Rozpočet školy

8. ZŠ Kladno Logo

V souladu s ustanovením §5 zákona č. 23/20017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme níže uvedený odkaz na webové stránky našeho zřizovatele, Statutárního města Kladna, kde jsou uvedeny rozpočty škol, jeho příspěvkových organizací, včetně naší. Tím je splněna povinnost naší školy daná výše jmenovaným zákonem v oblasti informací pro veřejnost.