Perličky našich žáků

8. ZŠ Kladno Logo

Potěšte se perlami, které se čas od času objeví v různých pracích našich žáčků

Proč na savanách savci musí rychle běhat? Aby mohli emigrovat

Při poznávání zvířat byl na tabuli obrázek bizona - odpověď žáka: buldozer

Nejvyšší hora Černého lesa: ČEDOK (Čerchov)

Poslech v Aj: „Put the tray into the oven for two minutes“ (Vložte pekáč do trouby na dvě minuty), místo toho zapsáno „Put the train into the oven...“ (Vložte vlak do trouby...)

Kde máme mozek? Na straně 80.

Jedovatá bylina: Ludvík zlomocný

Příklad hormonu: MHD

Jakým směrem proudí krev v tepnách? Na konec a zpátky.

Co je tajga? Dlouhé pásmo života.

Proč se v Austrálii vyvíjeli savci jinak než na ostatních světadílech? Austrálie je na jiné zeměkouli.

                                                                                               Austrálie je hrozně vyvynutá země.

Uveďte jméno největšího rybníka v ČR. Blaník.

Dotaz před hodinou tělesné výchovy: Pane učiteli, budeme zase házet cimbálem?

Jak se rozmnožují kvasinky? Pučováním.

Co je v internetu URL? Nemocniční oddělení.

Čím byla výjimečná knovízská kultura? Měli internet.

Kam byl Napoleon vystěhován po bitvě národů? Na ostrov Kalbu.

Jaké přístavní město založil na břehu Baltského moře Přemysl Otakar II.? Leningrad.

Jak pozoruje páskovka okolí? Lupou.

Jak se jmenuje samec tura domácího? Turek.

Jak se jmenuje samec ovce domácí? Skop.

Co je metropole? Podzemní doprava.

Co je vakuum? Láska

Krasobruslařka okouzlila diváky svými exponáty (místo piruetami).

V Národním muzeum (místo muzeu) jsme zhlédli zajímavé faktury (místo exponáty).

Při fotbalovém utkání mu protihráč způsobil piruetu levého předloktí.

Člověk, který vidí vše černě, je nazýván mýtem.

Co je kompliment? Něco za něco.

Co je domestikace? Žena je těhotná.

Co je pseudonym? Onemocnění.

Proč existují počítačové sítě? Abysme mohli třeba chtěli bysme něco vytisknout a budeme potřebovat síť abysme to vytiskli.

popiš WAN síť. Šíří se vzduchem nebo trubky v moři.

Jaká je stavba Země? Zemský plášť, zemský kabát...

Dnes polezeme po těch trubkách? Dotaz, zda se v hodině tělesné výchovy bude šplhat.

Uveď název nejstarších literárních památek na našem území: Gargamešova kronika, Karlův most.

Jak se jmenuje první česky psaná kronika, jak se jmenuje její autor: Kde jsou boží bojovníci, Josef II.

Ruské řeky: Severní Divizna, Koma, Pečura

Které je hlavní město Lybie? Taliban.

Co je antikoncepce? Ochrana před početím dítěte v různých podobách.

Co je podnikání? Pracování na vlastní nebezpečí.

Co je sociální politika státu? Diktátorská vláda.

Jak vznikají přírodní jezera? V průmyslové propadlině. Prohloubí se půda a tam se to postupně nalévá. Dírou, větrem.

Jaké je využití přehradních nádrží? Pro vyžití živočichů.

Co je poloostrov? Výměšek pevniny do moře. Samostatnej ostrov.

Co je průplav? Vznikl tak, že se utvořila díra. Průplav je okolí, kde do sebe dvě řeky proplouvají. Moře proplouvající mezi dvěma pevninami.

Co je břežní čára? Čára, která rozděluje moře a pivninu.

Co je průliv? Přírodně vytvořený průsek pevninou.

Co je záliv? Průtok moře do pevniny.

Kde se v ČR těží uhlí? Rudá Hora, Kutná Hora, Vojtěšská huť.

Slovní zásoba v angličtině: You go there when you are ill (Jdeš tam když jsi nemocný)? Pub (Hospoda).

