Školská rada

8. ZŠ Kladno Logo

Na základě rozhodnutí Rady města Kladna ze dne 17. 6. 2019 byli odvoláni ze Školské rady zřízené při naší škole zástupci zřizovatele pánové Petr Šváb a Roman Král. Nově byli jmenováni Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zastupitel a radní Města Kladna - hnutí ANO 2011) a Ing. Radek Větrovec (zastupitel Města Kladna - ODS).

O Školské radě

Školskou radu při Základní škole Kladno, Vodárenská 2116 zřídila Rada města Kladna svým usnesením ze dne 12. září 2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada má 6 členů, jejich funkční období je tříleté.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a svým jednacím řádem. Činnost školské rady organizuje a její jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

Školská rada se zřizuje ke dni 1.1. 2006.

Výsledky voleb

Jmenný seznam členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zastupitel a radní Města Kladna - hnutí ANO 2011)
  • Ing. Radek Větrovec (zastupitel Města Kladna - ODS)

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Martina Dubská
  • Mgr. Kateřina Čebišová

Zákonní zástupci nezletilých žáků: (o kontakt lze požádat na sekretariátu základní školy)

  • Mgr. Blanka Hniličková (předsedkyně ŠR)
  • Markéta Děkanovská

 

Zápisy

Funkční období 2018 - 2020