Zaměstnanci školy


Kalendář akcí

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

PaedDr. Frýdová Jitka

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele


Pedagogický sbor

Hamousová Lenka - třídní učitelka I. A

1. stupeň

Mgr. Fingerhutová Šárka, třídní učitelka I. B

1. stupeň

Mgr. Lhotáková Dagmar, třídní učitelka I. C

1. stupeň

Mgr. Pavlíková Lenka, třídní učitelka II. A, koordinátor ŠVP

1. stupeň

Mgr. Peroutková Radomíra, třídní učitelka II. B

1. stupeň, PoD

Mgr. Bydžovská Dagmar, třídní učitelka III. A

1. stupeň, A, R

Kozáková Kateřina, třídní učitelka III. B

1. stupeň

Kolingerová Naděžda, třídní učitelka III. C

1. stupeň

Mgr. Šnoblová Helena, třídní učitelka IV. A, školní knihovna

1. stupeň

Eichhorn Berenika, třídní učitelka IV. B

1. stupeň

Mgr. Bochinská Irena, třídní učitelka IV. C

1. stupeň

Šourková Jana, třídní učitelka V. A

1. stupeň, PoD

Mgr. Hlavová Alena, třídní učitelka V. B, výchovný poradce pro 1. stupeň a SVP

1. stupeň

Mgr. Attanasio Darina, třídní učitelka V. C

1. stupeň

Mgr. Ing. Janoušková Elena, třídní učitelka VI. A

A, N, ORv, Vv

RNDr. Marek Kamil, třídní učitel VI. B

Př, Ch, F

Mgr. Bezoušková Iva, třídní učitelka VI. C

Č, D, ORv

Mgr. Veselá Jaroslava, třídní učitelka VII. A

Č, D, ORv

Bezouška Jan, třídní učitel VII. B

Z, R, Tv, Sp, Sv

Mgr. Čebišová Kateřina, třídní učitelka VII. C

Př, Z, Tv, Sp

Vlasáková Milada, třídní učitelka VIII. A

Vv

Mgr. Strnadová Marta, třídní učitelka VIII. B

M, F

Bc. Míka Ondřej, třídní učitel VIII. C

A, Pp, Tv, ORv

Mgr. Dubská Martina, třídní učitelka IX. A, koordinátor EVVO

M, Ch, F, Př, Přp

Mgr. Nejedlá Klára, třídní učitelka IX. B, školní metodik prevence, koordinátor školního parlamentu

M, ORv, Sp

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

Balánová Iveta

asistentka pedagoga, ŠD

PhDr. Dufková Lenka

A, Sp

Mgr. Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Pp, ORv

Fričová Kamila

asistentka pedagoga

PaedDr. Frýdová Jitka, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, koordinátor ICT, administrátor Školy OnLine

M, Z

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

Kopecká Helena

ŠD

Ing. Košnářová Lenka

ŠD

Mgr. Michálková Nora

Hv

Mgr. Nerpasová Hana, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R

Mgr. Nováková Barbora

Č, D, ORv

Novotný Lukáš

F

Mgr. Pospíšilová Miroslava

Tv, Sv, Sp

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

Skrčená Jovana

asistentka pedagoga, ŠD

Skrčená Lucie

A

Mgr. Šeborová Tereza

N

Štefková Anna

asistentka pedagoga

Mgr. Štolová Jana

Vv, Pč

Vinklová Květuše

ŠD


Ostatní zaměstnanci

Immer Josef

Správa areálu, pronájmy tělocvičny

Immer Radek

školník - údržbář

Immerová Jaroslava

Uklízečka

Kidalová Renata

Uklízečka

Vaverková Petra

sekretářka, hospodářka

Vavrochová Lenka

Vedoucí provozního úseku, uklízečka

Jiřina Hlavaňová

Uklízečka

Monika Prikrylová

Uklízečka