Celoškolní projekt "Co je dobré vědět..."

8. ZŠ Kladno Logo

7. ročník

Celoškolní projekt v 7. ročníku byl zaměřen na zdravovědu. Třída VII.A se zaměřila na působení zdravotnických organizací v ČR i ve světě a práci dobrovolníků, třída VII.B na zdravovědu v praxi v podobě první pomoci a třída VII.C zpracovala bezpečnost silničního provozu, se kterou se žáci denně setkávají.

V pondělí 4. 11. proběhly ve všech třídách přípravné práce – žáci se rozdělili do skupin a domluvili se na způsobu zpracování tématu. V úterý 5. 11. navštívila jednu třídu po druhé pracovnice Českého červeného kříže, která s žáky probrala zásady první pomoci včetně praktické ukázky a možnosti vyzkoušení. Většinu dne žáci pracovali na vybrané části tématu a připravovali se na prezentaci svých poznatků. Ve středu 6. 11. všechny tři třídy svůj projekt slavnostně prezentovali sobě navzájem i vedení školy.

Akce jako celek se vydařila, do zpracování a následné prezentace se zapojili všichni žáci, kteří byli ve škole přítomni.

6. ročník

Třída VI.A se v rámci školního projektu „Co je dobré vědět a proč“ pokusila dokázat pravdivost tvrzení, že „Dějepis je všude“. Žáci rozdělení do skupin si náhodně vylosovali jednu písničku, nebo televizní reklamu a jedno rčení. V textech písní a reklam následně vyhledávali odkazy a narážky na naše a světové dějiny. Stejně tak u rčení dohledávali a vysvětlovali, na základě jakých historických událostí tato rčení vznikla. V průběhu druhého projektového dne zjišťovali žáci historický původ svých křestních jmen a vyzkoušeli si výrobu osobního pečetního prstenu i tvorbu vlastní pečeti. Dle kladných ohlasů si projektové dny všichni skutečně užili.

2. ročník

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2019 se konal celoškolní projekt pod názvem „Co je dobré vědět a proč“. Vybrali jsme si znalost důležitých telefonních čísel integrovaného záchranného systému.

Ve čtvrtek 31. října jsme navštívili Záchranný hasičský sbor v Kladně. Ujali se nás dva mladí profesionální hasiči, kteří dětem ukázali přítomná auta v garáži. U každého vysvětlovali, k jakým zásahům vyjíždí a co v něm můžeme najít za vybavení. Žáci si mohli vyzkoušet hasičskou helmu, některá auta si prohlédnout i uvnitř. Navštívili jsme i prostory, kde hasiči tráví ve službě volný čas a v učebně jsme zhlédli krátký film „Jak přežít požár“. Ve filmu byly dva příběhy podle skutečných událostí – zásah ve vinohradských garážích a v brněnském Casinu.

V pátek 1. listopadu nás ve škole navštívil příslušník Policie ČR. Na hřiště přijelo policejní auto, které zasahuje při různých událostech – vloupání, krádeže, havárie ap. Pan Huml ukázal žákům opět všechny kufříky, kde jsou pomůcky, kterými se zajišťují různé stopy – pachové, čichové, dotykové… Pan Vybíral z kriminálky pak žáky prostřednictvím prezentace seznámil, kde všude policisté zasahují, co potřebují k zneškodnění pachatele, jaké používají uniformy ap. Ukázal dětem, jak se snímají otisky prstů. Každý si pak zkusil otisk svého prstu a následně si ho prohlédl ve zvětšeném formátu na počítači.

V pondělí 4. listopadu jsme se vydali na exkurzi do Záchranné zdravotnické služby Kladno, která sídlí v areálu Nemocnice Kladno. Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupinka se vydala společně s paní záchranářkou a řidičem do garáže, kde parkují sanitky připravené na výjezd. Paní zdravotnice ukázala žákům přístroje, které v sanitce můžeme najít, vysvětlila, k čemu slouží. Každý si mohl zkusit sednout do pojízdného křesla nebo lehnout do lehátka, které slouží k převozu nemocných. Žáci nahlédli i do kabin aut. Druhá skupina se mohla v učebně nasvačit a zároveň sledovat tři animované pohádky o první pomoci:

Jak lenochod s opičkou zachránili sysla (bezvědomí)
Jak Sosáci zachránili králíka (ošetření omrzlin)
Jak Sosáci zachránili zajíce (tepenné krvácení).
Po hodině se skupiny vyměnily.

V úterý 5. listopadu děti malovaly obrázky na téma hasiči, policie, záchranka. Do každé třídy opět zavítal  rofesionální hasič pan Škarda, který měl připravenou prezentaci o práci hasičů. Ukázal žákům mnoho fotografií z různých zásahů, oblékl se do uniformy, ukázal a půjčil na vyzkoušení helmu i s dýchacím přístrojem. Na konci hodiny si každý žák vyzkoušel na figuríně nepřímou masáž srdce. Beseda byla velmi poučná.

Ve středu si žáci přinesli stavebnice, postavili auta IZS, vypracovali několik pracovních listů, vyplnili závěrečný test. Celý projekt jsme shrnuli. Nakonec jsme se podívali na pohádku Jak se stal Soptík hasičem.

3. ročník

Třetí ročník si jako podtitul k projektu „Co je dobré vědět…“ zvolil téma „Jak hospodařit s penězi“.

První den jsme se seznámili s pojmy jako rozpočet, příjem, výdaj, hotovost, žáci si osvojili základní pojmy finanční gramotnosti. Druhý den jsme navštívili skanzen Mayrau, kde nám bývalí horníci vyprávěli, jak náročné je například hornické povolání. Na třetí den projektu byla třeba už víkendová příprava. Po předchozí domluvě s rodiči žáci získali drobnou pomocí v rodině menší finanční hotovost, za kterou si sami koupili podle předem vytvořeného seznamu suroviny na výrobu pohoštění. Projekt jsme zakončili společnou hostinou.

Třídy III.A a III.B