktivit EVVO pořádáme v podzimních měsících sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka z daňčí obory ve Vinařicích. Dále také několik sběrových týdnů, kdy formou soutěže o nejlepšího sběrače a nejpilnější třídu sbíráme starý papír.

Sběrové týdny:

  • 11. – 16. 10. 2021
  • 21. – 26. 2. 2022
  • 22. – 14. 5. 2022