Aktuální informace

8. ZŠ Kladno Logo

Změna školného

V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, bude od školního roku 2020/2021 vybíráno školné (úplata za předškolní vzdělávání) ve výši 700 Kč.

Projekty, ve kterých jsme zapojeni

Naše mateřská škola je zapojena do projektů Děti na STARTU (Česko se hýbe) a PRIMA VIZUS - Screeningové vyšetření zraku.

Informace o platbách stravného

Všechny platby - stravné i školné, budou hrazeny bezhotovostním způsobem a to na účet 200 092 66 38 / 2010.

Rodiče dostanou přidělený variabilní symbol, který budou spolu s dalšími údaji uvádět při bezhotovostních platbách. 

Na začátku každého měsíce vedoucí školní jídelny předá rodičům informace o platbách. Splatnost těchto částek je 15. dne v měsíci.

Děti ve věku 3 - 6 let 
Svačina - 10,- Kč
Oběd - 23,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem - 43,- Kč

Děti od 7 let
Svačina - 10,- Kč
Oběd - 26,- Kč
Svačina - 10,- Kč
Celkem - 46,- Kč