Projekt „Technické vzdělávání“

8. ZŠ Kladno Logo

Dne 25. listopadu 2015 u nás ve škole proběhlo projektové odpoledne. Bylo nezbytnou součástí projektu v rámci Výzvy č. 57 OP VK – Technické vzdělávání. Projekt byl zaměřen zejména na rozvoj polytechnických a manuálních dovedností žáků, jeho součástí ale bylo i vyškolení dvou pedagogů. Díky projektu jsme mohli nově vybavit školu několika pracovními stoly (tzv. ponk), sadami nejběžnějšího nářadí, sofistikovanými stavebnicemi Merkur, kreativními sadami a dalšími pomůckami v hodnotě přes 200.000,- Kč.

Projektového odpoledne se zúčastnilo 23 žáků 2. stupně, kteří svou motivaci projevili už tím, že přišli mimo vyučování, ve svém volném čase. Úkolem žáků bylo vyrobit funkční a originální hodiny za použití vhodného materiálu (kov, plast, dřevo) a kompletního elektrického hodinového strojku.

Žáci si nejprve připravili návrh hodin, sepsali potřebné pomůcky a materiál, promysleli postup práce. Někteří z nich úplně poprvé drželi v ruce například pilku, brusku, vrtačku… Před samotnou prací s nářadím proto byli poučeni o zásadách bezpečnosti při práci učiteli, kteří na ně nejen dohlíželi, ale přispěli i cennou radou či drobnou pomocí.

Nejdůležitějším zjištěním, respektive potvrzením, pro nás ale bylo, že žákům manuální práce velmi chybí. Proto škola zvažuje zařazení těchto či jiných manuálních činností do výuky již od příštího školního roku, zprvu pravděpodobně formou volitelného předmětu či zájmového kroužku. S tím souvisí i plán školy vybudovat univerzální dílnu pro výuku technicky a umělecko-technicky zaměřených předmětů. I k tomu nám účast v projektu poskytla dobrý základ.

                                                                                                                 Mgr. Martina Dubská, vedoucí projektu