Spolupráce s Americkým centrem v Praze


Kalendář akcí

Setkání žáků s americkým diplomatem

6. 11. 2018

V pondělí 26. listopadu 2018 se v Americkém kulturním centru v Praze uskutečnilo setkání žáků 9. ročníku naší školy s americkým diplomatem, panem Adamem Colvinem.

Setkání proběhlo formou diskuze na základě dotazů, které si žáci sami připravili na téma ČR a USA. Schůzka proběhla v příjemné přátelské atmosféře. Žáci si nejen vyzkoušeli angličtinu v praxi, ale získali i některé zajímavé poznatky.

Elena Janoušková


Návštěva amerického diplomata na naší škole

21. 2. 2018

Ve středu 21. 2. 2018 navštívil naši školu zástupce kulturní atašé USA, pan Anthony Jones. Návštěva proběhla v návaznosti na setkání diplomata se žáky letošního 9. ročníku v Americkém centru v Praze ze dne 15. 11. 2017 na základě oboustranného zájmu o další besedu právě na naší škole.

Pro milého hosta si žáci na uvítanou připravili několik prezentací, které se týkaly výuky a školního vybavení (Sport - florbal; Školní ZOO a chovatelský kroužek; Příprava chuťovek společně s ochutnávkou v rámci předmětu Péče o domácnost).

Druhou částí programu byla beseda v učebně, které se zúčastnilo přes třicet deváťáků. Hlavními tématy debaty bylo právě srovnání českého a amerického školství, sport a chov zvířat na školách. Padly i dotazy obecnějšího rázu, jež se týkaly se obou zemí. Žáci, kteří se aktivně zapojili do debaty, obdrželi drobný dáreček jako vzpomínku na tento významný den. Bez dárků na památku na naši školu a město Kladno neodjel ani pan Jones. 

Celá akce se ve škole setkala s velkým ohlasem a podporou ze strany žáků i všech vyučujících, neboť umožnila nejenom živou cizojazyčnou komunikaci, ale i praktickou prezentaci znalostí z dalších předmětů v angličtině jako světovém jazyce. Nesporným přínosem do budoucna bylo i navýšení zájmu žáků o další podobná setkání. Díky
tomu se spolupráce školy s Americkým centrem v Praze může dále zdárně rozvíjet.

Elena Janoušková


Setkání žáků 9. ročníku s americkým diplomatem

15. 11. 2017

Ve středu 15. 11. 2017 se skupinka 19 žáků 9. ročníku setkala v Americkém centru v Praze se zástupcem, kulturním atašé, panem Anthonym Jonesem. Kromě praktické komunikace v cizím jazyce žáci nejenom získali zajímavé informace o USA, ale dokázali také představit svoji školu a město Kladno.