Charakteristika školy

8. ZŠ Kladno Logo

Oficiální název naší školy je vcelku dlouhý. Všichni Kladeňáci nás ale znají podle někdejšího označení jako „osmičku“, či dokonce prastarého pojmenování „Vodárenská - Východ“. Chodí k nám něco přes šest set žáků. Část z nich bydlí na přilehlém sídlišti nebo v nedaleké vilové čtvrti, ale hodně jich dojíždí z jiných městských částí nebo dokonce z okolních obcí. Přímo před ní je zastávka autobusů MHD. Na vlakové či autobusové nádraží se rychlou chůzí dostanete do deseti, respektive patnácti minut.

Budova školy byla postavena na začátku 60. let minulého století a dnes tvoří přirozený předěl mezi rozlehlou vilovou čtvrtí a velkým panelovým sídlištěm. Škola sousedí s další základní školou a společně užívají některé prostory, např. velký sportovní areál nebo školní jídelnu. Několik učeben je umístěno mimo hlavní budovu, přesto poskytují žákům vysoký standard.

Škola je dnes velmi dobře vybavena pomůckami a technikou, která umožňuje používat vedle klasických rovněž moderní vyučovací metody. Ovšem jak už to tak chodí, vždycky je co vylepšovat. Kromě toho, že se snažíme své žáky co nejlépe připravit na další studium a konkurenční prostředí, je pro nás velmi důležité, aby z nich vyrostli také charakterní, odpovědní a cílevědomí lidé. Proto se snažíme udržovat vysoce pozitivní atmosféru a podporujeme vzájemně korektní a přátelské vztahy mezi všemi zúčastněnými skupinami.

Při své práci, ať už té žákovské, nebo pedagogické, či provozní se nesnažíme vyvolávat představu ideálního stavu, kterého snad prakticky ani nelze dosáhnout. Provádíme proces, který s sebou logicky nese i nějaké obtíže a problémy. Před těmi ale nestrkáme hlavu do písku a řešíme je bez zbytečného odkladu. Kde to je možné (nebo dokonce žádoucí), zapojujeme do řešení školní parlament či celé třídní kolektivy. A rovněž otevřeně komunikujeme s rodiči žáků. Vážíme si názorů, nápadů a postojů všech, kteří mají zájem o co nejlepší chod školy, přestože někdy objektivně nelze (aspoň zatím) nápad realizovat.

Nevymezujeme se jako škola s profilací na určitou oblast. Snažíme se být dobrou základní školou, která připraví své žáky na další etapu života, ať už studijní, nebo praktickou. Z toho důvodu se snažíme formou volitelných předmětů a zájmových útvarů nabízet žákům co nejpestřejší možnosti uplatnění dle svého zaměření (sport, umění, praktické činnosti, přírodní vědy, exaktní obory, informační technologie i humanitní obory). Zkrátka chceme, aby si každý mohl u nás vybrat to své.

3D vizualizace