Výletník

Úvod do světa práce


Školní družina - září 2019

Tak už je za námi první měsíc nového školního roku a s ním i mnoho zajímavých činností naší školní družiny. Září bylo pro mnoho družinových dětí měsícem poznávání. Především prvňáčci se seznamovali se svými staršími kamarády, se svými vychovatelkami, s novým prostředím školy, školní družiny, školní jídelny a s dalšími místy ve školním areálu. Při společných vycházkách se děti rozkoukávaly po okolí školy a zároveň se učily orientovat na nových místech v nejbližším okolí.

"Babí léto" nám svým příjemným počasím přálo, a tak jsme většinu volného času po vyučování trávili při venkovních činnostech na čerstvém vzduchu. Chlapci projevovali své sportovní nadšení na hřišti nad fotbalovým míčem, děvčata zase procvičovala svá těla na hrazdičkách a při skákání přes švihadla. Nejen tyto sportovní činnosti umožňovaly dětem se protáhnout a pohrát si s kamarády na dětském hřišti v areálu školy.

Třetí zářijový pátek se všechna oddělení ŠD sešla na velkém antukovém hřišti při společném sportovním klání na družinové miniolympiádě. Každý malý sportovec tak mohl předvést na 6 pohybových stanovištích své schopnosti i dovednosti - např. v běhu, hodu, při silovém přetahování se lanem, atd. ... . Malí bojovníci předvedli své nadšení pro sportovní zápolení. Na každého účastníka čekala na závěr všech soutěží malá odměna.

V posledním zářijovém týdnu patřilo páteční odpoledne tradičním vycházkám mimo školní areál. Děti se svými vychovatelkami navštívily oblíbená místa a každé oddělení ŠD si našlo svůj cíl poznávací procházky (kročehlavský les, Sítenské údolí, kladenský zoopark nebo vlakové nádraží).

Ve volných chvílích se našel čas i na výtvarné a rukodělné tvoření, na slovní hry a rozmanité soutěže, na společné čtení a povídání. Nechyběly ani kolektivní hry a společné hudební chvilky. Při společných hrátkách děti využívaly svou fantazii a zručnost, díky kterým vznikala nápaditá dílka a zajímavé výrobky.

Září nám uteklo jako voda a co jsme ještě nestihli poznat a vykonat, to určitě dokážeme zvládnout v dalších podzimních měsících. Co nás asi bude čekat v říjnu?

Vycházky

Tvoření

Družinové hrátky

Sportovní miniolympiáda

Na pískovišti

Badmintonový turnaj – 27. 6. 2019 – 6. ročník

Ve čtvrtek 27. června se uskutečnilo v hale Badminton klubu Kladno pod vedením pí uč. Skrčené badmintonové utkání v rámci tříd VI.A, VI.B a VI.C. Do hry se zapojilo velké množství žáků, z nichž někteří si tuto hru vyzkoušeli úplně poprvé.

Atmosféra v hale byla i při velkém počtu zúčastněných velmi příjemná, děti si sport užily a akce jako celek se velmi vydařila.


1. ročník - červen 2019

Nastal poslední měsíc školního roku. Ve čtvrtek 6. června jsme vyrazili na školní výlet do parku Mirakulum do středočeských Milovic. Park nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Děti si nejvíce užívaly obří trampolíny, houpačky, lanová centra, podzemní chodby a prolézačky. Nechyběly ani nákupy zmrzlin, ledové tříště a jiných sladkostí. Počasí se vydařilo – nebylo vedro a ani nepřišel slibovaný déšť, takže se výlet velmi vydařil.

V posledním červnovém týdnu nás čekala ještě jedna akce organizovaná žáky 9. ročníku v rámci programu EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. V pondělí 24. června jsme všichni společně vyrazili do Sítenského údolí, kde se prvňáčci rozdělili do družstev po čtyřech dětech. Žáci devátých ročníků zatím připravili stanoviště s úkoly. Prvňáčci dokazovali znalosti o třídění odpadů, poznávali živočichy, houby, stromy. Říkali, jak se mají správně chovat v lese, co je zdravé, nezdravé apod. Neminuli je ani sportovní výkony. Házeli na cíl, skákali na jedné noze a celou trasu většinou běželi. Na závěr byli všichni odměněni drobnými odměnami.

