Zaměstnanci školy


Kalendář akcí

Vedení školy

Mgr. Feřtek Jaroslav

ředitel

PaedDr. Frýdová Jitka

zástupkyně ředitele

Mgr. Nerpasová Hana

zástupkyně ředitele


Pedagogický sbor

Mgr. Dagmar Bydžovská - třídní učitelka I. A

Mgr. Radomíra Peroutková, třídní učitelka I. B

Lenka Hamousová, třídní učitelka II. A

Mgr. Šárka Fingerhutová, třídní učitelka II. B

Mgr. Dagmar Lhotáková, třídní učitelka II. B

Mgr. Lenka Pavlíková, třídní učitelka III. A

Mgr. Alena Hlavová, třídní učitelka III. B

Mgr. Darina Attanasio, třídní učitelka IV. A

Jana Šourková, třídní učitelka IV. B

Naděžda Kolingerová, třídní učitelka IV. C

Mgr. Helena Šnoblová, třídní učitelka V. A

Berenika Eichhorn, třídní učitelka V. B

Mgr. Irena Bochinská, třídní učitelka V. C

Mgr. Barbora Nováková, třídní učitelka VI. A

Mgr. Klára Nejedlá, třídní učitelka VI. B

Mgr. Martina Dubská, třídní učitelka VI. C

Mgr., Ing. Elena Janoušková, třídní učitelka VII. A

RNDr. Kamil Marek, třídní učitel VII. B

Mgr. Iva Bezoušková, třídní učitelka VII. C

Lucie Skrčená, třídní učitelka VIII. A

Jan Bezouška, třídní učitel VIII. B

Mgr. Kateřina Čebišová, třídní učitelka VIII. C

Milada Vlasáková, třídní učitelka IX. A

Mgr. Marta Strnadová, třídní učitelka IX. B

Bc. Ondřej Míka, třídní učitel IX. C

Adamová Jitka

asistentka pedagoga

Balánová Iveta

asistentka pedagoga, ŠD

PhDr. Dufková Lenka

A, Sp

Mgr. Feřtek Jaroslav, ředitel školy

Pp, ORv

Fričová Kamila

asistentka pedagoga

PaedDr. Frýdová Jitka, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, koordinátor ICT, administrátor Školy OnLine

M, Z

Janoušková Lenka, vedoucí vychovatelka

ŠD

Kopecká Helena

ŠD

Ing. Košnářová Lenka

ŠD

Mgr. Michálková Nora

Hv

Mgr. Nerpasová Hana, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

D, R

Mgr. Nováková Barbora

Č, D, ORv

Novotný Lukáš

F

Mgr. Pospíšilová Miroslava

Tv, Sv, Sp

Přibylová Kateřina

asistentka pedagoga

Skrčená Jovana

asistentka pedagoga, ŠD

Skrčená Lucie

A

Mgr. Šeborová Tereza

N

Štefková Anna

asistentka pedagoga

Mgr. Štolová Jana

Vv, Pč

Vinklová Květuše

ŠD


Ostatní zaměstnanci

Immer Josef

Správa areálu, pronájmy tělocvičny

Immer Radek

školník - údržbář

Immerová Jaroslava

Uklízečka

Kidalová Renata

Uklízečka

Vaverková Petra

sekretářka, hospodářka

Vavrochová Lenka

Vedoucí provozního úseku, uklízečka

Jiřina Hlavaňová

Uklízečka

Monika Prikrylová

Uklízečka