Škola OnLine

8. ZŠ Kladno Logo

O aplikaci Škola OnLine

Aplikace Škola OnLine je školský informační systém určený žákům a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Přejít do aplikace Škola OnLine

Hlavní funkce aplikace Škola OnLine

  • průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování,
  • dohled nad docházkou a absencí dítěte ve výuce,
  • informace o rozvrhu a suplování ,
  • přehled probraného učiva,
  • možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte ,
  • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem,
  • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování,
  • a mnoho dalšího.

Kroky nutné k založení přístupu:

Pro získání přístupu do aplikace Škola OnLine je nutné se nejprve zaregistrovat. Všechny informace potřebné k registraci a následnému přihlášení do systému obdrží zákonní zástupci žáka prostřednictvím třídního učitele nebo na e-mailové adrese skola@8zskladno.cz

Uživatelská příručka aplikace Škola On-Line

Pod odkazem naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací ŠkolaOnLine a představí všechny její výhody a využití.