Aktuální informace

Zvýšení cen stravného od 1. 4. 2022

Změna školného

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, bude od školního roku 2022/2023 vybíráno školné (úplata za předškolní vzdělávání) ve výši 750 Kč.

Poprvé v mateřské škole

Informace pro rodiče dětí, které jsou poprvé do MŠ

Více informací →

Předškoláci

Projekty, ve kterých jsme zapojeni

Naše mateřská škola je zapojena do projektů Děti na STARTU (Česko se hýbe) a PRIMA VIZUS - Screeningové vyšetření zraku.