Platby

8. ZŠ Kladno Logo

Vážení rodiče,

Platby stravného a školného provádějte prosím BEZHOTOVOSTNĚ.
 
Číslu účtu: 2000926638/2010 u FIO banky
 
Podklady k platbě obdržíte vždy začátkem měsíce, platbu prosím proveďte do 15.dne v měsíci.