Celoškolní projekt "Včera, dnes a zítra" 

Navigace: Úvod / Škola / Projekty / Projekt 16/17


Kalendář akcí

Třída I. A

Pro náš projekt jsme si vybrali podtéma Doprava. V pondělí 7. listopadu jsme si nejprve zazpívali písničku Pralidi, ve které se zpívá, že každá oblast lidského života se vyvíjí.

Potom jsme se na interaktivní tabuli podívali na různé dopravní prostředky, kterými se přepravují nejenom lidé, ale i věci. Také jsme si prohlédli knihy, které jsme si přinesli. Byly to různé encyklopedie, pohádkové knihy o mašinkách, o letadlech atd.

Na pracovním listu jsme si roztřídili dopravní prostředky podle toho, zda se pohybují po vodě, po souši nebo ve vzduchu. Také jsme co nejoriginálněji vyzdobili raketu a horkovzdušný balon.

V úterý jsme se autobusem vypravili na exkurzi do Technického muzea v Praze. Výlet se nám velice líbil. Viděli jsme historická jízdní kola, motorky, osobní auta, lokomotivy, letadla. Zajímavá pro nás byla i prohlídka expozice Astronomie a výstava o Praze v době Karla IV., která byla nově instalována. Zde jsme si mohli stavět z dřevěných kostiček. Na závěr jsme si koupili v obchůdku suvenýry.

Ve středu náš projekt končil. Z krabiček, krabic a roliček jsme postavili různé dopravní prostředky. Nakreslili jsme obrázky dopravních prostředků, které jsme si pamatovali z výletu. To, co jsme se dozvěděli a vyrobili během těchto tří dnů, jsme ukázali spolužákům z I. B. Projekt se nám líbil a bavil nás.

Žáci a žákyně třídy I. A


Třída I. B

Ve dnech 7. - 9. listopadu proběhl na naší škole projekt, který měly název „Včera, dnes a zítra“. Naše třída si vybrala téma Zvířátka.

První den jsme si povídali o zvířátkách, která tady byla jako první. Přinesli jsme si mnoho poučných knížek a hraček, které máme doma. Všichni jsme se podívali na český fantastický film Karla Zemana - Cesta do pravěku, inspirovaný ilustracemi Zdeňka Buriana. Několik dětí z naší třídy už film vidělo, ale pro většinu byl film novinkou. Po zhlédnutí filmu jsme se pokusili některé dinosaury vymodelovat a vytvořili jsme si výstavku našich prací. V jedné knize jsme si dokonce mohli pustit i zvuky, které asi zvířata vydávala. Po skončení práce jsme se ještě podívali na kousek filmu „Prehistorický park“, kde bylo představeno také mnoho prehistorických živočichů.

V úterý brzy ráno jsme se vydali do ZOO Praha, abychom se seznámili se současnými žijícími tvory. Zde jsme měli objednaný vzdělávací program „Nebojte se zvířátek“. Pohádkovou formou jsme se učili nebát se strašilky, pavouka, ještěrky a krajty. Kdo našel odvahu, mohl si zvířátka opatrně pohladit, prohlédnout zblízka. Po hodinovém programu jsme se vydali za zvířátky do zoologické zahrady. Viděli jsme jich dost a cestou jsme se snažili všímat si velkých obrazů z filmu „Cesta do pravěku“, které jsou umístěné volně v prostoru zoo. Nejvíce se nám líbili sloni, žirafy, tygři, ale i ptáci, hadi a orangutani. Příjemným zpestřením byla jízda místním vláčkem, o které se postarala maminka Johanky.

