Organizace a platby za obědy

8. ZŠ Kladno Logo

Cena obědů ve školní jídelně

Vážení rodiče,

pokud je Vaše dítě strávníkem ve školní stravovně při sousední škole, která zajišťuje stravování i našim žákům a zaměstnancům, je tato zpráva určena především Vám.

Vzhledem k výraznému nárůstu nákladů na nákup surovin, jejich dopravu a také cenu energií, přistoupila školní stravovna s účinností od 1. 1. 2022 ke zvýšení ceny jednoho oběda v každé věkové kategorii o 5,- Kč. 

To znamená, že za strávníka ve věku od 7 do 10 let budete hradit 30,- Kč/1 oběd, v případě strávníka ve věku 11 až 14 let činí cena 32,- Kč/1 oběd a konečně u strávníka ve věku 15 a více let cena dělá 35,- Kč/1 oběd. Tyto nové ceny najdete rovněž po přihlášení na webovou stránku www.strava.cz. Myslete, prosím, na toto navýšení při dalších platbách za školní obědy.

Pokyn ředitelky školy ke školním stravování

Pro nové strávníky

  • přihláška ke stravování je ke stažení na webu školy v záložce „Dokumenty“
  • k přihlášce je nutné přinést číslo účtu, ze kterého bude stravné placeno a 130,- Kč na čip
  • jídelníček na další měsíc je k dispozici od 15. dne předcházejícího měsíce na internetu nebo v kanceláři jídelny, proto apeluji na rodiče, aby své děti přihlásili ke stravování co nejdříve
  • odhlášky probíhají od 6:30 – 7:30 na tel. 312 547 385, 722 407 042 nebo přes internet na stránkách Externí odkazwww.strava.cz, a to den předem
  • ŠJ je vybavena dle nejpřísnějších hygienických předpisů, kvalifikovaný personál je pravidelně proškolován
  • je možno vybírat ze tří druhů jídel, která odpovídají zdravé výživě a požadavkům na dětskou stravu. K dispozici je také salátový pult, hlavní jídla bývají doplněna ovocem, případně moučníkem
  • cena oběda/dítě 6 – 10 let - 25,- Kč
  • dietní stravování nelze zajistit, pouze případný ohřev přineseného jídla
  • doporučujeme všem rodičům přečíst Provozní řád školní jídelny na webu školy v záložce „Dokumenty“

Platby

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že od 1. 9. 2016 je platba obědů možná jen bezhotovostním stykem.
Z tohoto důvodu prosíme, abyste si již nyní nastavili takto platby.

Číslo účtu : 18339141/0100 u Komerční banky
Variabilní symbol : variabilní číslo Vám sdělí vedoucí školní jídelny

Zároveň je nutno nahlásit i číslo účtu, z kterého budete posílat platbu.
Upozorňujeme, že případné přeplatky budeme vracet vždy k 30. 6.

Školní jídelna je spravována Základní školou a Mateřskou školou Kladno (7.ZŠ), Vodárenská 2115

Zodpovědné osoby

Iveta Ladenbergerová

vedoucí a pokladní ŠJ

Milena Šímová

vedoucí kuchařka

Kontakt

312 547 385

pevná linka

722 407 042

mobilní telefon