Pracovní příležitosti


Kalendář akcí

Asistent pedagoga

Pro naši základní školu v Kladně, Vodárenské ulici č. p. 2116 hledáme vhodného uchazeče/uchazečku na pozici asistenta/asistentky pedagoga s úvazkem 20 hodin/týden (poloviční úvazek). Jedná se o pozici ve třídě 2. ročníku (žáčci ve věku 7 – 8 let).

Vzhledem k výši úvazku, který je vázán na dopolední hodiny (7.30 – 12.30 hodin) a který nemůžeme v této chvíli kombinovat s jiným pracovním úvazkem, je práce vhodná zejména pro studenta VŠ, osobu na rodičovské dovolené či vitálního seniora. Nástup je žádoucí ihned nebo ve velmi blízké době.

Požadujeme odpovídající kvalifikaci (splnění alespoň jednoho z kritérií): minimálně SŠ s maturitní zkouškou, ideálně však pedagogické SŠ vzdělání nebo VŠ studium speciální pedagogiky, respektive učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně specializovaný kurz pro AP (alespoň 90 hodin), nebo minimálně 1 rok pedagogické praxe. Zkušenost s prací na podobné pozici vítána, není však podmínkou.

Nabízíme zajímavou a kreativní práci s dětmi, spolupráci se zkušenou a vstřícnou třídní učitelkou, garantovaný  plat za poloviční úvazek v rozmezí 5 až 10 tisíc Kč měsíčně (v závislosti na kvalifikaci a dosavadní praxi), mimořádné odměny dle zásluh, inspirativní, dobře technicky vybavené pracovní prostředí.

V případě zájmu volejte na telefonní čísla: 312 681 167 nebo 724 391 896 (sekretariát), 312 668 133 (ředitel školy), popřípadě pište na škola@8zskladno.cz nebo reditel@8zskladno.cz

Učitel/učitelka na 2. stupni ZŠ
(specializace na fyziku, matematiku zeměpis, ruský jazyk, práce s PC a tělesnou výchovu - ideálně ve vzájemné kombinaci těchto předmětů)

Pro všechny uvedené pozice požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon profese učitele patřičného stupně ZŠ ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících v aktuálním znění, trestní i morální bezúhonnost, sebekázeň a vysoké právní povědomí, organizační schopnosti a rozumnou časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce, ale také schopnost loajality vůči škole. Výhodou uchazeče je alespoň dvouletá praxe v oboru (v posledních dvou letech, popřípadě poslední dva roky před nyní končící rodičovskou dovolenou) doložitelná referencemi.

Nabízíme:

 • zajímavou, kreativní, samostatnou, ale také náročnou práci, kterou nemůže vykonávat každý,
 • odměňování dle osobního podílu na společné práci (osobní příplatek, mimořádné odměny),
 • možnost pracovního poměru na dobu neurčitou (pro zkušené uchazeče s vynikajícími referencemi ihned po zapracování, pro ostatní v průběhu prvního školního roku),
 • stabilní kolektiv připravený poradit a pomoci adaptovat se na nové prostředí,
 • dobře vybavené kabinety, třídy i pracovní zázemí,
 • dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (s podporou vedení školy),
 • možnost aktivně se podílet na rozvoji školy, ovlivňovat její atmosféru, svobodně se vyjadřovat ke koncepci a strategii.

S dalšími případnými dotazy či personálními nabídkami se obracejte na e-mailovou adresu: reditel8zs@seznam.cz


Pracovní předpoklady

Průběžně se snažíme získat kontakty na kvalifikované učitele (zvláště v oblasti výuky cizích jazyků) a vychovatele, kteří by měli zájem o krátkodobé zastupování (řádově 2 - 10 týdnů), případně o zkrácený úvazek (např. pro výuku nepovinných předmětů nebo pro vedení zájmových útvarů). V případě zájmu zašlete svůj životopis s kontakty na vás nejlépe mailem na některou z adres uvedených na domovské stránce.

Pro průběžné doplňování našeho pedagogického kolektivu rádi přijmeme kolegyně a kolegy, které/kteří:

 • Nehledají zaměstnání, nýbrž kreativní a náročnou práci, která je pro ně výzvou,

 • se nebojí zkoušet kombinovat tradiční výuku s moderními trendy a technologiemi,

 • jsou připraveni na sobě neustále pracovat a učit se,

 • vnímají morální ocenění své práce jako minimálně stejně důležité, coby ocenění finanční,

 • zvládnou přijmout odpovědnost za vysoce autonomní pracovní aktivity a zároveň vnímat, jednat a konat sounáležitě s celým kolektivem zaměstnanců.