Celoškolní projekt "Jaký bude svět za 50 let"

8. ZŠ Kladno Logo

Celoškolní projekt na jednotné téma „Jaký bude svět za 50 let“ se uskutečnil v týdnu od 13. do 17. 3. 2023. Témata, jimž se žáci všech tříd v rámci projektu věnovali, byla i v letošním roce velice různorodá. Velký prostor zde byl věnován především dětské fantazii, neboť kdo dokáže vědecky přesně říci, jaký skutečně náš svět za 50 let bude?

Jako i v předchozích letech využili vyučující se svými žáky projektových dní k návštěvě řady zajímavých míst a institucí. Patřily mezi ně například: Fakulta biomedicinského inženýrství ČVUT v Kladně, SŠ U Hvězdy, hrad Křivoklát, Muzeum věžáků, Virtual Game, IQ Landia v Liberci, Techmánia v Plzni, Národní a Zemědělské muzeum v Praze, ZOOpark Zájezd nebo úniková hra Futurento.

Projekt IX.A

Projekt VIII.A

Projekt VII.A

Projekt VII.B

Projekt VI.A

Projekt VI.B