Celoškolní projekt "Techniky se nebojíme"

8. ZŠ Kladno Logo

1. ročník

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2018 se konal celoškolní projekt Techniky se nebojíme.

V pondělí jsme vyjeli do Techmánie Plzeň, kde jsme nejprve navštívili 3D kino. Zde jsme zhlédli krátký kreslený film Kosmix, ve kterém jsme se dozvěděli, jak se kosmonauti připravují na let do vesmíru. Program zábavnou formou ukázal úskalí výcviku letu a pobytu na Mezinárodní kosmické stanici – ISS. Informoval, jak dlouho a rychle stanice létá, jak je veliká a jak dlouho bude ještě fungovat. Žáci zjistili, co kosmonauti jedí, jak spí, dodržují hygienu a jak používají toaletu. V závěru se dozvěděli předpoklady pro povolání kosmonauta. Po skončení filmu jsme přešli do budovy Techmánie. Zde jsme si prošli celou expozici. Žáci si mohli vyzkoušet, jak funguje svět okolo nás kombinací všech vjemů. Nejvíce všechny zaujal Vesmír, Vodní svět, Má To Háček, Budoucnost na talíři.

V úterý jsme si připomněli výlet, podívali jsme se na krátký film Podivuhodná dobrodružství Ládíka Smolíka a pak jsme začali tvořit. Rozdělili jsme se do skupin a pokoušeli jsme se vytvořit z různých krabiček a ruliček rozmanité rakety, které by mohly ve vesmíru létat. Každý si vytvořil svého kosmonauta, miniraketu a svoji vymyšlenou planetu. Na závěr jsme si zahráli Vesmírné bingo a zazpívali dvě kosmonautské písničky.

Ve středu si děti donesly vlastní stavebnice a pokoušely se tvořit ze stavebnic. Převažovalo Lego. Kdo byl hotov, zkusil si vymodelovat mimozemšťana a létající talíř, ve kterém přiletěl. Opět jsme si na závěr zazpívali.

2. ročník

Dne 19. - 21. listopadu 2018 jsme se zapojili do celoškolního projektu TECHNIKY SE NEBOJÍME.

V pondělí jsme se dívali na film Byl jednou jeden vynálezce. Dále jsme vyráběli roboty a PC z papírových krabiček a sledovali různé pokusy.

V úterý jsme vyrazili autobusem do TECHMÁNIE PLZEŇ. 

Poslední den projektu jsme se seznamovali s technikou v různých oborech a stavěli ze stavebnic. Nakonec jsme se v ročníku navštívili a prohlédli si roboty a PC.

III. A – projektový týden

Tématem celoškolního projektu v letošním školním roce bylo Techniky se nebojíme. Probíhal ve dnech 19. – 21. 11. 2018.

Děti ze III.A ve spolupráci s rodiči nanosily do třídy krabičky různých velikostí, encyklopedie a konstruktivní stavebnice. Na interaktivní tabuli se žáci hodně dozvěděli z francouzského kresleného seriálu Byl jednou jeden vynálezce. Dozvěděli se počáteční informace o elektrickém proudu, o bleskosvodu, o prvních hvězdářích. V návaznosti na hvězdáře jsme si povídali o vesmíru a planetách. Děti zaujali roboti. Ve skupinách žáci vyráběli z krabic a krabiček robotí rodinku: tatínka Emila, maminku Matyldu, syna Otíka a pejska Rexíka. Potom kreslili obrázky planet a technických vynálezů.

Z donesených stavebnic typu LEGO, CHEVA, SEVA a MERKUR konstruovali krásné stroje, přístroje a stavby.

Zakončením projektu byla exkurze do Techmánie v Plzni. Děti zde zažily, jak by to mohlo vypadat na potápějícím se Titaniku, vyzkoušely si různé optické klamy, zahrály logické hry a pobavily se ve vodním světě. Celý projekt byl pro děti zábavou, ale i poučením a obohacením jejich znalostí.

