Organizace a provoz družiny

8. ZŠ Kladno Logo

Zvýšená bezpečnostní opatření

Vážení rodiče, upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření v provozu školní družiny v pavilonu na hřišti. Vzhledem k zajištění bezpečnosti a zvýšené ochrany osobních věcí Vašich dětí se bude pavilon ŠD zamykat a nebude volně přístupný. Zvoňte, prosím, na zvonek umístěný u zadního vchodu do budovy a vyčkejte příchodu vychovatelky, která Vám předá děti. Děkujeme za pochopení a vstřícné jednání. Vychovatelky ŠD.

Rozdělení žáků do 6 oddělení ŠD

Školní rok 2020/2021

Školní družina slouží k výchově a rekreaci žáků škol. Bere v úvahu požadavky rodičů, poskytuje kompletní péči a dává prostor rozvoji zájmů žáků. Kapacita dětí je 190 (1. - 3., výjimečně 4. ročník) v šesti odděleních.

I. oddělení - Lenka Košnářová I. A, III. A, III. C

II. oddělení - Martina Šimůnková I. B

III. oddělení - Květuše Vinklová I. C, III. C

IV. oddělení - Lenka Janoušková II. A, IV. B

V. oddělení - Helena Kopecká II. B, IV. A

VI. oddělení - Karolína Pangrácová III. A, III. B

Umístění jednotlivých oddělení

I. odd. - budova školní jídelny (1. poschodí) - učebna I. A

II. odd. - hlavní budova školy - učebna I. B

III. odd. - budova školní jídelny (1. poschodí) - učebna I. C

IV. odd. - pavilon na školním hřišti - malá herna

V. odd. - pavilon na školním hřišti - učebna II. B

VI. odd. - budova školní jídelny (1. poschodí) - učebna III. B  

Nabídka zájmových kroužků

 • Práce na počítači - (ÚT 15,30 - 16,30 hod.)
 • Gastronomie (vaření) - (ST 15,20 - 17,20 hod.)
 • Výtvarný ZK - (ST 15,30 - 17,00 hod.)
 • Pohybové hry - (PO 15,40 - 16,40 hod.)
 • Projekt "Děti na startu" - (ST 13,30 - 14,30 hod. - 1.ročník; 14,30 - 15,30 hod. - 2. a 3. roč.)

Využívané prostory

 • budova ŠJ (1. poschodí) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična;
 • pavilon u školního hřiště - 1 učebna, 1 herna, 2 šatny, odkládací prostory pro pomůcky a sportovní potřeby, sociální zařízení;
 • tělocvična školy, areál (travnaté a asfaltové hřiště, 2 dětská hřiště)
 • Ke své činnosti využívá prostory budovy školní jídelny (7. ZŠ) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična;
 • areál školního hřiště a v pátek od 12.45 do 15.00 hodin tělocvičnu.
 • hlavní budova školy (přízemí) - 1 učebna

Žáci mají každý den možnost rekreačního pobytu venku, pokud to počasí dovolí. V průběhu odpoledne je žákům ponechán čas ke klidné odpolední svačině.

Kontakt

Lenka Janoušková

Vedoucí vychovatelka

312 687 805

budova školní jídelny - 1. poschodí

724 391 895

pavilon na školním hřišti