Ve středu jsme zvířátka kreslili. Pokusili jsme se je třídit podle toho, jak se postupně vyvíjela na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce a bezobratlí – hmyz. Zvířátka budoucnosti si moc představit neumíme. Nakreslili jsme různé mutanty nebo vymyšlené příšery. Vysvětlili jsme si, že se o zvířata musíme starat, chránit je a neničit jim jejich prostředí, kde žijí. Protože jedině tak jim zajistíme budoucnost. Ve středu jsme se navštívili s dětmi z 1. A. Zazpívali jsme jim dvě písničky a ukázali výsledky naší práce. Podívali jsme se i na jejich obrázky a výtvory.


Třída I. C

Naším tématem byla ZVÍŘATA. Hned první den jsme se vydali zpátky v čase, až do druhohor. Navštívili jsme Dinopark  v Praze a prohlédli si modely dinosaurů. Největším zážitkem byla návštěva 4D kina, kde jsme společně prožili příběh ztraceného mláděte. Dojemnost filmu spolu s efekty kina způsobila, že děti téměř vykoupily místní  Dino-Shop.


Třída II. A

Naše třída II. A si vybrala jako téma celoškolního projektu - Hračka včera, dnes a zítra.
Vše o historii jsme nejvíc čerpali z Wikipedie a zároveň jsme požádali rodiče nebo prarodiče o zapůjčení hraček z jejich dětství. Sešla se nám jich spousta, takže jsme si z nich udělali výstavu.
V rámci projektu jsme navštívili největší hračkářství v České republice - Hamleys v Praze. Tato exkurze se nám hodně líbila a užili jsme si to.
Ve třídě jsme si potom vyrobili vlastní hračky. Kluci se zabývali budoucností a "sestrojili" roboty, kterým naprogramovali všechny možné vlastnosti a činnosti - například nosit snídani do postele nebo splnit jakékoliv přání...
Děvčata se přenesla do minulosti a vyrobila si jednoduchou dřevěnou panenku z vařečky.

Třída II. C

V rámci celoškolního projektu „Včera, dnes a zítra“ jsme se věnovali hračkám. Jeli jsme na výlet do Prahy do největšího hračkářství Hamleys, kde jsme se vozili na kolotoči a jezdili s auty na autodráze. Domů se nám skutečně nikomu nechtělo. Další den jsme vyráběli hračky budoucnosti a instalovali výstavu hraček, které nám půjčili naše babičky a dědečkové. Byly to nekutečně krásné a křehké hračky, které si my již nepamatujeme.
Poslední den projektu jsme si připravovali prezentaci a trénovali písničku v anglickém jazyce - Toys. Navštívily nás různé třídy, kterým jsme předvedli naučenou prezentaci a poté i my jsme se šli podívat na projekty našich spolužáků.

Třída III. B

V rámci projektu, který měl téma „Včera, dnes a zítra“, jsme se chtěli seznámit s železniční dopravou.  Začali jsme u koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince, prohlédli jsme si dobové obrázky, něco přečetli v encyklopedii, povídali jsme si o cestování lidí v minulosti. Potom přišlo období páry a parní lokomotivy jsou ohromné stroje, které mají své kouzlo. Všechno tam voní uhlím, dehtem a kouřem. Později nastoupily stroje motorové a elektrické, a to už se začal honit čas a nejvíce záleželo na rychlosti. Přesto mají některé lokomotivy krásná jména, třeba Papoušek nebo Brejlovec. Současné a nejmodernější vlaky jsme viděli jen díky internetu a obrázkům z knížek, ve kterých jsou technické zajímavosti z celého světa.

Při návštěvě nádraží v Kladně jsme viděli zařízení, kterým se ovládají výhybky, prohlédli jsme si kolejiště z výšky na stavědle. Provázel nás a velmi zajímavě nám vypravoval pan Zábrodský, Adamův tatínek. Ke všemu jsme si namalovali pěkné obrázky, které jsme vystavili ve třídě a několik jich poslali na nádraží jako poděkování za pěknou exkurzi. Do třídy jsme si přinesli hračky - vláčky, vagónky, kolejiště a mohli jsme si vyzkoušet práci lidí kolem železniční dopravy při vlastní hře na dopravu. Projekt se nám velmi líbil.

