Výletník

Úvod do světa práce


Planetárium - 8. ročník

Cesta na Mars – 8. ročník

Dne 26. března podnikli žáci 8. tříd cestu do Planetária v Praze. Paní učitelka Strnadová, učitelka fyziky a třídní učitelka 8.B, objednala takový program, který se týkal probíraného učiva právě ve fyzice.

Velice atraktivní a zajímavý program obsahoval témata jako Sluneční soustava, let do vesmíru, vývoj planety Mars, srovnávání se Zemí, sondy a budoucnost.

Díky sledování Marsu se žáci dozvěděli něco i o nás, o Zemi. Pozorování Marsu vedlo k mylné představě, že je obyvatelný. Je tam však jen kamení, písek a poušť. Přesto se i po tomto velice zajímavém pořadu někteří žáci touží na Mars podívat.

Program byl velmi zajímavý, žákům se velmi líbil. Vše se vydařilo i po organizační stránce. Pohodlnou cestu vlakem (měli jsme vagon pro sebe) a následnou prohlídku Pražského hradu zajistil a naplánoval pan učitel Míka. Příjemného společníka žákům dělal pan učitel Novotný, který s nimi diskutoval o různých problémech.

Osmáci si tento den užili.

Vlasáková Milada, tř. uč. 8.A

 


V. A

Na začátku března nás navštívil profesionální hasič, jenž nám povyprávěl o svém zaměstnání.

Dva žáci naší třídy se zúčastnili Desetiboje mladého strážníka. Postoupili do dalšího kola.

V závěru měsíce jsme navštívili Sklárnu Rückl v Nižboru.


Bruslení - VI. A

V pátek 18. 1. 2019 šla třída 6.A bruslit na ledovou plochu na náměstí Starosty Pavla. Celá akce se vydařila, děti vypadaly spokojeně a vyšlo i počasí. Za vše hovoří komentáře žáků:

„Strašná zábava, bavilo mě to.“
„Moc mě to bavilo a doufám, že tam půjdeme i příští rok.“
„Moc jsem si to užil, byl to pro mě skvělý zážitek.“
„I když jsme občas spadli, tak jsme se tomu smáli.“
„Bylo to fakt super-výborný zážitek.“
„Konečně jsem se naučila bruslit, moc jsem si to užila.“
„Moc se mi to líbilo a doufám, že tam půjdeme i příští rok znovu.“
„Když jsme skončili, tak si skoro každý koupil čokoládu, nebo čaj. Když jsme šli zpátky, tak se
to skoro všem trošku vylilo.“
„Bruslení mě bavilo, ale nejvíc mě bavilo pomáhat dětem, které neumí bruslit.“


Vojenské muzeum v Drážďanech
18. 12. 2018

V rámci zájezdu na adventní trhy v Drážďanech navštívila v úterý 18. prosince skupina žáků druhého stupně tamější vojenské muzeum. Prohlídka stálé muzejní expozice zahrnovala nejenom zhlédnutí zajímavých exponátů, ale poskytla všem návštěvníkům i prostor k zamyšlení nad existencí válečných konfliktů v dějinách lidstva vůbec.

Žákům se výstava líbila. Někteří z nich i plně využili služeb českého průvodce ke kladení dotazů k tématu.


Sluneční čajovna

Žáci sedmého a devátého ročníku zavítali v rámci volitelného předmětu Péče o domácnost do Sluneční čajovny na Kladně.


1. ročník - prosinec

Prosinec je mimořádný měsíc. Krásně jsme si vyzdobili třídy a vyrobili adventní kalendáře, aby nám čas do Vánoc co nejrychleji ubíhal. Poslední měsíc roku byl plný návštěv, na které jsme se vydávali nejen my, ale i naši nejbližší.

Dne 5. prosince k nám zavítal Mikuláš se svou družinou. Přinesl nám drobné dárky a slabikáře a poté nás pozval do tělocvičny. Tam pro nás byly připraveny různé úkoly, které jsme s nadšením plnili.

V pátek 7. 12. jsme se vydali do kina Hutník na velmi pěknou pohádku Čertí brko.

Návštěvou nás poctili také rodiče. Pečlivě jsme se připravovali na naše vystoupení na již tradičních Vánočních trzích. Tyto trhy jsme svým vystoupením zahájili a potom jsme se spolu s rodiči vydali do dílniček něco vyrobit nebo do stánků něco nakoupit.

