Práce s objednávkovým systémem

8. ZŠ Kladno Logo

Výňatky z provozního řádu školní jídelny
(účinnost od 1.9. 2009)

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, § 119, vyhláškou ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. a vyhláškou č. 430/2001 Sb. o závodním stravování a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické požadavky na prostory a provoz ve školní kuchyni a jídelně. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Strávník má nárok na oběd jen pokud si ho včas navolil na objednávkovém boxu nebo na internetu. Oběd si může navolit až po složení peněz v kanceláři ŠJ. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

2. Provoz ŠJ

Pracovní doba: 6.00 - 14.30h

Výdejní doba pro děti a zaměstnance: 11:30 – 14:00h

Výdej do jídlonosičů – cizí strávníci: od 14:00h

3. Výše stravného

Výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a v základních kategoriích činí od února 2012:

25 Kč

Děti ve věku 7 – 10 let

27 Kč

Děti ve věku 11 – 14 let

30 Kč

Děti ve věku 15 let

35 Kč

Dospělí

4. Platba stravného

V průběhu celého měsíce, a to převodem z účtu, je možno platit i na delší časový úsek dopředu. Hotovostní platby budou přijímány jen výjimečně po podepsání čestného prohlášení o absenci bankovního účtu.

Hotovostní platby lze provádět každé úterý: 6.30 - 7.30 hod. a 11.30 - 14.00 hod

5. Objednávky stravy

Stravu lze objednat na objednávkovém boxu vždy na následující den od 6.30 do 17.00 hod.

Na internetu také den předem, ale objednávka nemusí být provedena, pokud limit porcí bude vyčerpán. Proto je lepší objednávku na následující den provést na boxu, kde je viditelné, které z jídel nemá vyčerpaný limit.

6. Odhlášky stravy

Odhlášku lze provést na objednávkovém boxu den předem nebo telefonicky (312 547 385, 722 407 042) a na internetu 1 den předem.

od 6.30 - 7.30 hod. - na probíhající den
od 6.30 -14.00 hod. - na následující den

7. Stav konta

Každý strávník může zjistit:
a) denně na objednávkovém boxu
b) na serveru www.strava.cz
c) telefonicky v kanceláři ŠJ - v pracovní dny

8. Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka.
a) u dětí a zaměstnanců nadále se stravujících i následující rok bude zůstatek převeden
b) při odchodu ze školy může být zůstatek vyplacen v dohodnutém termínu nebo převeden na sourozence

9. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky (druhá škola nemá ŘV) nevaří. V den ŘV se žáci i učitelé nesmí stravovat dle zákona č. 107/2005 Sb. Při zjištění této skutečnosti bude strávník nucen uhradit i provozní náklady na přípravu jídla, při opakování této skutečnosti může být i vyřazen ze stravování.

Prázdniny i mimořádná ředitelská volna uvádějí obě školy v dostatečném časovém předstihu.

10. Vyzvednutí stravy při nemoci

Při nemoci musí být obědy odhlášeny. Lze vyzvednout pouze první oběd v den nemoci, pokud nebyl odhlášen. Další obědy v době nemoci musí být odhlášeny. V opačném případě bude škola vyžadovat i provozní náklady na přípravu daného jídla a strávníka vyřadí ze stravování dle zákona č. 107/2005 Sb.

11. Kázeňské přestupky v ŠJ

Při opakovaném porušování kázně a hrubém chování v ŠJ může být žák na základě školského zákona č. 561/2004 Sb.§ 31 vyloučen ze školního stravování.

12. Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí, případně s vedením školy.