Školská rada


Kalendář akcí

Na základě rozhodnutí Rady města Kladna ze dne 17. 6. 2019 byli odvoláni ze Školské rady zřízené při naší škole zástupci zřizovatele pánové Petr Šváb a Roman Král. Nově byli jmenováni Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zastupitel a radní Města Kladna - hnutí ANO 2011) a Ing. Radek Větrovec (zastupitel Města Kladna - ODS).

O Školské radě

Školskou radu při Základní škole Kladno, Vodárenská 2116 zřídila Rada města Kladna svým usnesením ze dne 12. září 2005 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada má 6 členů, jejich funkční období je tříleté.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a svým jednacím řádem. Činnost školské rady organizuje a její jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

Školská rada se zřizuje ke dni 1.1. 2006.

Výsledky voleb


Jmenný seznam členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Tomáš Kadlec, MBA (zastupitel a radní Města Kladna - hnutí ANO 2011)
  • Ing. Radek Větrovec (zastupitel Města Kladna - ODS)

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Martina Dubská
  • Mgr. Kateřina Čebišová

Zákonní zástupci nezletilých žáků: (o kontakt lze požádat na sekretariátu základní školy)

  • Mgr. Blanka Hniličková (předsedkyně ŠR)
  • Markéta Děkanovská

 


Zápisy

Funkční období 2018 - 2020