Fond rodičů

8. ZŠ Kladno Logo

Dary rodičů - vyúčtování  k 31. 12. 2020

Dary rodičů - vyúčtování za školní rok 2019/2020

Dary rodičů - vyúčtování za září - prosinec 2019

Dary rodičů - vyúčtování za 2018-2019

Dary rodičů - vyúčtování za září - prosinec 2018

Dary rodičů - vyúčtování za školní rok 2017 / 2018

Dary rodičů - vyúčtování za září - prosinec 2017

Dary rodičů - vyúčtování za školní rok 2016/2017