III. B – projektový týden

V pondělí si děti přinesly do školy encyklopedie a různé stavebnice. Společně jsme si vysvětlili, co je to naučná literatura a jak s ní pracovat. Děti četly krátké pasáže ze svých knížek. Jako téma jsme si zvolili Vesmír. Ze stavebnic jsme stavěli vesmírné stanice, rakety nebo průzkumná vozítka.

V úterý nás čekal výlet do Techmánie v Plzni. Děti měly rozchod a dostatek času si vše projít, prozkoumat, vyzkoušet. Všichni zúčastnění žáci byli z areálu nadšeni. Největší ohlas však sklidila nakloněná kajuta potápějícího se Titaniku.

Ve středu jsme trávili čas opět ve škole. Podívali jsme se na naučná videa o vesmíru a vysvětlili si základní zákonitosti, např. že Slunce je hvězda, Země obíhá kolem Slunce, co je to kometa atd. Následovala práce ve skupinkách, při které děti vytvářely svoje vlastní vymyšlené planety kreativním způsobem. Celé tři projektové dny se velmi vydařily.

IV. A – projektový týden

Dne 21. listopadu 2018 jela naše třída do Plzně na exkurzi do Techmanie. Prohlédli jsme si modely různých technických zařízení a vyzkoušeli si jejich fungování.

V dalších dvou dnech jsme sestavovali ze stavebnic různé stroje a uspořádali jejich výstavu.

Exkurze a práce na projektu nás velmi bavily.

V. A – projektový týden

První projektový den jsme jeli na exkurzi do Techmánie v Plzni. Zde jsme navštívili 3D kino, kde jsme se procházeli vesmírem. Poté si děti hrály s různými exponáty a zjišťovaly fyzikální závislosti.

Druhý den jsme ve třídě zpracovávali podtéma Vývoj telefonu. Každý si našel jemu blízkou etapu přenášení zpráv. Žáci se věnovali prvním telefonům i mobilním telefonům, o nichž sehnali historické údaje. Dále popsali, jak nám slouží. Každý pak vymyslel, jak je přístroj užitečný a jak bude vypadat v budoucnosti. K tomu jsme zjišťovali klady a zápory zvoleného technického vynálezu.

Třetí den jsme pozvali některé ročníky na naši počítačovou prezentaci. Ve skupinách pak žáci malovali plakát k tématu, které je během projektu nejvíce zaujalo.

VI. A – projektový týden

V pondělí 19. listopadu 2018 vyrazila naše třída v rámci celoškolního projektu na exkurzi do Techmanie Plzeň.

Následující den žáci zpracovávali získané informace ve skupinách. Vytvořili si několik stanovišť s různým obsahem.

Ve středu 21. listopadu 2018, poslední den projektu, nás čekalo představení naší práce ostatním třídám prostřednictvím prezentace v počítači, informačních panelů, modelů a kvízů. Návštěvníci měli možnost zasoutěžit si v kvízech i zahrát hru a získat sladkou odměnu za vítězství nebo správné odpovědi.

IV.B – projektový týden

Pro děti ze 4.B byl projekt Techniky se nebojíme velkou zábavou. Žáci začali zjišťovat, k čemu všemu technika je. Uvědomili si, že se nejedná pouze o spotřebiče a elektroniku, ale i o výrobu léků, oblečení a dalších pro nás velmi důležitých věcí.

Hlavní část projektu spočívala ve zjištění co nejvíce informací o nejčastěji užívané elektronice – mobilu. Kdy vznikl, jak vypadal první, co se za ty roky změnilo... A nakonec si děti vyráběly svůj vlastní supertelefon se vším, co by v něm chtěly mít.

A jako třešnička na dortu byl úžasný výlet do plzeňské Techmanie. Tam se nám všem líbilo, přiučili jsme se mnoho zajímavých věcí.

IV.C – projektový týden

Na projektové dny jsme se velmi těšili.

První den projektu, v pondělí 19. 11. 2018, jsme se třídou jeli do Dolu Mayrau na exkurzi. Byli jsme rádi, že jsme mohli uplatnit své nové poznatky z přírodovědy o vzniku uhlí. Dokázali jsme o nich mluvit s průvodcem. Nejvíce nás zaujala prohlídka dolu, také stroje, které se používaly pro těžbu.