 
ŽÁCI III.B

Třída III. C

Tři dny celoškolního projektu „ Včera, dnes a zítra“. 

Naším tématem byla LETECKÁ DOPRAVA. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavých informací o historii, současnosti i plánované budoucnosti letectví, vyrobili jsme si dokonce své „letiště“. 

Nejvíc se nám ale líbil výlet do Národního technického muzea v Praze. 

Vše jsme následně prezentovali ostatním třídám.

                               Žáci III.C


Třída IV. A

V projektu „Včera, dnes a zítra“ jsme se zaměřili na různé vynálezy a rozdělili tak do několika skupin.

První skupina vypracovala perfektní projekt o spojovací technice; představila nám staré telefony, současné aparáty a mobily. Překvapili nás rovněž návrhy přístrojů budoucnosti, ale pokrok nezastavíš.

Druhá skupina se zaměřila na počítače. Bylo zajímavé srovnávat rozdílnou techniku obrovských počítačů minulosti, současnosti a předpovědí futuristické budoucnosti.

Třetí skupina zpracovala všechny“pohledy“ na samotné Kladno. Zapojila do své práce i krátké video o Kladně; propojila ho s několika vyrobenými maketami významných budov města současnosti i budoucnosti.

Toto naše snažení jsme završili návštěvou výstavy „O počítačích“ ve Sládečkově muzeu.

žáci IV. A


Třída IV. B


Třída IV. C

Od 7. do 9. listopadu jsme měli projektové dny. Téma projektu znělo: "Včera, dnes a zítra". Naše třída se zaměřila na sport. Každý z nás si vybral jeden sport, který ho zajímá, a zjistil si o něm co nejvíce informací. Ve škole jsme vymýšleli, jak bude vypadat námi zvolený sport v budoucnosti. Paní učitelka nám vyprávěla o sportovní minulosti a když jsme dokončili naše "knížky", četli jsme je ostatním spolužákům. V pondělí jsme byli na lezecké stěně, kde jsme procvičili všechny svaly na našem těle. V úterý k nám do třídy přišel tatínek Amálky Hornové hokejista Tomáš Horna a vyprávěl nám o životě na ledě. Ve středu jsme byli u naší spolužačky Klárky Balabánové. Její tatínek se zabývá historickým šermem. Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí z minulosti a mohli jsme si vyzkoušet středověké zbraně, přilbice, štíty. Viděli jsme šperky, hry, talíře, boty, oblečení a vše jsme si mohli vzít do ruky.


Třída V. B

V listopadu jsme v rámci projektových dnů Včera, dnes a zítra jeli na výlet do Muzea hudby v Praze. Prohlédli jsme si historické hudební nástroje, poslechli si jejich zvuk v nahrávkách a zaznamenali jsme si každý o dvou z nich nějaké zajímavosti. Druhý den jsme z poznámek tvořili atlas historických hudebních nástrojů. Potom jsme vytvořili plakáty našich současných oblíbených zpěváků a ve středu jsme si připravili školní představení Tvoje tvář má známý hlas – třeba z nás jednou hudební hvězdy budou. Že jsme si to užili, je na fotkách vidět.


Třída V. C

Naše třída se zaměřila na gastronomii. V pondělí nás navštívili manželé Provaan z Gastronomického muzea v Praze. Seznámili nás s vývojem gastronomie. Ve skupinách jsme vyplňovali kvízy a určovali rozdíly mezi obrázky.

V úterý jsme začali pracovat na plakátech, které jsme ve středu prezentovali před panem ředitelem, paní zástupkyní a před třídou II. C. Měli jsme také připravené pohoštění formou slaných i sladkých jednohubek, ovocných a zeleninových talířů.

Po třídě jsme rozvěsili recepty, kuchařskou zástěru, kuchařské knihy a další předměty související s gastronomií.

