Charakteristika MŠ Kladno Divadelní 1740

8. ZŠ Kladno Logo

Mateřská škola v Divadelní ulici 1740, Kladno je škola s dlouholetou tradicí. Budova MŠ je umístěna v rodinné vilce se zahradou a svému dnešnímu účelu slouží od roku 1947, v současné době pod názvem Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116. Kapacita školy je stanovena OHES Kladno na 43 dětí.

Mateřská škola má 2 třídy, ve kterých je kolektiv dětí homogenní. Každá z těchto tříd má odlišné prostorové podmínky. V přízemí se nachází 1. třída, kde jsou umísťovány děti mladšího věku. Dále jsou v přízemí šatny dětí, hygienické zařízení, kancelář školy a jídelna, kde se děti stravují. V suterénu budovy je umístěna školní kuchyně, kde se připravuje strava dětí, dále kotelna, sklady, šatna personálu. V 1. poschodí je 2. třída, kterou navštěvují děti starší. MŠ disponuje vlastní rozlehlou zahradou s členitým terénem, dostatkem zeleně i spoustou míst k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Děti mají k dispozici velké množství herních prvků vyrobených ze dřeva i z nezávadných plastů, víceúčelové hřiště na míčové hry, nebo jízdu na koloběžkách a v neposlední řadě 2 velká pískoviště. Zahrada je osázena stromy a keři, vše je pravidelně upravováno.

Nadále se budeme snažit, aby naše MŠ byla místem, kde se budou dobře a bezpečně cítit děti, rodiče, učitelky i provozní zaměstnanci a aby děti odcházející z MŠ byly dobře připraveny jak na vstup do ZŠ, tak do života samotného.

Vyzdvihujeme otázky ekologické výchovy a ochrany životního prostředí.