Jaký druh stromu roste jako pozůstatek parčíku...? Blátan

Co je magma? Roztavená zemská Země.

Která plodina se pěstuje na jihu USA? Vlna.

Město na jihozápadě USA: San Marino

Z čeho se dělá hedvábí? Z vlny. Z ovce. Z vlny z ovce.

Jak se jmenuje samec tura domácího? Prase. Samice.

Jak se jmenuje samec ovce domácí? Kozel (vykastrovaný hňup).

Zeť je manželka mého syna.

Pohoří v Americe: Série Nevada.

Jezero v Americe: Velké Otčí jezero.

Pomůcky při laboratorní práci: lupa, mikrolup...

Kdo byl první člověk na Měsíci? Galiel Galiel, Koperník (1943 – 1973), Jurin Gagarin

Co udělali Konstantin a Metoděj? Zabyli svou babičku.

Jak se jmenuje nejznámější literární památka Mezopotámie? Gyros o Gilgamešovi.

Jakou přezdívku měl kníže Břetislav? Břéťa ukrutný.

Co je kamopa? Něco jako urna, akorát že jim koukala hlava ven z nádoby.

Čím byl významný Thutmos III.? Byl bojovný, sahal až za řeku Eufrat.

Jak se jmenuje čínský filosof? Difúze.

Co budovali v Mezopotámii, aby se chránili před záplavami. Kanálie.

Co je kolonizace? Kolonizace je přemístění Řecka jinam.

Co byla spartská výchova? ...malé hochy házely ze skály, aby se ověřila síla.

Co je kapitulace? Kapitulace je to, že to má začátek a konec kapitoly.

Co byla Svatá liga? Osmanská říše – porazila Turky na vodě roku 1571.

Kdo byl renesanční člověk? To jsou lidé, kteří jsou psychicky narušení.

Co udělali bratři Gracchové? Podzemskou reformu.

Diktát: Mě doslova nadchly provazochodkyně. – Mně do slova nadtchly provazy od tchině.

Čím jsou kryty plíce? Poblitinou.

Středozemský kraj.

Domov je místo, kde máme střechu pod hlavou.

Africká plodina – Podzimnice olejová.

Podnebí pouští – Suché a vyprahlé duny, ve kterých je občas oáza.

Zvířata žijící v tundře – Zebra, žirafa.

Stepní krajina Jižní Ameriky – Pumpa.

V oblasti savan se pěstují různé rostliny, například tráva.

Podnebí v pouštích – přes den sucho a přes noc zima.

Co je průplav? Uměle vytvořené moře,které bylo vykopáno do pevniny.

Jak se jmenuje mořský proud podél západního pobřeží Evropy? Volský proud.

Co je úmoří? Část pevniny u moře.

Co je poloostrov? Je to vlastně poloviční ostrov.

Voda teče rychle z kopce a pomalu do kopce.

Překlad a doplnění do angličtiny: ... když strom šplhal minulý týden. (..., while a tree was climbing last week), místo ... když jsem šplhal na strom minulý týden (..., while I was climbing a tree last week.)

Překlad a doplnění do angličtiny: Nezapomínej říkat prosím a děkuji. Je důležité být lidé – people (místo zdvořilý – polite)

Nenasycený roztok je roztok, který ještě není nasycený.

Vlastnosti vody: Když je čistá, je čistá.

Popiš savanu. ...je tam sucho, teplo, v noci je velká tma a ve dne světlo.

Co se v roce 1940 odehrálo v přístavu Dunkerque? V přístavu se shromáždily jednotky letectva RAF...

Jaké jsou GPS souřadnice zámku Vrbičany a kdo je jeho majitel? Šelma.

Co je metropole? Pole pro metro.

Člověk, který vidí vše černě, je nazýván frakturantem.

Při fotbalovém utkání mu protihráč způsobil hospitalizaci levého předloktí.

Co je exotermická reakce? kg/m3 je roven záporu

Jméno prvního člověka ve Vesmíru: Julius Caesar.