II.A - výlet na Budeč

V úterý 18. června vyrazila II.A vlakem na exkurzi do Budče, kde na ně čekal zajímavý tematický program. Děti si prohlédly také slavnou rotundu sv. Petra a Pavla.


1. ročníky – květen 2019

V posledním květnovém týdnu se žáci prvních ročníků zúčastnili několika zajímavých akcí.

Ve čtvrtek 23. května pro ně starší spolužáci ze třídy IV. A připravili na školním hřišti zábavné sportovní dopoledne. Program byl pro prvňáčky a třídu II. B. Všichni byli rozděleni do devíti skupin a společně plnili sportovní disciplíny – např. štafetový běh, kop na branku, skoky přes švihadlo, skoky z místa, hod na koš, střelba na plechovku, běh trojnož apod. Za své výsledky byli odměněni medailí a malou odměnou. Dětem se sportovní klání líbilo.

V pondělí 27. května žáci I. B vyjeli do Naučného střediska ekologické výchovy na Čabárně, kde pro ně byl připraven objednaný program Člověk a zvířata. Stejný program navštívili žáci I. A ve středu 29. května a žáci I. C v pondělí 3. června. Cílem programu bylo seznámit děti s prací a významem záchranných stanic. V první části byly dětem promítány obrázky různě poraněných zvířat z české přírody. Děti měly poznat zvíře a rozhodnout, jak by se dalo zachránit nebo úrazu předejít. Po krátké přestávce byly rozděleny do čtyř skupin. Každá skupina měla vymyslet a nakreslit vlastní záchrannou stanici. Každá skupinka si mohla vyzkoušet záchranu v terénu. Děti zachraňovaly poraněnou kachnu, sovu, divočáka a ptáčka, který vypadl z hnízda. Praktická část měla u dětí veliký ohlas. Mimo jiné žáci vyhledávali na obrázku lesa schované živočichy. Po skončení programu jsme si prošli krátkou naučnou stezkou a prohlédli si živá zvířátka v ohradě na Čabárně.

Ve čtvrtek 30. května se konalo slavnostní Pasování žáků na čtenáře. Žáci nejprve složili slib. Potom byli slavnostně pasováni panem ředitelem na čtenáře. Nakonec předvedli krátké pásmo básní a písní. Každý žák dostal malou knihu, pexeso a kartičku, kterou si může přijít do knihovny vyměnit za průkazku.


Dopravní hřiště IV.A


Výstava keramiky v Labyrintu

Ve dnech 26. až 28. dubna 2019 proběhl v Labyrintu již 12. ročník výstavy keramických výrobků žáků kladenských škol. Na naší škole keramický kroužek působí již několik let. Každým rokem se do kroužku přihlásí přes sto žáčků, a to zejména z prvního stupně.

Žáci jsou opravdu šikovní, a proto pro ně bylo velmi těžké vybrat přiměřený počet výrobků právě na již zmíněnou výstavu. Svými výrobky si žáci určitě ostudu neudělali, naopak, výrobky se těšily velké oblibě. Obrázky z výstavy si můžete prohlédnout v přiložených fotografiích.

Vlasáková Milada, vedoucí keramického kroužku


1. ročník - Pasování na čtenáře

Ve třetím dubnovém týdnu navštívili žáci prvních ročníků v rámci projektu Pasování na čtenáře poprvé knihovnu na Sítné. Paní knihovnice se svojí sovou Rozárkou zde všechny seznámila s funkcí a provozem knihovny, vysvětlila rozdíl mezi knihovnou a prodejnou knih. Poučila je o tom, kdo je spisovatel, ilustrátor. Děti se naopak pochlubily, jakou knihu právě doma čtou, nebo kterou již přečetly. Potom paní knihovnice rozdala každému krátký text – pohádku na pokračování a všichni se snažili ukázat, jak se naučili od začátku roku číst. Po skončení čtení si pohádku zahráli.

Na závěr žáci paní knihovnici zazpívali a ona je provedla knihovnou. Ukázala jim, jak se v knihovně mají orientovat a kde hledat příslušné knihy. Každý si potom mohl vybrat libovolnou knihu a chvíli si číst nebo prohlížet. Přibližně za měsíc (30. května) se zde sejdeme podruhé a žáci budou slavnostně pasováni na čtenáře. Pozváni budou i jejich rodiče. Slavnostní pasování provádí pan ředitel za přítomnosti zaměstnanců knihovny. Děti si připraví krátký program. Na závěr obdrží kartičku, kterou mohou proměnit za průkazku do knihovny s ročním předplatným.


