Organizace výuky

8. ZŠ Kladno Logo

Konce výuky ve třídách ve školním roce 2021/2022

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd na školní rok 2020/2021 jsou zpřístupněny ve Škole OnLine.

Umístění učeben v hlavní budově

Přízemí: 014, 015, 019, 020
Patro: 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110
Patro: 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210
Patro: 303, 304, 306