V pondělí 17. 12. jsme šli opět do kina Hutník, tentokrát na hudební pořad – Vánoce dětem.

Poslední školní den tohoto roku jsme prožili ve svých třídách, kde jsme si zazpívali koledy, rozdali si malé pozornosti a vydali se do lesa ozdobit stromeček zvířátkům.

A teď už nás čekají zasloužené vánoční prázdniny.

 


Patentový úřad

VIII. A, VIII. B

V pondělí 19. 11. 2018 žáci 8. A a 8. B v rámci celoškolního projektu Techniky se nebojíme navštívili Patentový úřad v Praze.

Hned v úvodu nás zaskočila příjemná, klidná a přátelská atmosféra v celém objektu. Velmi příjemné dámy – pracovnice úřadu – nás seznámily se vším, co spadá pod tento patentový úřad. Informovaly nás o tom, jak dlouhá je cesta k tomu, aby takový patent či zlepšovák byl uznán jako opravdu prvotní nápad. Na několika příkladech nám byly ukázány různé zlepšovací nápady, loga či značky firem a výrobků, design předmětů. Viděli jsme též, jak se dříve zapisovalo do velkých knih, které byly předchůdci dnešní digitalizace.

Exkurze se nám přesně hodila k našemu projektu. Měli jsme si totiž vymyslet nějakou vychytávku, která by se mohla hodit v běžném životě, a odprezentovat ji.

A to se nám povedlo


Geosvět Praha

22. 10. 2018

9. ročník

V pondělí 22. října 2018 se uskutečnila exkurze do Geosvěta - muzea minerálů. Po čtvrté vyučovací hodině vyrazili žáci 9. ročníku na autobus. Ten byl však přeplněn. Museli jsme proto improvizovat a zvolit cestu vlakem na nádraží Veleslavín. Následně jsme přesedli na metro a dojeli na Náměstí Míru. Odtud jsme šli kousek pěšky.

V muzeu jsme dostali pracovní listy a zjišťovali odpovědi na různé otázky. Mohli jsme zde vidět několik zajímavých minerálů a dozvědět se o nich různé poznatky. Nejzajímavější byly vltavíny, pyrity, křišťály a mnohé další.

Po exkurzi jsme se přemístili na Václavské náměstí, kde jsme se občerstvili. Následně jsme se vydali ke stanici metra a dojeli opět na vlakové nádraží Veleslavín. Pak už nás čekala jen cesta zpět na Kladno.


Výlet do Lán

12. 10 2018

V. C

Dne 12. října jsme jeli na školní výlet do Lán. Cestovali jsme vlakem do Stochova a odtud jsme šli pěšky do Lán.

Naše první zastávka byla u atilop a lam, které jsme nakrmili a pohladili. Po krásné procházce jsme si na mýtině u lesa uspořádali svačinkový piknik. Od 11 hodin jsme měli domluvenou prohlídku místního muzea T. G. Masaryka. Paní průvodkyně nás velmi zaujala. Všichni jsme se zaujetím poslouchali a posléze i vyplnili test.

Výlet se nám vydařil, sluníčko svítilo, po cestě jsme si zpívali a hráli jsme hry. Ke škole jsme se vrátili ve 13:30. 


Les - Srdcem k přírodě

27. 9. - 15. 10. 2018

Ve dnech od 27. 9. do 15. 10. 2018 se naše škola v rámci environmentální výchovy rozhodla využít možnosti výukových programů na téma Les.

Nejprve přišla řada na naše nejmenší. Žáci  2. až 6. třídy se zúčastnili programu Les, ve kterém žijeme. Pro 7. ročník bylo připraveno Tajemství stromů. Voda živá obohatila znalosti 8. ročníku. A konečně 9. ročník poznal Půdní svět.

Programy pro druhý stupeň byly vybrány tak, aby korespondovaly s tematickými plány. Všechny programy probíhaly v nedalekém lese a trvaly 90 minut.

Všem třídám přálo štěstí a užily si pěkné podzimní počasí. Děti si zahrály mnoho naučných her a dozvěděly se řadu nových informací.

Odkaz na fotografie: http://8zsweb.rajce.net/Srdcem_k_prirode_12.10.2018