Mimorozpočtové příspěvky města

8. ZŠ Kladno Logo

Fond primátora města - 5 000 Kč

projekt Finanční gramotnost (06/2014)

Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu - 18 000 Kč

nákup pomůcek pro činnost kroužků a nepovinných předmětů (05/2014)

Komise RM pro životní prostředí - 30 000 Kč

rekonstrukce školní zahrady (04/2012)

Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu - 12 000 Kč

vybavení a činnost kroužků (04/2012)

Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu - 3 000 Kč

Zahradní slavnost (04/2012)

Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu - 10 000 Kč

nákup pomůcek pro činnost kroužků a nepovinných předmětů (2013)