Zaměstnanci školy


Kalendář akcí

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

PaedDr. Frýdová Jitka

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele


Pedagogický sbor

Jméno

Vyučuje

 

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

Mgr.

Attanasio Darina, třídní učitelka IV. A

1. stupeň

 

Bezouška Jan, třídní učitel VIII. B

Z, D, R, ORv, Tv, Sp, Sv

Mgr.

Bezoušková Iva, třídní učitelka VII. C

Č, ORv

Mgr.

Bochinská Irena, třídní učitelka V. C

1. stupeň

Mgr.

Bydžovská Dagmar, třídní učitelka I. A

1. stupeň, R

Mgr.

Čebišová Kateřina, třídní učitelka VIII. C

Př, Z, Tv

Mgr.

Dubská Martina, třídní učitelka VI. C, koordinátor EVVO

M, Ch, Př, Přp

PhDr.

Dufková Lenka

A, ORv, Sp

 

Eichhorn Berenika, třídní učitelka V. B

1. stupeň

RNDr.

Dvořák Petr

F, M, Pp, Mv

Mgr.

Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Č, Pp

Mgr.

Fingerhutová Šárka, třídní učitelka II. B

1. stupeň

 

Fričová Kamila

asistentka pedagoga

PaedDr.

Frýdová Jitka, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, koordinátor ICT, administrátor Školy OnLine

M, Mp

 

Hamousová Lenka, třídní učitelka II. A

1. stupeň

Mgr.

Hlavová Alena, třídní učitelka III. B, výchovný poradce pro 1. stupeň a SVP

1. stupeň

Mgr. Ing.

Janoušková Elena, třídní učitelka VII. A

A, N, Sp, Vv

 

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

 

Kolingerová Naděžda, třídní učitelka IV. C

1. stupeň

 

Kopecká Helena

ŠD

Ing.

Košnářová Lenka

ŠD

 

Kozáková Kateřina

Č, Z, Vv, Pč, Uř

Mgr.

Lhotáková Dagmar, učitelka II. C

1. stupeň

RNDr.

Marek Kamil, třídní učitel VII. B

Př, Ch

Mgr.

Michálková Nora

Hv

Bc.

Míka Ondřej, třídní učitel IX. C

A, Pp, Tv, ORv

Mgr.

Nejedlá Klára, třídní učitelka VI. B, školní metodik prevence, koordinátor školního parlamentu

M, ORv, Hv

Mgr.

Nerpasová Hana, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R

Mgr.

Nováková Barbora

Č, D, ORv

 

Novotný Lukáš

F, Z, ORv, Sp

Mgr.

Pavlíková Lenka, třídní učitelka III. A, koordinátor ŠVP

1. stupeň

Mgr.

Peroutková Radomíra, třídní učitelka I. B

1. stupeň, PoD

Mgr.

Pospíšilová Miroslava

ORv, Tv, Sv, Sp

 

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

 

Skrčená Jovana

asistentka pedagoga, ŠD

 

Skrčená Lucie, třídní učitelka VIII. A

A, ORv

Mgr.

Strnadová Marta, třídní učitelka IX. B

M, Mp

Mgr.

Šeborová Tereza

A, N

Mgr.

Šnoblová Helena, třídní učitelka V. A, školní knihovna

1. stupeň

 

Šourková Jana, třídní učitelka IV. B

1. stupeň, PoD

Mgr.

Štolová Jana

D, Vv, Pč

 

Vinklová Květuše

ŠD

 

Vlasáková Milada, třídní učitelka VIII. A

Vv, Hv

 

Zehlerová Lucie

R


Ostatní zaměstnanci

 

Immer Josef

správce areálu, pronájmy tělocvičny

 

Immer Radek

školník - údržbář

 

Immerová Jaroslava

uklízečka

 

Kidalová Renata

uklízečka

 

Vaverková Petra

sekretářka, hospodářka

 

Vavrochová Lenka

vedoucí provozního úseku, uklízečka

 

Jiřina Hlavaňová

uklízečka

 

Monika Prikrylová

uklízečka