Jméno prvního československého kosmonauta: Vladimír Kopecký

                                                                    Fernando Magaljenš

Uveďte nejhlubší místo světových oceánů: Monako

                                                             Mariánský průsmyk

                                                             oceánská díra – Mariánský příkop

Pravoúhlý trojúhelník má jednu přeponu... a dvě přípony

Čísla mohou být kladná a ... „...odporná.“

Cestou do zahradnictví: „Tady bydlí moje nevlastní nic...“

Většina výrobků jako např. blatníky, okapové žlázy... se tvarují nebo lisují.

Co je hydrosféra? To je něco ve vzduchu, ne?

Ryba byla chycena prutem.

Sklenička byla nalita (nápojem).

Anglicky Nový rok – New York (New Year)

Anglicky filmový režisér – a film detector (a film director)

Jak přečkávají vytrvalé byliny zimu? Ulehnou do zimního spánku a čekají na jaro.

Proč většina lesních bylin kvete časně zjara? Aby byl les hezčí.

Jakou kůru má jedle? Světle tmavou.

V 1. světové válce byla poprvé použita chemická zbraň, otravný plyn: sirovodík (yperit). Podle čeho dostala chemická zbraň název? Podle svého vynálezce. (Podle města Ypres).

Námořníky na jejich plavbách trápila nemoc.. AIDS (kurděje). Je způsobena: Nedodržováním dostatečné hygieny(nedostatkem vitamínu C)

V letech 1918 – 1919 zasáhla obyvatelstvo Evropy rozsáhlá epidemie. napiš evropský stát, ze kterého se nemoc dále šířila.Ukrajina (Španělsko). Nemoc proto dostala označení: Černý mor (Španělská chřipka)

Anglicky základní škola: Elemental school (elementary school)

Co je gejzír? Když voda uvařená jádrem vyšvihuje ze země.

Na zámku nás prováděla průvodčí.

Ke kostelu vedla prašivá cestička...

Kde máš trvalé bydliště? Doma!

Co je teplotní inverze? - se v určité oblasti sečtou teploty.

                                  Změny teploty, prší, sněží, svítí sluníčko, vítr

Co je průtočné jezero? Jednou řekou vteče, druhou vyteče.

Co je záliv? Štěrbina do kontinentu vyrobená mořem.

Co je poloostrov? Výrůstek z pevniny.

Co je průliv? Průliv je, že víc moří protéká jedním mořem.

                  Průliv je třeba, že to protéká vesnicí nebo městem.

Co je povodí? Území, kde se srazí více řek.

Co je vnitřní moře? Vnitřní moře je ze všech stran obehnáno vodou.

Jak vznikala jezera? Napršelo do děr.

Jaký je význam chovu včel? Med, vosk, Tripolis...

Exemplárně potrestat... Exkrementálně potrestat...

Onemocnění tyfulusem je velmi nebezpečné.

Co je vakuum? Buněčná stěna.

                      Místo vývinu.

                      Uzavření v něčem.

Akvárium je život pro rybičky a domácí vodní zvířata.

Co je egoismus? Někdo, kdo miluje přírodu a chrání ji.

                        Nevychovaný.

Jihoafrická poušť: Kalamáry.

Středověký astronom: Galileo Gagarin

Jak vzniká vítr? ... spojení dvou vítru.

                      To je vysoký podle hodinových ručiček a nízký obráceně.

Jaké stromy se vyskytují v pásmu borových lesů? Buk, smrk, jehlan.

Podle čeho určujeme půdní druhy? Půdní druhy: smrkové, lužní, dubové.

Co je srážkový stín? Že se zatáhnou mraky.

                             Když mrak narazí na horu, tak dole se vytvoří srážkový stín.

Jakým pojmem označujeme jev, kdy v zimě s rostoucí nadmořskou výškou roste délka slunečního svitu? V zimě je dříve tma než v létě.

Jaké stromy rostou v pásmu lužních lesů? Olše, topoly, javorníky.

Jaká vegetace se vyskytuje nad horní hranicí lesa? Ptáci.

