Výměnný pobyt žáků - Francie


Kalendář akcí

O výměnném pobytu

Každoroční akce Statutárního města Kladna ve spolupráci s patronátním městem Vitry sur Seine.

Partnerství Kladna s francouzským městem Vitry sur Seine trvá již od roku 1966. Díky výměnným pobytům vidělo Vitry, Paříž, i další lokality již hodně přes tisícovku kladenských dětí. Obdobně i Francouzi již po desetiletí navštěvují Kladno.


Ve školním roce 2017 / 2018 se výměnný pobyt uskuteční ve dnech

6. – 20. července 2018

Akce je určena žákům 8. – 9. ročníku (upřednostňujeme vystupující žáky)

Rodiče žáků hradí leteckou dopravu z Prahy do Paříže a zpět do výše 5.000,- Kč.


Podmínky pro výběr účastníků

  • trvalé bydliště žáka na území města Kladna
  • dobré studijní výsledky
  • úspěšná reprezentace školy v soutěžích
  • jazykové schopnosti
  • zdravotní způsobilost
  • schopnost reprezentovat školu  
  • bezproblémové chování

 

V letošním školním roce naše škola navrhuje 1 žáka a 2 náhradníky.

Návrhy předloží žáci 9. ročníku třídní učitelce do 7. 3. 2018, o konečném výběru rozhodne vedení školy a pedagogický sbor.

Na letní výměnný pobyt dětí do Vitry sur Seine ve Francii v termínu 6. – 20. 7. 2018 byla vybrána žákyně IX. B, náhradníkem je žák IX. C.