Cestou přírodovědeckých a technických oborů napříč Středočeským krajem

8. ZŠ Kladno Logo

Již několik let je laická i odborná veřejnost „častována“ zprávami o fatálním propadu konkurenceschopnosti našich absolventů základních, středních i vysokých škol v oblasti přírodních věd a technických oborů. Platí to bohužel i pro Kladno a jemu podobná města, která v minulosti bývala Mekkou průmyslu. Žáci základních škol i studenti středních a vysokých škol postupně ztráceli zájem o školy zaměřené na exaktní a technické obory a ve velké míře se začali obracet k oborům humanitním. K tomuto trendu jistě přispěl i konec mnoha velkých a známých průmyslových podniků. Že se místo nich objevila řada menších firem poptávajících technicky zdatné zaměstnance, se také nedostatečně propagovalo. Výsledkem je dnešní stav, kdy i v našem regionu nabízí tyto firmy zajímavé pracovní příležitosti, ale není příliš komu.

Po několika letech přešlapování, kdy konečně někdo vyslyšel léta znějící varovné hlasy, že nám budou chybět techničtí odborníci, se k řešení odhodlal i stát. Díky jeho podpoře (a zejména díky snaze vedení města) zde máme dokonce pobočku ČVUT. Snaha středních škol technického zaměření a podpora přírodovědných oborů u těch dalších je pouze logickým krokem v přípravě absolventů pro praxi středních technických profesí nebo pro vysokoškolské studium v našem městě.

S přípravou je ale potřeba začít ještě dříve. Proto se naše škola rozhodla začít intenzivněji spolupracovat zatím s dvěma kladenskými středními školami, které se úspěšně ucházely o účast ve zmíněném projektu (viz nadpis).

Se Sportovním gymnáziem Kladno (Sítná) budeme spolupracovat v oblasti přírodních věd. Zájemci z řad našich žáků budou pracovat v přírodovědném kroužku (nezaměňovat s volitelným předmětem Přírodovědné praktikum), který je určen těm, kteří se o přírodní vědy zajímají hlouběji. Ačkoli kroužek bude pracovat v naší škole, žáci budou mít mimo jiné možnost navštěvovat moderně vybavenou laboratoř Sportovního gymnázia, budou moci využívat speciální pomůcky a sbírky, které si naše škola zatím nemůže dovolit, ti nejzapálenější (a nejúspěšnější) se zúčastní spolu se studenty gymnázia přírodovědné expedice.

Se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Kladno v ulici Jana Palacha bude naše spolupráce probíhat v oblasti technických oborů. Více informací naleznete v přiložených dokumentech. Díky užšímu kontaktu mezi našimi školami se žákům otevírají možnosti jít a vyzkoušet si, o čem vlastně ten či onen technický obor je, zda by je některý zajímal. Řada žáků, ale ani jejich rodičů si nejspíše neumí detailně představit náplně nabízených technických oborů. V rámci kroužků, které se v tomto případě budou odehrávat na půdě SPŠ a VOŠ, se mohou žáci setkat s moderními, sofistikovanými technologiemi prostřednictvím zajímavých (a nákladných) pomůcek, jakými jsou např. stavebnice MERKUR nebo HELAGO, dále se dostanou do slušně vybavených dílen, kde si budou moci leccos „osahat“.

Co je na obou aktivitách zajímavého? Jednak jsou financovány z projektu, takže rodiče ani žáci nemusejí za samotný kroužek vynaložit ani korunu (s výjimkou dopravy na něj), a to je dneska téměř nevídané, jednak si žáci mohou skutečně vyzkoušet řadu věcí, které by od nás ze „základky“ znali spíš jen teoreticky. A co si budeme povídat – dříve nebo později budou řešit společně s rodiči, kam jít dál po „základce“. Jít do známého prostředí a díky projevenému dlouhodobému zájmu získat drobnou konkurenční výhodu před ostatními uchazeči nemusí být s nástupem populačně silnějších ročníků k zahození. Minimálně tu svou roli může sehrát psychika – odpadá strach z neznámého i obava ze správnosti zvoleného studijního oboru. Získat tak mohou všechny zúčastněné strany.

Zájemci o zatím nezávazné vyzkoušení technicky orientovaných kroužků se doví více z přiložených dokumentů, popřípadě z letáčků, které obdrží u nás ve škole. Rozhodnout by se měli zhruba do 20. října. Zájemci o kroužek přírodovědný se mohou blíže informovat a také přihlásit co nejdříve u pí učitelky Mgr. Martiny Dubské.

Na závěr ještě jedna důležitá informace: Projekt, o kterém byla řeč, bude trvat přibližně 2 roky a bude prvotně zaměřen na žáky 8. a 9. ročníku, v přírodovědném kroužku nebudou odmítnuti pravděpodobně ani žáci 7. ročníku (záleží na celkovém počtu zájemců). Pokud se ovšem projekt setká s kladným ohlasem ze strany žáků a rodičů, můžeme se dočkat i jeho pokračování, případně nějakých navazujících projektů.