Na úterý si měl každý z nás připravit nějakou hračku, o které by nám dokázal sdělit, jak funguje.

Již předem jsme přemýšleli s rodiči, co vezmeme k předvedení. Zhlédli jsme létající dron, auta, pavouky a jiné hračky na dálkové ovládání. Věnovali jsme se také legu. Vše jsme předvedli dětem ze třídy 3.C, ty nám zase ukázaly jejich stavby a přístroje.

Úžasný byl den třetí, kdy jsme navštívili Techmánii v Plzni. Mohli jsme si vyzkoušet všemožné přístroje a vynálezy. Velmi nás zaujal pokus s dusíkem.

Tři dny utekly velmi rychle. Říkali jsme si, že by se nám taková výuka líbila stále.

Nezbývá, než se těšit na další projektové dny.

V.B – projektový týden

V rámci projektu Techniky se nebojíme jsme navštívili Techmanii Plzeň, kde jsme měli připravený program Titáni doby ledové – 3D. Dále jsme si prohlédli expozici Technika a planetárium.

V dalších dnech jsme pracovali s elektronickými stavebnicemi Boffin a s tablety. Na závěr projektu jsme navštívili Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Projektový týden se velmi vydařil, žáci získali mnoho poznatků a zkušeností.

V. C – projektový týden

První den jsme jeli na exkurzi do Techmánie v Plzni. První zastávku jsme měli v kině 3D, kde jsme se procházeli vesmírem. Poté si děti hrály s různými exponáty a zjišťovaly fyzikální závislosti.

Druhý den jsme ve třídě zpracovávali podtéma Technika je dobrý sluha, ale zlý pán. Každý si našel jemu blízký technický vynález, o kterém sehnal historické údaje, a popsal, jak nám slouží. Dále vymyslel, jak bude užitečný a jak bude vypadat v budoucnosti. K tomu jsme zjišťovali klady a zápory zvoleného technického vynálezu.

Třetí den jsme začínali filmem Kiberšikana, který na všechny žáky velice zapůsobil a vyvolal debatu. Ve skupinách pak žáci malovali plakát k tématu, které je během projektu nejvíce zaujalo.

VI. B, VI. C – projektový týden

Druhá polovina listopadu pro nás začala exkurzí. Společně s ostatními třídami jsme vyrazili do plzeňské Techmanie. Už před cestou jsme se rozdělili do skupin, abychom se na místě příliš nezdržovali a mohli si co nevíce užít interaktivních exponátů. Protože jsme tu nebyli poprvé, hned jsme věděli, kam vyrazit. Někteří zkoušeli rovnováhu v nakloněném domě, jiní se snažili využít vlastní síly k překonání výšky, ostatní naopak vyrazili luštit hlavolamy, případně sledovali pokusy s tekutým dusíkem. Celé dopoledne jsme si zde náležitě užili.

Následující dny jsme zpracovávali načerpané informace a ty pak prezentovali žákům ostatních tříd i jejich učitelům.

7. ročník – projektový týden

V rámci celoškolního projektu Techniky se nebojíme podnikly všechny třídy exkurzi do Techmanie Plzeň. Sedmý  ročník absolvoval exkurzi již v pondělí 21. listopadu. Celé vzdělávací centrum je zaměřeno na praktické získávání vědomostí. Žáci si mohli vše osahat a vyzkoušet, co je zajímalo. Exkurze sklidila velký úspěch.

Následující dny sedmý ročník zpracovával získané poznatky. Někteří žáci se zaměřili na moderní technologie, optiku, mechaniku. Jiní si o sobě připravili krátká videa. Další žáci z nejrůznějších vzdělávacích stavebnic konstruovali přístroje současné, minulé i smyšlené. Sestaven byl dokonce model elektrárny, který zůstal i po skončení projektu vystaven ve 2. patře.

VIII. A – projektový týden

Naše třída VIII. A si projektové dny na naší škole náležitě užila.

