Organizace a platby za obědy

8. ZŠ Kladno Logo

Vážení rodiče, od 1.1. 2024 se mění cena obědů

1.      Strávníci   7-10 let                       33,- Kč
2.      Strávníci   11-14 let                     35,- Kč
3.      Strávníci   15 a více                     38,- Kč

Žádáme rodiče, aby nezapomínali u platby stravného psát variabilní symbol.

Pokyn ředitelky školy ke školním stravování

Pro nové strávníky

  • přihláška ke stravování je ke stažení na webu školy v záložce „Dokumenty“
  • k přihlášce je nutné přinést číslo účtu, ze kterého bude stravné placeno a 130,- Kč na čip
  • jídelníček na další měsíc je k dispozici od 15. dne předcházejícího měsíce na internetu nebo v kanceláři jídelny, proto apeluji na rodiče, aby své děti přihlásili ke stravování co nejdříve
  • odhlášky probíhají od 6:30 – 7:30 na tel. 312 547 385, 722 407 042 nebo přes internet na stránkách Externí odkazwww.strava.cz, a to den předem
  • ŠJ je vybavena dle nejpřísnějších hygienických předpisů, kvalifikovaný personál je pravidelně proškolován
  • je možno vybírat ze tří druhů jídel, která odpovídají zdravé výživě a požadavkům na dětskou stravu. K dispozici je také salátový pult, hlavní jídla bývají doplněna ovocem, případně moučníkem
  • dietní stravování nelze zajistit, pouze případný ohřev přineseného jídla
  • doporučujeme všem rodičům přečíst Provozní řád školní jídelny na webu školy v záložce „Dokumenty“

Platby

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že od 1. 9. 2016 je platba obědů možná jen bezhotovostním stykem.
Z tohoto důvodu prosíme, abyste si již nyní nastavili takto platby.

Číslo účtu : 18339141/0100 u Komerční banky
Variabilní symbol : variabilní číslo Vám sdělí vedoucí školní jídelny

Zároveň je nutno nahlásit i číslo účtu, z kterého budete posílat platbu.
Upozorňujeme, že případné přeplatky budeme vracet vždy k 30. 6.

Školní jídelna je spravována Základní školou a Mateřskou školou Kladno (7.ZŠ), Vodárenská 2115

Zodpovědné osoby

Iveta Ladenbergerová

vedoucí a pokladní ŠJ

Milena Šímová

vedoucí kuchařka

Kontakt

312 547 385

pevná linka

722 407 042

mobilní telefon