Výchovné poradenství, speciální vzdělávací potřeby


Kalendář akcí

Výchovné poradenství

Součástí práce výchovného poradce jsou poradenské, metodické a informační činnosti, kdy jsou dle potřeby poskytovány informace rodičům (volba povolání, výchovné a výukové problémy) a řešeny výchovné problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a rodiči, popřípadě dalšími orgány, především v souvislosti s vyhledáváním a orientačním šetřením žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Dále zprostředkování diagnostiky, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v souladu s dodržováním zásad utajení osobních údajů, vedení písemných záznamů o činnosti výchovného poradce včetně navržených a realizovaných opatření.


Mgr. Alena Hlavová
Mgr. Alena Hlavová
Výchovný poradce pro 1. stupeň

Konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.00 a 15.00 - 15.30 hod.

Mgr. Hana Nerpasová
Mgr. Hana Nerpasová
Výchovný poradce pro 2. stupeň

Konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.30 hod.