Pracovní příležitosti


Kalendář akcí

Pracovní příležitosti

Učitel/učitelka na 2. stupni ZŠ
(specializace na fyziku, matematiku zeměpis, ruský jazyk, práce s PC a tělesnou výchovu - ideálně ve vzájemné kombinaci těchto předmětů)

Pro všechny uvedené pozice požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon profese učitele patřičného stupně ZŠ ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících v aktuálním znění, trestní i morální bezúhonnost, sebekázeň a vysoké právní povědomí, organizační schopnosti a rozumnou časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce, ale také schopnost loajality vůči škole. Výhodou uchazeče je alespoň dvouletá praxe v oboru (v posledních dvou letech, popřípadě poslední dva roky před nyní končící rodičovskou dovolenou) doložitelná referencemi.

Nabízíme:

 • zajímavou, kreativní, samostatnou, ale také náročnou práci, kterou nemůže vykonávat každý,
 • odměňování dle osobního podílu na společné práci (osobní příplatek, mimořádné odměny),
 • možnost pracovního poměru na dobu neurčitou (pro zkušené uchazeče s vynikajícími referencemi ihned po zapracování, pro ostatní v průběhu prvního školního roku),
 • stabilní kolektiv připravený poradit a pomoci adaptovat se na nové prostředí,
 • dobře vybavené kabinety, třídy i pracovní zázemí,
 • dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (s podporou vedení školy),
 • možnost aktivně se podílet na rozvoji školy, ovlivňovat její atmosféru, svobodně se vyjadřovat ke koncepci a strategii.

S dalšími případnými dotazy či personálními nabídkami se obracejte na e-mailovou adresu: reditel8zs@seznam.cz


Pracovní předpoklady

Průběžně se snažíme získat kontakty na kvalifikované učitele (zvláště v oblasti výuky cizích jazyků) a vychovatele, kteří by měli zájem o krátkodobé zastupování (řádově 2 - 10 týdnů), případně o zkrácený úvazek (např. pro výuku nepovinných předmětů nebo pro vedení zájmových útvarů). V případě zájmu zašlete svůj životopis s kontakty na vás nejlépe mailem na některou z adres uvedených na domovské stránce.

Pro průběžné doplňování našeho pedagogického kolektivu rádi přijmeme kolegyně a kolegy, které/kteří:

 • Nehledají zaměstnání, nýbrž kreativní a náročnou práci, která je pro ně výzvou,

 • se nebojí zkoušet kombinovat tradiční výuku s moderními trendy a technologiemi,

 • jsou připraveni na sobě neustále pracovat a učit se,

 • vnímají morální ocenění své práce jako minimálně stejně důležité, coby ocenění finanční,

 • zvládnou přijmout odpovědnost za vysoce autonomní pracovní aktivity a zároveň vnímat, jednat a konat sounáležitě s celým kolektivem zaměstnanců.