Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření školského/dětského zařízení


Kalendář akcí

Vážení rodiče,
 
pokud Vašemu školou povinnémnu dítěti ještě nebylo deset let, můžete zažádat prostřednictvím formuláře "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření školského/dětského zařízení", který naleznete také na těchto webových stránkách v sekci "ŠKOLA" a podsekci "Formuláře ke stažení".
 
Formulář je třeba vytisknout a vyplnit část B (žadatel o dávku). Škola vyplní a potvrdí část A a tím potvrdí, že je pro žáky uzavřena. Vyplněný formulář předáte svému zaměstnavateli, který jej po doplnění svých záznamů postoupí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
POZOR - formulář má celkem 4 strany, avšak strany 3 a 4 vyplňujete pouze tehdy, pokud se u dítěte vystřídají dvě oprávněné osoby! Více čtěte na formuláři v odstavcích Poučení a Upozornění.
Proces potvrzení školou lze urychlit, pokud si návštěvu dohodnete předem telefonicky v kanceláři školy na číslech 312 681 167 nebo 724 391 896 a přijdete s již Vámi předvyplněným formulářem.
 
Žáky a jejich zákonné zástupce žádáme, aby v těchto dnech v souvislosti s opatřeními k omezení šíření infekce způsobené coronavirem bedlivě sledovali zprávy zasílané prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine!!!
 
Tento komunikační kanál budeme využívat intenzivněji po celou dobu uzavření prostor školy pro žáky.