Nejprve jsme navštívili Patentový úřad v Praze, druhý den jsme byli v Techmánii Plzeň.

Na středu jsme si měli sami vymyslet nějaký zlepšovák, či dokonce vynález. Někteří z nás si s tím moc hlavu nelámali, jiní zase měli vynálezy připraveny mimořádně pěkně. Některé výrobky byly i docela vtipné. Velmi nápaditý byl nouzový gril do přírody nebo zouvák obuvi.

Spolužáci předvedli spoustu zlepšováků. Celou prezentaci profesionálně uváděl Adam, který svou improvizací a vtipem obohatil vystoupení celé třídy.

Na přiloženém obrázku je kuličkové pero, které lze použít při prudkém světle se svým stínidlem  nebo ve tmě s připevněnou baterkou.                                                   

Žáci VIII.A

VIII. B – projektový týden

Ve dnech 19. – 21. 11. 2018 proběhl celoškolní projekt Techniky se nebojíme. První dva dny se odehrávaly v duchu exkurzí. V pondělí jsme se vydali do Patentového úřadu v Praze. Další den se cílem naší výpravy stala Techmania Plzeň.

Poslední den projektu jsme ve třídě prezentovali vlastní vynálezy a přednesli před dalšími třídami připravené prezentace. Poté jsme se šli podívat na práci žáků ostatních tříd druhého stupně.

VIII. C – projektový týden

Náš projekt jmenoval Techniky se nebojíme – auto Škoda. První den jsme byli ve škole a zjišťovali různé informace. Potom jsme šli k obchodnímu domu Kaufland a ptali se lidí na jejich auta. Odpovědi jsme zapisovali do dotazníku.

V úterý jela naše třída společně s dalšími do Techmánie Plzeň. Strávili jsme tam asi 3 hodiny. Viděli jsme výstavu o vesmíru a potom tu technickou. Zkoušeli jsme tam různé věci a zajímavosti. Myslíme si, že si to užili skoro všichni a něco se i naučili.

Ve středu jsme ještě dodělali naše prezentace a stanoviště. Potom jsme navštívili několik tříd, ale my sami jsme to prezentovali jen před sebou. Pan učitel nám pak ukázal, jak z čárek v dotazníku můžeme v počítači udělat grafy a tabulky a někteří kluci to zkoušeli.

IX. A – projektový týden

V rámci celoškolního projektu Techniky se nebojíme jsme se v úterý 20. listopadu 2018 vydali společně s 9. B, 8. ročníkem do Techmanie v Plzni.

Sraz jsme měli v 7.30 na školním hřišti. Po nastoupení a důsledném přepočítání všech žáků jsme se vydali autobusem směr Plzeň. Cesta byla příjemná a celkem rychle utekla. Kolem deváté hodiny jsme byli na místě.

Po příjezdu naše kroky zavítaly do planetária. Zde jsme strávili jen chvilku. Poté jsme se přesunuli do hlavní budovy Techmanie. Zde jsme dostali rozchod. Každý si šel prohlédnout exponáty, které ho zajímaly nejvíce. Nejvíce zábavy jsme si užili na pohyblivých exponátech. U těchto expozic je nejlepší, že si je člověk může vyzkoušet na vlastní kůži. Po prohlédnutí areálu jsme si koupili drobné občerstvení a suvenýry. Následovala cesta zpět do Kladna. Celá exkurze se moc povedla. Z poznatků jsme čerpali také další projektový den.

IX. B – projektový týden

V rámci celoškolního projektu Techniky se nebojíme, který se uskutečnil 19. 11. až 21. 11. 2018, se naše třída zajímala o vývoj fotografie a kinematografie od historie do současnosti. Dále jsme se věnovali současným trendům v oblasti výpočetní techniky.

Každá skupina žáků vytvořila poutavou prezentaci, kterou doplnila o názorné ukázky a postery. Díky tomuto tématu jsme se zúčastnili exkurze do Techmánie Plzeň, kde si žáci svá témata doplnili o řadu nových poznatků a zkušeností. Projekt byl z řad žáků hodnocen velmi pozitivně.