Platby

8. ZŠ Kladno Logo

Vážení rodiče,

Platby stravného a školného provádějte prosím BEZHOTOVOSTNĚ.
 
Číslu účtu: 2000926638/2010 u FIO banky

Rodiče dostanou přidělený variabilní symbol, který budou spolu s dalšími údaji uvádět při bezhotovostních platbách. 

Na začátku každého měsíce vedoucí školní jídelny předá rodičům informace o platbách. Splatnost těchto částek je 15. dne v měsíci.

Děti ve věku 3 - 6 let 
Svačina - 10,- Kč
Oběd - 23,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem - 43,- Kč

Děti od 7 let
Svačina - 10,- Kč
Oběd - 26,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem - 46,- Kč