Sponzoři školy

8. ZŠ Kladno Logo

Jak bylo uvedeno v obecné části, naleznete na tomto místě několik projektů, které bychom rádi zrealizovali. U každého z nich naleznete stručný popis a předpokládanou finanční náročnost. Průběžně budeme uvádět výši daru, jméno dárce (s možností uvést jeho iniciály nebo zcela anonymně) a datum poskytnutí daru. Pokud na nějaký projekt přispěje i zřizovatel prostřednictvím dotace, uvedeme i to, aby nedocházelo ke zkreslování. A jestliže budeme některé náročnější projekty realizovat postupně, uvedeme i čerpání darů. Tímto způsobem bude zajištěna veřejná kontrola. Projekty jsou vypsány na cílový stav, ale u finančně náročných bude nejspíš potřeba přistoupit k etapizaci.

 

Lanové centrum (atrakce) pro starší žáky

Po vybudování hřiště pro děti do 12 let vyvstala potřeba nabídnout alternativu žákům nejvyšších tří ročníků. Budou-li mít „svůj koutek“, nebudou cítit potřebu zakusovat chuť „zakázaného ovoce“ a nebudou zbytečně pokoušet odolnost atrakcí pro mladší žáky.

Jako vhodné řešení se jeví malé (nízké) lanové centrum. Jeho nákladnost spočívá hlavně ve vybudování tzv. dopadových zón (většinou se řeší kačírkem či pískem v hloubce cca 40 - 70 cm – dle normy), neboť se děti pohybují ve výšce nad 70 cm nad zemí.

Popis: Věž se systémem lanových sítí, žebříků, lávek, dopadové zabezpečovací zóny, čtyři až šest laviček – cca 200.000,- Kč

Úprava školní zahrady

DÁRCI:

Pamatujete ještě někdo, jak upravený a vytížený byl školní pozemek kdysi? Dnes se využívá jen částečně. Přitom by mohl sloužit dětem jak k výuce, tak k relaxaci. Je ale třeba vybudovat patřičné zázemí. To představuje část pro relaxaci či výuku (za pěkného počasí), část pracovní (záhony) a část okrasnou. Rovněž zde počítáme s realizací v průběhu několika příštích let.

Popis: Vybudování zastřešené pergoly, školního arboreta, okrasné skalky, ohniště s posezením, výhledově výběhy pro drobné zvířectvo. Část práce provedeme svépomocí – cca 50.000,- Kč

Nákup sportovního vybavení

DÁRCI:

Aktuální stav sportovních potřeb a vybavení je dán jednak jeho poměrně vysokými pořizovacími náklady, jednak jeho rychlým opotřebováním. Potřebujeme proto nejen doplnit některé pomůcky, ale také obměnit stávající.

Popis: Pořízení míčů na kopanou a odbíjenou, volejbalovou síť, hokejek na hokejbal či florbal, sady dresů a „rozlišováků“ (malé a velké), pálky a míčky na stolní tenis a další dle potřeby – cca 20.000,- Kč ročně

Sochorová válcovna, Třinecké železárny a.s.  - 15.000,- Kč  (08/2011)

Anonymní dárce z řad rodičů žáků - 20.000,- Kč (09/2014)