Organizace dne

8. ZŠ Kladno Logo

6:30 hodin - MŠ se otevírá, děti se scházejí v 1. třídě

7:00 - 9:30 hodin - děti s učitelkou odcházejí do své třídy - zde si volně hrají nebo se zapojují do řízení individuálních nebo skupinových činností, cvičí, je dbáno na dodržování pitného režimu, je zařazován komunikační kruh, hygiena, svačina. Děti z 1. a 2. třídy se v jídelně střídají.

9:30 hodin - vycházíme ven. Pokud je hezké počasí, chodíme dřív. Hrajeme si na zahradě MŠ, či jdeme na procházku po okolí.

11:30 hodin - doba oběda, potřebná hygiena, pohádka, odpočinek, velké děti mají klidový program.

14:00 hodin - scházíme se opět s kamarády, svačina, dle počasí ve třídě nebo na zahradě, odpolední hry a zájmové činnosti, postupné rozcházení domů.

16:30 hodin - MŠ se uzavírá, konec her a společnosti kamarádů. 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případech vyplývajících ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, sportovních aktivit, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.