Kategorie: VII. C

VII. C – Červen 2018

Na začátku června jsme měli Den dětí. Kluci nejdřív hráli bowling a potom u školy přehazovanou. Holky to měly obráceně. O kousek nás minula bouřka. Několik z nás však stejně cestou domů zmoklo. Potom se celý týden uzavíraly známky a psaly různé testy. Ve čtvrtek 14. června jsme měli opět program pro naši třídu. Dopoledne...

VII. C – Květen 2018

V květnu jsme měli na začátku dva krátké týdny, protože v úterý byly svátky a v pondělí ředitelská volna. Hodně nás učitelé zkoušeli, protože se už pomalu blíží konec roku. Na Den dětí, který byl v pátek 1. 6., nám třídní učitelé připravili turnaj v přehazované a také bowling. Naším klukům se dařilo a turnaj...

VII. C – Duben 2018

V dubnu jsme toho ve škole hodně zažili. Do školy přišel pan fotograf, který nás zvěčnil. Hlavní akcí však byla exkurze v rámci Úvodu do světa práce. Naše třída jela na Neviditelnou výstavu do Prahy. S námi vyrazili i spolužáci ze VII. A a VII. B. Výstava byla hodně zajímavá, zábavná a také poučná. Na...

VII. C – Březen 2018

Měsíc březen byl super, neboť začal jarními prázdninami a končil velikonočními. Jediným problémem v tomto měsíci byl pro nás matematický Klokan. Dále jsme během března měli nácvik evakuace školy. Tu si užijeme ještě jednou. Tentokrát však vyrazíme již mimo budovu. Nesmíme zapomenout na zápasy ŠFL, v nichž bojovalo několik kluků z naší třídy. V dubnu nás čekají další...

VII.C – Únor 2018

V únoru nám začalo druhé pololetí. Nebyli jsme na žádné akci mimo školu, ale v polovině měsíce k nám do školy přijel americký diplomat. Viděli jsme ho jen o přestávce. Společnost mu dělali hlavně deváťáci, ale prý s ním byla legrace. Tomáš Strnad z naší třídy reprezentoval naši školu v anglickém jazyce na okresní úrovni. Skončil...

VII. C – Leden 2018

Tento měsíc se konalo hodně věcí. Psali jsme testy skoro ze všech předmětů. Někteří z nás chodili na soutěže ze zeměpisu i z matematiky. Proběhlo také školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Tomáš Strnad z naší třídy jej ve své věkové kategorii vyhrál a postoupil do okresního kola. V pátek 19. ledna jsme šli do...

VII. C – Prosinec 2017

V prosinci, kdy vrcholí vánoční nálada, se konaly v naší škole tradiční vánoční trhy. Několik žáků z naší třídy pomáhalo s organizací, jiní se přišli alespoň podívat. Nás čekalo v předvánočním programu bruslení – dvakrát. Nejprve jsme šli ve středu 20. prosince na náměstí Starosty Pavla, kde jsme si hodinu zajezdili na připravené ploše vedle kostela. V pátek 22. prosince šly...

Drážďany a Deutsches Hygiene-Museum

V úterý 19. 12. 2017 se uskutečnil již téměř tradiční zájezd na vánoční trhy do německých Drážďan. Kromě výkladu ohledně města a jeho historie a následné návštěvy typických tržišť s vánočním zbožím měli žáci možnost zúčastnit se vzdělávacího programu v Německém muzeu hygieny “Člověk jako dobrodružství.” Výstava obsahovala kromě zajímavých exponátů i mnoho interaktivních pomůcek,...

VII. C – Listopad 2017

V listopadu proběhly dvě hlavní akce. Nejprve se konaly třídní schůzky, na kterých se volilo do školské rady a proběhlo také seznámení rodičů s našimi známkami. Na konci listopadu byl projektový týden. Téma pro všechny bylo Kde domov můj. Pro naši třídu jsme vybrali název Cestování po naší planetě. Rozdělili jsme se na šest skupinek, každá...

VII. C -Říjen 2017

Tento měsíc jsme hlasovali o názvu projektu. Návrhů bylo hodně, ale vyhrát mohl jen jeden. Vybrali jsme si Cestování po Zemi jako po našem domově. Čtyři kluci od nás ze třídy hráli florbal za naší školu, ale bohužel prohráli a dál nepostoupili. Také jsme kreslili záložky pro jednu školu na Slovensku, která nám na oplátku...