Zaměstnanci MŠ

8. ZŠ Kladno Logo

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

Mgr. Klára Nejedlá

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele

Malá Dagmar - vedoucí učitelka

2. třída (děti 5-6 let)

Pedagogický sbor

Anežka Urbancová

1. třída (děti 3 - 4 roky)

MgA. Rottová Karolína

1. třída (děti 3 - 4 roky)

Jelenová Jarmila

2. třída (děti 5-6 let)

Ostatní zaměstnanci:

Eichlmanová Věra

Školnice

Živná Jitka

Kuchařka

Peková Eliška

Vedoucí stravovny, administrativa