Škola v přírodě - Lubenec 2018


Kalendář akcí

Potvrzení o účasti a úhradě tuzemského ozdravného pobytu

Pro žádost o poskytnutí příspěvku na tuzemský ozdravný pobyt pro pojištěnce VZP ČR, který se školy v přírodě zúčastnil v Lubenci či ve Vanově u Telče a zároveň byl žákem 1. stupně ZŠ, použijte níže připravený formulář Potvrzení.... Vyplňte pouze údaje, které se týkají žáka či žákyně a také zákonného zástupce. Pokud jste platili školu v přírodě převodem z účtu, bude nutné připojit kopii výpisů s platbami, případně útržek složenky. Platbu v hotovosti potvrdí škola. S předvyplněným Potvrzením se dostavte do školy až po telefonické domluvě na tel. číslech 312 681 167 nebo 724 391 896 (platí zejména v době letních prázdnin a čerpání dovolených). Žádost o příspěvek na pobyt uskutečněný ve školním roce 2017/2018 lze uplatnit až do 31. 12. 2018.


Projekt „Za zdravým vzduchem“

Několikrát se na mne obrátili rodiče dětí pojištěných u VZP ČR s dotazem ohledně příspěvku na pobytovou akci pořádanou školou. V této pojišťovně totiž byli někteří z vás informováni, že čerpat tento příspěvek je možno jedině tehdy, pokud byla se školou podepsána smlouva…

Jsou-li vaše děti zdravotně pojištěny u VZP ČR, mám pro vás tentokráte dobrou zprávu. Naše škola uzavřela s uvedenou zdravotní pojišťovnou smlouvu a zařadila se tak do projektu „Za zdravým vzduchem 2018“. Díky tomu mohou rodiče každého našeho žáka 1. stupně (rozhodující je zařazení žáka v době konání akce), který je zároveň pojištěncem VZP ČR, požádat o proplacení příspěvku ve výši 1.200,- Kč! Právě nezvykle vysoká částka příspěvku je důvodem, pro který bylo třeba se k projektu smluvně přidat.

Jak to funguje? Pojišťovna deponovala finanční prostředky pro každého účastníka naší ŠvP, který splňuje podmínky projektu. Po absolvování akce budou pojišťovně odeslán seznam jejich pojištěnců, kteří se ŠvP zúčastnili. Rodič může žádat proplacení příspěvku tedy až po akci, nejdéle však do 31. 12. 2018. Po tomto datu nárok na příspěvek propadá. Na pobočce VZP po žadateli budou chtít (dle sdělení odpovědné projektové manažerky VZP) několik dokumentů:

  • Školou potvrzený formulář prokazující účast dítěte na škole v přírodě
  • Výpis z účtu nebo příjmový pokladní doklad, který prokazuje úhradu záloh a doplatku ceny ŠvP
  • Rodný list dítěte, pro něhož se o příspěvek žádá
  • Doklad totožnosti žadatele

Protože tentokráte jedeme na školu v přírodě na samém konci školního roku, budeme moci vystavovat potvrzení o účasti nejdříve v době letních prázdnin. Jde ale také o dobu čerpání dovolených, proto si svůj požadavek nejprve domluvte s hospodářkou školy telefonicky (tel.: 312 681 167 nebo 724 391 896), abyste třeba nevážili cestu k nám zbytečně.

Pokud jde o ostatní účastníky školy v přírodě, kteří jsou pojištěni jinde než u VZP ČR, i ti mohou čerpat příspěvek na zotavovací akci, ovšem dle podmínek svých zdravotních pojišťoven. Je tedy nutné informovat se přímo u nich.

Mgr. Jaroslav Feřtek