Překlad z a do anglického jazyka:

Kdyby nás napadl lupič, volali bychom o pomoc.

Kdybychom napadli nějakého muže, volali bychom o pomoc.

Co bys dělal, kdyby tě pes kousl do nohy?

Co bys dělal, kdybys kousl psa?

Úmoří je místo, ze kterého řeka plave do moře.
Průliv vyrobila příroda, průplav vyrobil člověk.
Uveď typ půdy: Hnidozem.
Co se děje v tenkém střevě? Totální rozklad.

Pyramida je hranolová vyvýšenina.
Pyramida je 3d čtverec neboly kvádr.
Prodaná nevěsta je Smetanova symfonie.
Násobení jedločlenem
(zápis v ŽK)

Nejznámější z oper (Petr Iljič Čajkovskij) Cukovskovského jsou...
Nejznámější z oper (Petr Iljič Čajkovskij) Čuj kovskejho jsou...
...četli jsme i (Vergilius) Vergiliušské dílo.
...četli jsme i (Vergilius) Vergili dílo.
Vojna a mír je nejznámější dílo (Lev Nikolajevič Tolstoj) Tolsty.
Vojna a mír je nejznámější dílo (Lev Nikolajevič Tolstoj) Tolstoja.

Uveď příklad polské nížiny. Nízké Tatry.
Ve které alpské zemi je nejvýše položená evropská železnice? V Maďarsku.
Jaká je nejmenší část lidského těla? Mozek.
Kde máme temeno? Pod zadkem.
Proč je černé uhlí kvalitnější palivo než hnědé? Protože déle zuhelnovatělo.
Jako krmivo se u nás pěstuje: Vinná réva.
                                            Voda.
Jak se zpracovává ropa?
Fraktura ropy benzin, petrolej, svítiplyn, vazelína
Jmenuj slavného českého vojevůdce. Jaroslav Šiška.

Jmenuj jednu pražskou vodní nádrž. Vltava.
Čím je pokryt (tvořen) povrch střední části Jihočeského kraje? Uhlím.
Sýkorki i orli létali do našeho krmítka po celou zimu.
Čápi létali do našeho krmítka po celou zimu.
Na fotbalovém turnaji: Pane učiteli, tenhle zápas musíme vyhrát nebo prohrát?
Jaká hospodářská zvířata se chovají v Laponsku? Supi.
Co se těží ve Švédsku? Slivovice.
Jak reagují savci na ochlazení? Zhusí se jim kůže.
Jak se označuje vymření rodu v ženské linii? Vymření po slepici.
                                                                Vymření po kose
.

Co Ti dají před operací?  Amnestii.
Jmenuj půdní členovce.  Rychlonožka.
Kdo byl Ota Braniborský? Václav II.
Kdo byla Marie Terezie? Rakouská ministryně školství.
Vegetace nad horní hranicí lesa: Jeleni, srnci, daňci.
Co je plankton? Plankton je taková umělá hmota, kterou člověk skoro nevidí.
Kdo řídil Římskou republiku? Dva konzumenti a plejboj.
Jak se získává škrob? Vyškrabováním z rostlin.
                               Šrob se získává z brambor rozdrcením a nebo konzumací nadále v pšenicích...

Onemocnění tyfusu (tyfuse) je velmi nebezpečné...
Život zakladatelů Říma Rumula a Rema...
Život zakladatelů Říma Ruma a Rema...
Život zakladatelů Říma Rama a Rema...
Akvárium je výběh pro rybičky, terárium výběh pro hady nebo exotická zvířata.
Egoismus je psychiologie.

Co je vakuum?
– vajíčko
– obal Země
– vzdušný obal Země
– vak
– ochranný pytel
– vytlačení vzduchu
– bez větří

Co je globus?
– koule, na které je celý svět
– koule popisující Zemi
– koule, na které je mapa celého světa
– mapa podoby koule (otáčí se)
– kulaté těleso
– zmenšená Země na podstavci

Co je kosmos?
– kronika
– kronikář
– prostředí v kosmu, ve vesmíru
– chlap co napsal kroniku
– něco na záda