Organizace a provoz družiny

8. ZŠ Kladno Logo

Zápis do školní družiny pro 2023/2024

Zápis do ŠD se bude konat v pondělí 4. září 2023 podle časového rozpisu pro jednotlivé ročníky s ohledem
na omezené množství osob při zápisu. Prosíme všechny rodiče, aby respektovali toto opatření a dodržovali dané
časy.

7,00 - 8,00 hodin v pavilonu ŠD v areálu školního hřiště (žlutá budova) - 3. ročník (třídy III. A, III. B) + 4. ročník

8,00 - 9,30 hodin v pavilonu ŠD v areálu školního hřiště (žlutá budova) - 2. ročník (třídy II. A, II. B)

8,30 - 10,00 hodin - 1. ročník - po zahajovacím úvodu a přivítání nových žáků v 1.třídách
(po odchodu žáků s příslušnými vychovatelkami) - třídy I. A a I. C v budově školní jídelny, I. B v hlavní budově
školy; zápis provedou příslušné p. vychovatelky, které Vás budou informovat o přihlašování Vašich dětí
(pouze u dětí, které doposud nejsou přihlášené, zápis prvňáčků do ŠD proběhl již v květnu).

Žáci se přihlašují každý rok opětovně. Žák bude přijat do ŠD pouze na základě řádně vyplněného zápisového
lístku a plné moci. O přijetí žáka budou rodiče informováni u zápisu, popř. po domluvě s vedoucí vychovatelkou
L. Janouškovou.

Případné dotazy budou zodpovězeny a konkrétní informace budou rodičům žáků podány u zápisu dítěte do ŠD.
Žáci ze 4. ročníku budou v tomto školním roce z omezených kapacitních důvodů zapisováni (přijímáni) do ŠD
pouze ve výjimečných (předem nahlášených) případech.

Pravidelný provoz školní družiny (ranní i koncový provoz) začíná v úterý 5. září 2023 od 6,00 do 17,00 hodin
v budově školní jídelny v 1. patře. Děti z oddělení umístěných v pavilonu na školním hřišti (I. B, II. B, 3. tř. -
vybraní žáci) a v hlavní budově školy (II. A) přecházejí v 15,30 hodin do ŠD nad školní jídelnu v doprovodu
vychovatelek.

Zvýšená bezpečnostní opatření

Vážení rodiče, upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření v provozu školní družiny v pavilonu na hřišti. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a zvýšené ochrany osobních věcí Vašich dětí se bude pavilon ŠD zamykat a nebude volně přístupný. Zvoňte, prosím, na zvonek umístěný u zadního vchodu do budovy a vyčkejte příchodu vychovatelky, která Vám předá děti. Děkujeme za pochopení a vstřícné jednání. Vychovatelky ŠD.

Využívané prostory

  • budova ŠJ (1. poschodí) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična;
  • pavilon u školního hřiště - 1 učebna, 1 herna, 2 šatny, odkládací prostory pro pomůcky a sportovní potřeby, sociální zařízení;
  • tělocvična školy, areál (travnaté a asfaltové hřiště, 2 dětská hřiště)
  • Ke své činnosti využívá prostory budovy školní jídelny (7. ZŠ) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična;
  • areál školního hřiště a v pátek od 12.45 do 15.00 hodin tělocvičnu.
  • hlavní budova školy (přízemí) - 1 učebna

Žáci mají každý den možnost rekreačního pobytu venku, pokud to počasí dovolí. V průběhu odpoledne je žákům ponechán čas ke klidné odpolední svačině.

Kontakt

Lenka Janoušková

Vedoucí vychovatelka

312 687 805

budova školní jídelny - 1. poschodí

724 391 895

pavilon na školním hřišti