Aktuální informace

Navigace: Mateřská škola / Aktuální informace • 1
  Projekty, ve kterých jsme zapojeni
 • Děti na STARTU (Česko se hýbe) 
 • PRIMA VIZUS - Screeningové vyšetření zraku
 • 2
  Poděkování sponzorům
 • 3
  Změna školného

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, bude od školního roku 2019/2020 vybíráno školné (úplata za předškolní vzdělávání) ve výši 590 Kč.

 • 4
  Informace o platbách stravného

Všechny platby - stravné i školné, budou hrazeny bezhotovostním způsobem a to na účet 
200 092 66 38 / 2010, ve výjimečných případech hotově u vedoucí stravovny. 

Rodiče dostanou přidělený variabilní symbol, který budou spolu s dalšími údaji uvádět při bezhotovostních platbách. 

Na začátku každého měsíce vedoucí školní jídelny předá rodičům informace o platbách. Splatnost těchto částek je 15. dne v měsíci.

Děti ve věku 3 - 6 let 
Svačina - 10,- Kč
Oběd - 22,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem - 42,- Kč

Děti od 7 let
Svačina - 10,- Kč
Oběd - 25,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem - 45,- Kč