Platby

8. ZŠ Kladno Logo

Vážení rodiče,

Platby stravného a školného provádějte prosím BEZHOTOVOSTNĚ.
 
Číslu účtu: 2000926638/2010 u FIO banky

Rodiče dostanou přidělený variabilní symbol, který budou spolu s dalšími údaji uvádět při bezhotovostních platbách. 

Na začátku každého měsíce vedoucí školní jídelny předá rodičům informace o platbách. Splatnost těchto částek je 15. dne v měsíci.

Děti ve věku 3 – 6 let:              

  • svačina       11,- Kč 
  • oběd             26,- Kč
  • svačina         11,- Kč
  • pitný režim    5,- Kč
  • celkem          53,- Kč

 Děti, které dovrší v daném školním roce věku 7 let:

  • svačina       11,- Kč
  • oběd           29,- Kč   
  • svačina       11,- Kč
  • pitný režim    5,- Kč
  • celkem       56,- Kč