Planetárium - 8. ročník

Cesta na Mars – 8. ročník

Dne 26. března podnikli žáci 8. tříd cestu do Planetária v Praze. Paní učitelka Strnadová, učitelka fyziky a třídní učitelka 8.B, objednala takový program, který se týkal probíraného učiva právě ve fyzice.

Velice atraktivní a zajímavý program obsahoval témata jako Sluneční soustava, let do vesmíru, vývoj planety Mars, srovnávání se Zemí, sondy a budoucnost.

Díky sledování Marsu se žáci dozvěděli něco i o nás, o Zemi. Pozorování Marsu vedlo k mylné představě, že je obyvatelný. Je tam však jen kamení, písek a poušť. Přesto se i po tomto velice zajímavém pořadu někteří žáci touží na Mars podívat.

Program byl velmi zajímavý, žákům se velmi líbil. Vše se vydařilo i po organizační stránce. Pohodlnou cestu vlakem (měli jsme vagon pro sebe) a následnou prohlídku Pražského hradu zajistil a naplánoval pan učitel Míka. Příjemného společníka žákům dělal pan učitel Novotný, který s nimi diskutoval o různých problémech.

Osmáci si tento den užili.

Vlasáková Milada, tř. uč. 8.A

 


V. A

Na začátku března nás navštívil profesionální hasič, jenž nám povyprávěl o svém zaměstnání.

Dva žáci naší třídy se zúčastnili Desetiboje mladého strážníka. Postoupili do dalšího kola.

V závěru měsíce jsme navštívili Sklárnu Rückl v Nižboru.


Bruslení - VI. A

V pátek 18. 1. 2019 šla třída 6.A bruslit na ledovou plochu na náměstí Starosty Pavla. Celá akce se vydařila, děti vypadaly spokojeně a vyšlo i počasí. Za vše hovoří komentáře žáků:

„Strašná zábava, bavilo mě to.“
„Moc mě to bavilo a doufám, že tam půjdeme i příští rok.“
„Moc jsem si to užil, byl to pro mě skvělý zážitek.“
„I když jsme občas spadli, tak jsme se tomu smáli.“
„Bylo to fakt super-výborný zážitek.“
„Konečně jsem se naučila bruslit, moc jsem si to užila.“
„Moc se mi to líbilo a doufám, že tam půjdeme i příští rok znovu.“
„Když jsme skončili, tak si skoro každý koupil čokoládu, nebo čaj. Když jsme šli zpátky, tak se
to skoro všem trošku vylilo.“
„Bruslení mě bavilo, ale nejvíc mě bavilo pomáhat dětem, které neumí bruslit.“


Vojenské muzeum v Drážďanech
18. 12. 2018

V rámci zájezdu na adventní trhy v Drážďanech navštívila v úterý 18. prosince skupina žáků druhého stupně tamější vojenské muzeum. Prohlídka stálé muzejní expozice zahrnovala nejenom zhlédnutí zajímavých exponátů, ale poskytla všem návštěvníkům i prostor k zamyšlení nad existencí válečných konfliktů v dějinách lidstva vůbec.

Žákům se výstava líbila. Někteří z nich i plně využili služeb českého průvodce ke kladení dotazů k tématu.


Sluneční čajovna

Žáci sedmého a devátého ročníku zavítali v rámci volitelného předmětu Péče o domácnost do Sluneční čajovny na Kladně.


1. ročník - prosinec

Prosinec je mimořádný měsíc. Krásně jsme si vyzdobili třídy a vyrobili adventní kalendáře, aby nám čas do Vánoc co nejrychleji ubíhal. Poslední měsíc roku byl plný návštěv, na které jsme se vydávali nejen my, ale i naši nejbližší.

Dne 5. prosince k nám zavítal Mikuláš se svou družinou. Přinesl nám drobné dárky a slabikáře a poté nás pozval do tělocvičny. Tam pro nás byly připraveny různé úkoly, které jsme s nadšením plnili.

V pátek 7. 12. jsme se vydali do kina Hutník na velmi pěknou pohádku Čertí brko.

