Mimorozpočtové příspěvky města

8. ZŠ Kladno Logo

Tato sekce je vyhrazena příspěvkům zřizovatele poskytnutým škole nad rámec provozního rozpočtu, tj. například z fondu primátora či z komisí Rady města Kladna.

V minulosti škola opakovaně obdržela například příspěvky z Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu na nákup pomůcek a vybavení pro činnost chovatelského kroužku a sportovních kroužků. Komise RM pro životní prostředí zase poskytla škole příspěvek na část rekonstrukce školní zahrady (odpočinkovou zónu).

Ve školním roce 2020/2021 škola o žádné mimořádné příspěvky nežádala.