Projekt se nám moc líbil. Naučili jsme se pár nových receptů, napsali svoje skupinové kuchařky. Nejvíce nás ale zaujalo vyprávění o pravěké a středověké kuchyni.

Žáci třídy V. C


Třída VI. A

Týden v měsíci listopadu jsme si báječně užili. Byl to projektový týden na téma Včera, dnes a zítra a my jsme si zvolili vývoj módy. Na internetu jsme si vyhledali trendy módy v minulém století po současnost a vše zpracovali na přehledné plakáty. V praktické části jsme připravili módní přehlídku zejména z doby 30. až 80.let a užili jsme si i spoustu legrace. Velice se nám líbila návštěva Národního muzea v Praze výstavy RETRO, což byla vlastně součást našeho projektu.


Třída VI. B

Od 7. do 11. listopadu se na naší škole konal celoškolní projektový týden „Včera, dnes a zítra“. Naše třída měla podtéma „Můj dům - můj hrad“.

První den jsme se rozdělili na tři skupinky – MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST. Vymýšleli jsme básničky o barvách. Úterý bylo prakticky nejnáročnější tím, že jsme museli dodělávat plakáty. Většina naší skupiny pracovala na plakátu, ostatní pracovali na „Pohledu z okna“ a na „Nábytku“. Vytvářeli jsme také prezentace.

Středa byla pro nás asi nejaktivnější, protože jsme jeli na výlet na výstavu RETRO do nové budovy Národního muzea v Praze. Výstavu jsme si užili a nejen, že jsme se dozvěděli nové informace, ale zažili jsme spoustu zábavy a odnesli si mnoho zážitků.

Ve čtvrtek jsme pro naši partnerskou třídu (VI. A) vytvářeli křížovky a přidali také pár hlavolamů, skládaček a matematických úloh. Pouštěli jsme si film a nachystali hlediště. V pátek jsme vše doladili a pozvali VI. A. Ukazovali jsme jim plakáty, prezentace a soutěže. Další hodiny jsme se šli podívat na VI. A, která měla téma „ Móda“. Dokonce pro nás připravili i módní přehlídku. Poslední hodinu jsme dokoukali film a hráli si.

Celý týden jsme si užili a už se těšíme na další projektový týden.

Autorky: Klára Poláková, Anna Děkanovská, třída VI. B


Třída VI. C

Na naší škole probíhal od 7. do 11. listopadu projektový týden. Každá třída si zvolila oblast, na kterou svůj týden zaměří. My si zvolili „člověk a tanec“.

V pondělí jsme se učili o bojovém tanci Haka. Nejdříve jsme se podívali na video, pak se učili slova k tomuto tanci a nakonec tanec samotný. Dále jsme se naučili Mazurku a vyzkoušeli si i Salsu. Ta nám dala pěkně zabrat, protože se tančí na hodně svižný rytmus.

V úterý jsme se přesunuli do 20. století. Na začátek dne jsme si zopakovali Haku. Pak proběhla „aerobiková“ rozcvička, kterou vedla Kristýna. Dalším tancem, který jsme si vyzkoušeli, byl Charleston. Jednoduché kroky nám celkem šly, ale když došlo na vytáčení kotníků, smích nás přešel. Chuť jsme si pak zpravili na Clocku. To je takový upravený country tanec pro moderní dobu.

Ve středu jsme si ještě vyzkoušeli různé taneční kroky z hudebních klipů, nebo muzikálů, které jsou dobře známé. Pak jsme si udělali skupiny a začali nacvičovat tanec, který jsme poslední den prezentovali IX. B. Nácvik byl náročný, ale zvládli jsme to.

