Třídní učitelé


Kalendář akcí

Hamousová Lenka - třídní učitelka I. A

1. stupeň

Mgr. Fingerhutová Šárka, třídní učitelka I. B

1. stupeň

Mgr. Lhotáková Dagmar, třídní učitelka I. C

1. stupeň

Mgr. Pavlíková Lenka, třídní učitelka II. A, koordinátor ŠVP

1. stupeň

Mgr. Peroutková Radomíra, třídní učitelka II. B

1. stupeň, PoD

Mgr. Bydžovská Dagmar, třídní učitelka III. A

1. stupeň, A, R

Kozáková Kateřina, třídní učitelka III. B

1. stupeň

Kolingerová Naděžda, třídní učitelka III. C

1. stupeň

Mgr. Šnoblová Helena, třídní učitelka IV. A, školní knihovna

1. stupeň

Eichhorn Berenika, třídní učitelka IV. B

1. stupeň

Mgr. Bochinská Irena, třídní učitelka IV. C

1. stupeň

Šourková Jana, třídní učitelka V. A

1. stupeň, PoD

Mgr. Hlavová Alena, třídní učitelka V. B, výchovný poradce pro 1. stupeň a SVP

1. stupeň

Mgr. Attanasio Darina, třídní učitelka V. C

1. stupeň

Mgr. Ing. Janoušková Elena, třídní učitelka VI. A

A, N, ORv, Vv

RNDr. Marek Kamil, třídní učitel VI. B

Př, Ch, F

Mgr. Bezoušková Iva, třídní učitelka VI. C

Č, D, ORv

Mgr. Veselá Jaroslava, třídní učitelka VII. A

Č, D, ORv

Bezouška Jan, třídní učitel VII. B

Z, R, Tv, Sp, Sv

Mgr. Čebišová Kateřina, třídní učitelka VII. C

Př, Z, Tv, Sp

Vlasáková Milada, třídní učitelka VIII. A

Vv

Mgr. Strnadová Marta, třídní učitelka VIII. B

M, F

Bc. Míka Ondřej, třídní učitel VIII. C

A, Pp, Tv, ORv

Mgr. Dubská Martina, třídní učitelka IX. A, koordinátor EVVO

M, Ch, F, Př, Přp

Mgr. Nejedlá Klára, třídní učitelka IX. B, školní metodik prevence, koordinátor školního parlamentu

M, ORv, Sp


Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd na školní rok 2017/2018 jsou zpřístupněny ve Škole OnLine.