Dary účelově nevázané

8. ZŠ Kladno Logo

V této kategorii se objevují dary, které nebyly určeny na vypsané projekty. Jde o finanční i věcné dary určené pro školu nebo konkrétní třídu, na přímou práci s dětmi nebo na odměny pro děti. Je taky možné, aby dárce sám navrhl, k čemu jeho dar použít. Užití ovšem nesmí být v rozporu se zákonem či dobrými mravy.

Přehled sponzorských darů za školní rok 2016/2017