Předposlední den projektového týdne jsme vyrazili do tanečního sálu TC R. A. K. u aquaparku. Tam na nás čekala tanečnice Týna, která nám chvíli povídala o hip hopu a pak nás dvě hodiny „mučila“ tancováním. Bylo to ale super. Snad všichni se dobře bavili a na konci jsme si vyzkoušeli džemovat. V kroužku zatancovala Týna a pak se přidal i Tomáš, Ondra a Dan. Stejně nejlepší ze všeho bylo, že ráno napadl sníh a my si mohli dělat koule a malé sněhuláčkyJ   

Poslední den byl předváděcí. Nejdřív jsme šli k IX. B. Povídali nám o různých hrách, kterými se minulé generace bavily. Některé jsme znali, některé ne. Pak nás vzali to tělocvičny a tam jsme si několik z nich vyzkoušeli. Byla to legrace. No a potom došlo na naše předvádění. Nejprve jsme se je pokusili zastrašit tancem Haka. Pak se naše skupinky předvedly a šlo jim to bezvadně. A na výuku tanců jsme vzali deváťáky do tělocvičny. Po skupinkách jsme jim ukázali tanec, který jsme je pak učili. Někdy to bylo náročné, ale zvládli to. Na tanečních jim to určitě půjde! Na závěr jsme si s nimi zatančili tanec Haka a pak už konečně domů.

Brynda Tomáš a Lachman Matěj


Třída VII. A

Naše třída zpracovávala v rámci projektu ,,Včera, dnes a zítra" podtéma  Česká kinematografie. V rámci projektu jsme navštívili muzeum filmových triků Karla Zemana, kde se nám moc líbilo. Práci jsme si rozdělili do skupin - jedna skupina připravila prezentaci na počítači, druhá malovala plakáty a třetí vyráběla model kamery obskury, filmové kamery a hologramu. Práce na projektu nás moc bavila a jako třída jsme se ujistili, že jsme docela dobrý kolektiv.         

  Za třídu VII. A Karolína Vlčková


Třída VII. B

Ve dnech 7. – 11. 11. se na naší škole uskutečnil projekt na téma „Včera, dnes a zítra. Jako třída jsme si zvolili podtéma „Hry“.

Na počátku prvního dne jsme se rozdělili do osmi pracovních skupin po třech a zvolili jsme si dle svých zájmů různá témata ke zpracování: společenské hry minulosti, současnosti a budoucnosti, zajímavosti ze světa společenských her, rozdělení společenských her a počítačové hry. Nejprve jsme si na počítačích a v různých encyklopediích vyhledali informace potřebné k tvorbě plakátových a PowerPointových prezentací, které jsme následně zpracovali do potřebných výstupů. Každý den jsme si však udělali chvilku i pro samotné stolní hry, které se nám sešly ve velkém množství. Měli jsme tak možnost vyzkoušet si hry, které doma nemáme. Některé nás zaujaly natolik, že je rádi najdeme i pod stromečkem. Ve středu jsme celé téma dokončili do podoby prezentace pro třídu, která se k nám přijde podívat, a naplánovali stanoviště s různými úkoly.

Čtvrtek byl pak odměnou za naši práci, protože jsme měli možnost navštívit Sládečkovo muzeum v Kladně, kde jsme kromě běžné prohlídky navštívili i výstavu pod názvem Retro GAMING – výstava historických počítačů od počátku do poloviny 90. let s interaktivním koutkem = hrami na původních počítačích. Po výstavě v muzeu na nás čekala další, pro nás asi nejzajímavější část, a to návštěva Fantasy parku Toboga v Praze, kde jsme si hraní užili opravdu naplno. Nikomu z nás se po dvou hodinách společných aktivit ani trochu nechtělo domů.

Poslední den projektového týdne jsme svoji práci představili druhé sedmé třídě, kdy jsme se společně do světa her ponořili na dvě vyučovací hodiny a oni nám pak naši snahu stejným způsobem oplatili. Za celou třídu na závěr mohu říct, že jsme si celý týden užili a zároveň se dozvěděli řadu nových informací.