Návštěvou nás poctili také rodiče. Pečlivě jsme se připravovali na naše vystoupení na již tradičních Vánočních trzích. Tyto trhy jsme svým vystoupením zahájili a potom jsme se spolu s rodiči vydali do dílniček něco vyrobit nebo do stánků něco nakoupit.

V pondělí 17. 12. jsme šli opět do kina Hutník, tentokrát na hudební pořad – Vánoce dětem.

Poslední školní den tohoto roku jsme prožili ve svých třídách, kde jsme si zazpívali koledy, rozdali si malé pozornosti a vydali se do lesa ozdobit stromeček zvířátkům.

A teď už nás čekají zasloužené vánoční prázdniny.

 


Patentový úřad

VIII. A, VIII. B

V pondělí 19. 11. 2018 žáci 8. A a 8. B v rámci celoškolního projektu Techniky se nebojíme navštívili Patentový úřad v Praze.

Hned v úvodu nás zaskočila příjemná, klidná a přátelská atmosféra v celém objektu. Velmi příjemné dámy – pracovnice úřadu – nás seznámily se vším, co spadá pod tento patentový úřad. Informovaly nás o tom, jak dlouhá je cesta k tomu, aby takový patent či zlepšovák byl uznán jako opravdu prvotní nápad. Na několika příkladech nám byly ukázány různé zlepšovací nápady, loga či značky firem a výrobků, design předmětů. Viděli jsme též, jak se dříve zapisovalo do velkých knih, které byly předchůdci dnešní digitalizace.

Exkurze se nám přesně hodila k našemu projektu. Měli jsme si totiž vymyslet nějakou vychytávku, která by se mohla hodit v běžném životě, a odprezentovat ji.

A to se nám povedlo


Geosvět Praha

22. 10. 2018

9. ročník

V pondělí 22. října 2018 se uskutečnila exkurze do Geosvěta - muzea minerálů. Po čtvrté vyučovací hodině vyrazili žáci 9. ročníku na autobus. Ten byl však přeplněn. Museli jsme proto improvizovat a zvolit cestu vlakem na nádraží Veleslavín. Následně jsme přesedli na metro a dojeli na Náměstí Míru. Odtud jsme šli kousek pěšky.

V muzeu jsme dostali pracovní listy a zjišťovali odpovědi na různé otázky. Mohli jsme zde vidět několik zajímavých minerálů a dozvědět se o nich různé poznatky. Nejzajímavější byly vltavíny, pyrity, křišťály a mnohé další.

Po exkurzi jsme se přemístili na Václavské náměstí, kde jsme se občerstvili. Následně jsme se vydali ke stanici metra a dojeli opět na vlakové nádraží Veleslavín. Pak už nás čekala jen cesta zpět na Kladno.


Výlet do Lán

12. 10 2018

V. C

Dne 12. října jsme jeli na školní výlet do Lán. Cestovali jsme vlakem do Stochova a odtud jsme šli pěšky do Lán.

Naše první zastávka byla u atilop a lam, které jsme nakrmili a pohladili. Po krásné procházce jsme si na mýtině u lesa uspořádali svačinkový piknik. Od 11 hodin jsme měli domluvenou prohlídku místního muzea T. G. Masaryka. Paní průvodkyně nás velmi zaujala. Všichni jsme se zaujetím poslouchali a posléze i vyplnili test.

Výlet se nám vydařil, sluníčko svítilo, po cestě jsme si zpívali a hráli jsme hry. Ke škole jsme se vrátili ve 13:30. 


Les - Srdcem k přírodě

27. 9. - 15. 10. 2018

Ve dnech od 27. 9. do 15. 10. 2018 se naše škola v rámci environmentální výchovy rozhodla využít možnosti výukových programů na téma Les.

Nejprve přišla řada na naše nejmenší. Žáci  2. až 6. třídy se zúčastnili programu Les, ve kterém žijeme. Pro 7. ročník bylo připraveno Tajemství stromů. Voda živá obohatila znalosti 8. ročníku. A konečně 9. ročník poznal Půdní svět.

Programy pro druhý stupeň byly vybrány tak, aby korespondovaly s tematickými plány. Všechny programy probíhaly v nedalekém lese a trvaly 90 minut.

Všem třídám přálo štěstí a užily si pěkné podzimní počasí. Děti si zahrály mnoho naučných her a dozvěděly se řadu nových informací.

Odkaz na fotografie: http://8zsweb.rajce.net/Srdcem_k_prirode_12.10.2018