                                                                                                Vypracovala: Bára Márová


Třída VIII. A

V pondělí 7.11. nám ve škole začal projektový týden na téma Včera, dnes a zítra. Naše třída si vybrala Vývoj kriminalistiky. Rozdělili jsme se do pěti skupin, které zpracovaly oblasti Středověké mučící nástroje, Biologické stopy, Balistika a trasologie, Daktyloskopie a Sebevraždy. V pondělí a v úterý jsme svá podtémata navrhli a zpracovali. Ve středu jsme se podívali do Muzea Policie ČR v Praze, kde se nám líbilo a kde jsme získali další informace. Ve čtvrtek jsme během prvních tří hodin svou práci dokončili. Zbylé dvě hodiny a celý pátek jsme věnovali prezentaci svých výsledků před třídami VIII.B, VIII.C a IX.A, které nás rovněž seznámily se svými pracemi. Tento týden se nám všem líbil a všichni se během něj aspoň něco dozvěděli a naučili.

Kateřina Májová, Hana Májová, Eliška Zehlerová, Anna Dubská, Veronika Kadlecová, Anna Donovalová, Sára Suchá, Viktoria Koubová, Eliška Strnadová, František Kulhánek, Tomáš Petřík.


Třída VIII. B

Naše třída si vybrala Letectví minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Díky jednomu tatínkovi jsme pak měli i skvělou exkurzi přímo na letišti. Myslíme, že se celý projekt vydařil a určitě se těšíme na další :-).

Autor videa: Tonda Burian


Třída VIII. C

Od 7. 11. do 11. 11. 2016 probíhal na naší škole projektový týden na téma Včera, dnes a zítra. Ve třídě jsme přemýšleli o tom, co by všechny zaujalo. Nakonec jsme si odhlasovali, že se budeme věnovat vývoji filmu. Bylo třeba načerpat co největší množství informací, a tak jsme hned v pondělí vyrazili do Muzea Karla Zemana do Prahy. Tady jsme získali povědomí o vývoji filmu, o tvorbě K. Zemana, o náplni práce jednotlivých profesí zabývajících se filmovou tvorbou. Od úterka jsme ve skupinách začali zpracovávat i dále rozšiřovat získané informace. První skupina se věnovala vývoji filmu a tvorbě K. Zemana, druhá pracovala na technice, která se používá při natáčení filmů, třetí skupina pracovala na němém filmu a poslední skupina si zvolila práci na horrorech. Na konci týdne jsme výsledky své práce ukázali svým učitelům a spolužákům.


Třída IX. A

V rámci projektu si naše třída zvolila téma Sportovní hry. Již první den jsme podnikli exkurzi na Velký strahovský stadion. Následně jsme strávili zbytek dopoledne v nedaleké beacharéně. Výstupem projektu se stalo dramatické ztvárnění vývoje sportovních disciplín.

Třída IX. B

V pondělí 7. listopadu nám začal projektový týden. Projektu se zúčastnila celá škola. Všichni se rozdělili do skupin a připravovali si prezentace, plakáty a další výstupy na téma: ,,Včera, dnes a zítra". Všechny třídy měly zajímavá témata. My, 9.B, jsme zvolili podtéma ,,Zábava aneb jak si hrajeme ". Během dvou dnů jsme si připravili po skupinkách prezentace a plakáty, které jsme v pátek odprezentovali za účasti pana ředitele a třídy 6.C. Poté jsme si pro šesťáky připravili v tělocvičně stanoviště, na kterých si zkoušeli různé hry z minulosti. Součástí projektu byla i exkurze - naše třída navštívila Sládečkovo muzeum v Kladně, kde se seznámila s retrohrami na PC. Poté jsme se přesunuli autobusem na Zličín do zábavního centra Toboga. Celkově byl projektový týden velmi zajímavý hlavně díky originalitě podtémat a prezentací jednotlivých tříd. 
 
Sepsal: Tomáš B. a Michal T.